Medlemsbedrifter i Opplæringskontoret for Indre Hordaland
Ei bedrift med fagutdanna arbeidsstokk vil oftast stå fram med større tyngde enn bedrifter utan formell godkjenning av dei tilsette sin kompetanse. Det vert meir og meir vanleg å stilla krav om fagbrev hjå dei tilsette i bedrifter som legg inn anbud i ulike samanhengar, og ved ulike typar sertifisering av bedrifter.
 
 
MEDLEM FAG KONTAKTPERSON TLF HEIMESIDE
AS Betongindustri
Betongfaget
Tømrarfaget
Audun Eidsnes
Jon Nygard
56599800
56599800
 
Bilskadesenteret Voss AS
Billakkererfaget
Bilskadefaget
Jon Geir Rio 56528888 bilskadevoss.no
Biltunet Voss AS
Bilfaget, rep. lette kjøretøy
Reservedelsfaget
Oddvar Jansen 56523180 biltunet.no
Bjørgum Mekaniske AS CNC-maskineringsfaget Stig Ove Bjørgum 56518200  bjørgumverksted.no
Dale Trafikksenter Salsfaget Stian Jordalen 56596736  daletrafikksenter.no
Destinasjon Voss Reiselivsfaget Mona Haugland Hellesnes 41390461 visitvoss.no
Elicom AS

Elektrikerfaget, Voss elektrikerfaget, Bergen

Gunnar Tveit
Tommy Larsen
56529890
41140600
elicom.no
Elkjøp Voss AS
Salsfaget
IKT-servicefaget
Kenneth Kleppe 56529669 elkjop.no
Felleskjøpet Agri, Vaksdal

Industrimekanikerfaget logistikkfaget produksjonsteknikk


Bjørn Skjerveggen Alfred Nøttveit LarsJakob Ulvervaker

91188932 91715319 90884377 felleskjopet.no
Flåm AS Reiselivsfaget Nils Asbjørn Lie 57631400 visitflam.com
Granvin herad Barne&Ungd.arb.faget helsearbeidarfaget Trude Letnes 56524400 granvin.kommune.no
     
Hjelle Lille Konditori AS Konditorfaget Vidar Hjelle 55392445 hjellebakeri.no
HMR Voss AS
Industrimekanikerfaget

Håkon Numedal 56530800 hmr.no
HMV Bilsenter AS
 
 
Bilfaget, rep. lette kjøretøy
Reservedelsfaget
Per Loven 56529150 moller.no
Hogst og Rydding As Skogfaget Steinar Een 90044562
hogstogrydding.no
 
Horvei Elektro AS
Elektrikerfaget Einar Magne Horvei 56530050  horvei-elektro.no
Jæger, avd. Voss
Bilfaget, rep. lette kjøretøy
Bengt Arvidsson 56523020 jaegerbil.no
Kolskår Utne AS Røyrleggjarfaget Jon Kolskår 90546548  kolskarutne.no
Kveik As Aktivitørfaget Oddvar Nestås 95813398 vossbs.no
Litra Gass AS Yrkessjåførfaget Steinar Karlsen 56513394 litra.no
Modalen Kommune
Barne- og u.faget
Helsearbeidarfaget
IKT-servicefaget
Institusjonskokkfaget
Kontor- og adm.faget
Oddvin Neset
Oddvin Neset
Harald Kjensli
Oddvin Neset
Oddvin Neset
56599000 modalen.kommune.no
Moelven Granvin Bruk AS Trelastfaget Ørjan Mikal Kalsaas 99433061 granvin-bruk.no
Motor-Service Bil AS
Bilfaget, rep. lette kjøretøy
Inge Arild Lirhus
90172945 msbil.no
 
Myrkdalen Fjellheisar AS Idrettsanleggsfaget John Ivar Norheim 91618095 myrkdalen.no
Myrkdalen Hotel Byggdriftarfaget Reiselivsfaget Knut Kettermann, Knut Kettermann 97582420 97582420
Mølster Installasjon AS Elektrikerfaget Olav Werner Skjoldli 56529600 molster.no
NOBI Voss AS industrimekanikarfaget Truls Langhelle 93252986 www.nobi.no
O. L. Kyte AS Betongfaget Per Kyte 56523860  
       
Regnbogen Natur- og kulturbarnehage Barne- og ungdomsarbeidarfaget Ingebjørg Bryn Høgheim 56511070
 
Reinert Øvsthus Transport AS Yrkessjåførfaget Reinert Øvsthus 91728008 reinertovsthus.no
Scan Tank Gass AS Yrkessjåførfaget Steinar Karlsen 93492200
 
Seimen AS Tømrarfaget Eirik Draugsvoll Seim 56520420 seimen.no
Sigbjørn Vik & Son AS Murarfaget Ove Vik 56525290  vikogson.no
Skutle El-Installasjon AS Elektrikerfaget Øystein Skutle 90017336  
Spilde Entreprenør AS
Anleggsmaskinførarfaget
Betongfaget

Per Ove Himle 91595721 spilde.no
MEDLEM FAG KONTAKTPERSON TLF HEIMESIDE
Sporten Voss AS Salsfaget Ragnar Grønås 92283984
Subaru Voss Bilfaget, rep. lette kjøretøy Hanne Heggen Hedenstad 56521400 subaruvoss.no
Tide Verksted AS Billakkerarfaget Einar Wold 56323524 hsd.no
Tømrar Åge Vik Tømrarfaget Åge Vik 92816022 tomrar.no
Ulvik Herad Helsearbeidarfaget Karin Fleten 40007186 Ulvik.kommune.no
Vaktmeisteren AS Byggdriftarfaget Jan Erik Grande 90864440 vaktmeisteren.no
Vaksdal Kommune
Barne&Ungdarb.faget
Helsearbeidarfaget
Kontor og adm.faget
Byggdriftarfaget
Monika Antun
Bjarte Aarland
Solveig G Solvi
Torstein Mehus
48880311
93429116
56594400
48880387
vaksdal.no
Vangen Elektriske AS Elektrikarfaget Anne Maria Langeland 90128721 vangenelektriske.no
Vinjo AS murarfaget Leif Helge Vevatne 911271238 vinjo.no/
Vossabakst AS Bakarfaget Bjørg Djukastein 91003260 vossabakst.no
Voss Auto og Servicesenter As Bilfaget, lette køyretøy Stian Hommeldal 56530510 vossauto.no
Voss Bil Lastebil As Bilfaget, tunge køyretøy Bjørn Ullestad 46425823 biltunet.no
Voss Bilsenter AS Bilfaget, rep. lette køyretøy Magne Dale 56516810 vossbilsenter.no
Voss Bygg & Anlegg AS Tømrarfaget Ivar Haug 97150041 Bygg & Anlegg
Voss Kommune
Helsearbeidarfaget
IKT-servicefaget
Elin Øvstedal
Torbjørn Titlestad
95262002
48014575
Voss kommune
Voss Maskinstasjon AS Anleggsmaskinførarfaget Terje Kjelskau 56514929 Voss Maskin
Voss Resort Fjellheisar AS Idrettsanleggsfaget Anna Bryn 97599504 vossresort.no
Voss Storhusholdn.service As Elektroreparatørfaget Kåre Rogne 91595628

OKIHO på facebook  
Aktuelt
Andre nettstader
Nye fagbrev
Opplæringskontoret for Indre Hordaland

 Telefon
 95 81 63 73
 Adresse
 Brynaskogen 25
 5705 VOSS        Rediger