Betongfaget
Betongfaget omfattar produksjon, oppføring, ombygging, rehabilitering og vedlikehold av bygningar, konstruksjonar og anlegg. Produksjon av betongkonstruksjonar til store byggverk, som høghus, bruer og damanlegg. Vanlege arbeidsoppgåver er fundamentering, forskaling, armering, utstøyping av betong, branntetting og fuging. HMS er ein viktig del av arbeidet, og det ei rekke lover, forskrifter og standardar som ein til ei kvar tid må forholde deg til.

Utdanning:
VG1 bygg- og anleggsteknikk
Vg2 byggteknikk
To år opplæring i bedrift: betongfaget

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev.


 

OKIHO på facebook  
Aktuelt
Andre nettstader
Nye fagbrev
Opplæringskontoret for Indre Hordaland

 Telefon
 95 81 63 73
 Adresse
 Brynaskogen 25
 5705 VOSS        Rediger