Ledige læreplassar

Nye læreplassar vert utlyst i februar - mars 2019.  
For meir informasjon, ta gjerne direkte kontakt med Opplæringskontoret for Indre Hordaland.

Oppdateringar
Ledige læreplassar hjå våre medlemsbedrifter blir oppdatert jamleg. Dei fleste bedriftene tek inn lærlingar etter skuleslutt i juni eller frå hausten av.
 

OKIHO på facebook  
Aktuelt
Andre nettstader
Nye fagbrev
Opplæringskontoret for Indre Hordaland

 Telefon
 95 81 63 73
 Adresse
 Brynaskogen 25
 5705 VOSS        Rediger