Billakkerarfaget
Ein billakkerar jobbar med reparasjonslakkering og omlakkering, ofte på bilar som har fått bulkar, oppskrapingar eller andre skader som må utbetrast. Nokre billakkerarar tek og oppdrag med å spesiallakkere bilar.>Vanlege arbeidsoppgåver før lakking er sparkling, sliping og pussing av karroseri, samt blanding av grunningar, fargar og topplakkar. Ein får god kjennskap til bruk av lakkblandeutstyr, sprøyter, sprøytekabin og dataprogram. Billakkerar jobbar ofte saman med bilopprettar.

Utdanning:
VG1 teknikk og industriell produksjon eller elektrofag
VG2 bilskade, lakk og karosseri
To år opplæring i bedrift: billakkererfaget

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev.


Etterutdanning: Du kan ta mesterbrev i billakkererfaget. Sjå mesterbrev.no

 

OKIHO på facebook  
Aktuelt
Andre nettstader
Nye fagbrev
Opplæringskontoret for Indre Hordaland

 Telefon
 95 81 63 73
 Adresse
 Brynaskogen 25
 5705 VOSS        Rediger