Ledige læreplassar

Nedanfor finn du liste over ledige læreplassar hjå våre medlemsbedrifter. Oppdatert 11.august 2016:

Regnbogen Barnehage AS
1 læreplass i barne- og ungdomsarbeidarfaget
Kontakt: Ann Helen Grevle, Ingebjørg Bryn Høgheim, tlf. 56 51 10 70
Søknad sendast: post@regnbogen.no
 
Voss Resort Fjellheisar AS
1 læreplass i idrettsanleggsfaget
Kontakt: Anna Bryn, tlf. 975 99 504
Søknad sendast: anna@vossresort.no
 
Felleskjøpet Agri SA, avd. Vaksdal
1 læreplass i logistikkfaget
Alfred Nøttveit, tlf. 917 15 319
Søknad sendast: alfred.nottveit@felleskjopet.no
 

For stillingane er det søknadsfrist snarast.

For meir informasjon, ta gjerne direkte kontakt med Opplæringskontoret for Indre Hordaland.

Oppdateringar
Ledige læreplassar hjå våre medlemsbedrifter blir oppdatert jamnleg. Dei fleste bedriftene tek inn lærlingar etter skuleslutt i juni eller frå hausten av.
 

OKIHO på facebook  
Aktuelt
Andre nettstader
Nye fagbrev
Opplæringskontoret for Indre Hordaland

 Telefon
 56 51 44 60 Mobil
 958 16 373


 Postadresse
 Postboks 94
 5701 VOSS Besøksadresse
 Furevegen 15
 5705 VOSS        Rediger