Barne- og ungdomsarbeidarfaget
Ein barne- og ungdomsarbeidar planlegg, gjennomfører og vurderer ulike pedagogiske tilbod for barn og unge for å stimulere til vekst og utvikling. Målet er å rettleie barn og unge til å ta ansvar for eige liv. Du er med å fremje fellesskap og samhold i eit miljø prega av leik, utforsking og læring. Du skal vera ein god rollemodell for born og unge. Praksis i barnehage og barne- og undomsskule.

Utdanning:
VG1 helse- og sosialfag eller design og handverk
VG2 barne- og ungdomsarbeider
2 år praksis i bedrift; barne- og ungdomsarbeiderfaget

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev.


 

OKIHO på facebook  
Aktuelt
Andre nettstader
Nye fagbrev
Opplæringskontoret for Indre Hordaland

 Telefon
 95 81 63 73
 Adresse
 Brynaskogen 25
 5705 VOSS        Rediger