Lærling

 
 
Pr. jauar 2019 har Opplæringskontoret 72 lærlingar fordelt på 53 medlemsbedrifter.
Lærlingordninga er regulert av Opplæringslova og forskrifter.
Som tilsett i bedrifta, er lærlingen også omfatta av Arbeidsmiljølova.
 

Finn ledig læreplass

Ynskjer du læreplass, er det fleire ting du kan gjere for å få lærekontrakt:
  •  er du skuleelev på VG2, hugs å alltid registrere deg som søkjar på www.vigo.no innan søknadsfristen om våren (1.mars).
  •  kontakt oss for informasjon om ledige læreplassar. Kom innom kontoret vårt, ring eller send oss ein epost med søknad og CV vedlagt. 
  •  kontakt dei lærebedriftene der du kan tenkje deg jobb, og forhøyr deg om dei har planar om å ta inn lærlingar. Møte gjerne opp personleg og legg att CV og generell søknad.
  •  Sjekk websida til bedrifter du kan tenke deg læreplass i, dei fleste legg ut ledige læreplassar  på websidene sine.
  •  følg med på utlyste stillingar/læreplassar på www.nav.no og www.finn.no
  •  Sjekk lokalaviser, distriktsaviser og fagtidsskrift for utlyste stillingar. Kvart år medio februar har Opplæringskontoret inne fellesannonse i Hordaland og Vaksdalposten for alle våre medlemsbedrifter som søkjer lærlingar - annonsa vert og lagt ut på på våre websider og fb-sida vår.
  •  følg med på http://www.hordaland.no/si facebook-side.

 Finn lærling

Er du medlemsbedrift eller anna bedrift som vurderer å ta inn lærling, so ta kontakt med oss. Vi hjelper deg å skaffe rett lærling til nettopp di bedrift.
  •  Vi har oversyn over ledige lærlingar, både lokalt og for heile Hordaland
  •  Vi kan også sende deg lister på epost, eller bedrifta di kan få eigen nettilgang til Hordaland Fylkeskommune sin database over ledige lærlingar i fylket.
  •  Bli med i vår gratis fellesannonse i Hordaland og Vaksdalposten i mars kvart år - der vi lyser ut ledige læreplassar.


OKIHO på facebook  
Aktuelt
Andre nettstader
Nye fagbrev
Opplæringskontoret for Indre Hordaland

 Telefon
 95 81 63 73
 Adresse
 Brynaskogen 25
 5705 VOSS        Rediger