Ledige læreplassar

Medlemsbedrifter i
Opplæringskontoret for Indre Hordaland   
har fylgjande ledige læreplassar pr. 19.02.2020:   

Vossabakst AS
1 læreplass i bakarfaget
Kontakt: Bjørn Engen, tlf. 906 44 824
Søknad sendast: bjorn.baker.engen@gmail.com
 
Vangen Elektriske AS
læreplassar i elektrikarfaget
Kontakt: Bjarte Vines, tlf. 415 03 858
Søknad sendast: bjarte@vangen-elektriske.no
 
Mølster Installasjon AS
1 læreplass i elektrikarfaget
Kontakt: Olav Werner Skjoldli, tlf. 901 34 957
Søknad sendast: inst@molster.no
 
Seimen AS
1 læreplass i tømrarfaget
Kontakt: Eirik Draugsvoll Seim, tlf. 913 22 962
Søknad sendast: eirik@seimen.no
 
Åge Vik tømrar AS
1 læreplass i tømrarfaget
Kontakt: Åge Vik, tlf. 928 16 022
Søknad sendast: agevik@tomrar.no
 
Sporten Voss AS
1 læreplass i salsfaget
Kontakt: Ragnar Grønås, tlf. 92283984
Søknad sendast: Sporten.voss@sport1.no
 
Voss Kommunikasjon AS
1 læreplass i IKT-servicefaget
Kontakt: Kim Andrè Vaksdal, tlf. 913 75 010
Søknad sendast: kim@vossk.no
 
Reinert Øvsthus Transport AS
1 læreplass i yrkessjåførfaget
Kontakt: Reinert Øvsthus, tlf. 917 28 008
Søknad sendast: reinert@ovsthustransport.no
 
Encon AS
1 læreplass i yrkessjåførfaget
1 læreplass i logistikkfaget
Kontakt: Helge Tolaas, tlf. 911 79 762
Søknad sendast: helge.tolaas@encon.no
 
Myrkdalen Hotel AS
1 læreplass i reiselivsfaget
Kontakt: Berit Klette Norheim
Søknad sendast: berit.klette.norheim@myrkdalenhotel.no
 
Destinasjon Voss AS
1 læreplass i reiselivsfaget
Kontakt: Åse Hansen, tlf. 936 84 261
Søknad sendast: ase@visitvoss.no
 
Flåm AS
1 læreplass i reiselivsfaget
Kontakt: Erica Edmundson, tlf. 940 01 087
Søknad sendast: erica.edmundson@visitflam.com
 
Avd. Fretheim Hotel
1 læreplass i resepsjonsfaget
Kontakt: Theres Kiboko, tlf. 99202606
Søknad sendast: resepsjonssjef@fretheimhotel.no
 
Moelven Granvin Bruk AS
1 læreplass i produksjonsteknikkfaget
1 læreplass i trelastfaget
Kontakt: Ørjan M.Kalsaas, tlf. 994 33 061
Søknad sendast: orjan.kalsaas@moelven.no
 
Vinjo AS
1 læreplass i murarfaget
Kontakt: Leif Helge Vevatne, tlf. 908 64 440
Søknad sendast: post@vinjo.no
 
Spilde Entreprenør AS
1 læreplass i betongfaget
1 læreplass i anleggsmaskinførarfaget
Kontakt: Rine Eknes, tlf. 452 13 313
Søknad sendast: rine@spilde.no
 
Johnstad Maskin AS
1 læreplass i anleggsmaskinførarfaget
Kontakt: Stian Johnstad, tlf. 905 43 088
Søknad sendast: johnstadmaskin@gmail.com
 
Voss Bygg & Anlegg AS
1 læreplass i betongfaget
Kontakt: Stig Ø. Kvarme, tlf. 917 00 112
Søknad sendast: post@voss-bygg-anlegg.no
 
HMR Voss AS
1 læreplass i industrimekanikarfaget
Kontakt: Philip Nordås, tlf. 938 97 038
Søknad sendast: philip.nordas@hmr.no
 
Felleskjøpet Agri SA, avd. Vaksdal
1 læreplass i industrimekanikarfaget
Kontakt: Bjørn Skjerveggen, tlf. 911 88 932
Søknad sendast: bjorn.skjerveggen@felleskjopet.no
 
HMV Bilsenter AS
1 læreplass i bilfaget, lette køyretøy
Kontakt: Mats Roar Hatledal, tlf. 407 25 098
Søknad sendast: mats.roar.hatledal@moller.no
 
Bilskadesenteret Voss AS
1 læreplass i billakkerarfaget
1 læreplass i bilskadefaget
Kontakt: Jon Geir Rio, tlf. 913 66 407
Søknad sendast: jon.geir@bilskadevoss.no
 
Biltunet Voss AS
1 læreplass i bilfaget, lette køyretøy
Kontakt: John-Inge Johnsen, tlf. 970 00 422
Søknad sendast: John-inge.johnsen@biltunet.no
 
Regnbogen Natur- og Kulturbarnehage AS
1 læreplass i barne- og ungdomsarbeidarfaget
Kontakt: Ingebjørg Bryn Høgheim, tlf. 907 22 404
Søknad sendast: ingebjorg@regnbogen.no
 
Voss herad
Læreplassar i helsearbeidarfaget 
Kontakt: Elin Øvstedal, tlf. 952 62 002
Læreplassar i IKT-servicefaget
Kontakt: Sigbjørn Fletre, tlf. 952 62 033
1 læreplass i byggdriftarfaget
1 læreplass i anleggsgartnarfaget
Kontakt: Stian Lyngsgård, tlf. 917 04 161
Søknad via: www.voss.herad.no
 
Vaksdal kommune
læreplassar i helsearbeidarfaget
læreplassar i barne- og ungdomsarbeidarfaget
Søknad via:  www.vaksdal.kommune.no
 
Modalen kommune
1 læreplass i kontor- og adm.faget
1 læreplass i helsearbeidarfaget
1 læreplass i barne- og ungdomsarbeidarfaget
Kontakt: Ove Sæbø tlf. 922 25 562
Søknad sendast: ove.sebo@modalen.kommune.no
 
Ulvik herad
1 læreplass i barne- og ungdomsarbeidarfaget
Kontakt: Solgunn Wiik Bjørke tlf. 400 07 140
Søknad sendast: solgunn.w.bjorke@ulvik.kommune.no
 
Kommunane har søknadsfrist 26.mars. 2020
For dei andre lærebedriftene er søknadsfristen snarast

OKIHO på facebook  
Aktuelt
Andre nettstader
Nye fagbrev
Opplæringskontoret for Indre Hordaland

 Telefon
 95 81 63 73
 Adresse
 Brynaskogen 25
 5705 VOSS        Rediger