Kva vi gjer
Opplæringskontoret for Indre Hordaland vart starta opp i 1995. Vi er eit fleirfagleg opplæringskontor, eigd av våre 52 medlemsbedrifter frå ulike bransjar. Målet vårt er å koordinera og gjennomføra tiltak innan fagopplæring i samsvar med Lov om Fagopplæring i Arbeidslivet. Opplæringskontoret samarbeider med medlemsbedriftene om å leggja tilhøva til rette for best mogleg opplæring fram mot fagbrev. Opplæringskontoret legg og tilrette kurs, mellom anna for folk utan lærekontrakt, men med lang yrkespraksis, slik at dei også kan ta fagbrev.
 
Våre viktigaste arbeidsoppgåver
- Teikne kontrakter med lærlingane på vegne av medlemsbedriftene
- Fylgje opp læreforholda og sjå til at lærlingane får rett opplæring
- Rekruttering/formidling av lærlingar og lærekandidatar
- Få kvalifisert opplæring av personell til næringane
- Arrangere kurs for lærlingar og praksiskandidatar
- Informere om og marknadsføre lærlingeordninga
- Rekruttere nye lærebedrifter og informere om nye lærefag
- Koordinere og iverksette etterutdanning av fagleg leiar/instruktørar
- Oppmuntre og legge til rette for samarbeid mellom skular, kommunar og etatar
- Samarbeid med Fagopplæringskontoret, skular, off. etatar
 

Vedtekter
Du kan lese meir detaljert i kontoret sine vedtekter her.
 
 

Årsrapport 2016
Her kan du lese vår årsrapport 2016.
 
Tilsette
 
Randi Ulleland
 
Tittel: Dagleg Leiar
Tlf.: 56 51 44 60
Mobil: 95 81 63 73
 
Styret
 
Trude Kvarekvål Lydvo
 
Tittel: Styreleiar
Tilsett: Voss kommune
E-post: trude.lydvo@voss.kommune.no
 
Bjarte Vines
 
Tittel: nestleiar
Tilsett: Vangen Elektriske AS
 
Kjell Harald Fenne
 
Tittel: Styremedlem
Tilsett: Biltunet Voss AS
 
Inge Arild Lirhus
 
Tittel: Varamedlem
Tilsett: Motorservice Bilsenter AS
E-post: inge.arild.lirhus@bos.no
 
Elin Øvstedal
 
Tittel: Styremedlem
Tilsett: Voss Kommune
E-post: elin.ovstedal@voss.kommune.no
 
 
Svein Inge Styve
 
Tittel: Styremedlem
Tilsett: Nye Voss Vidaregåande skule
 
Truls Langhelle
 
Tittel: Varamedlem
Tilsett: NOBI Voss AS
 
Ivar Magne Flatabø
 
Tittel: Personleg vara for Svein Inge Styve
Tilsett: Nye Voss vidaregåande skule
 
Petter Ringheim
 
Tittel: Varamedlem
Tilsett: Voss Bilsenter AS
E-post: p-ringhe@frisurf.no
 
Her finn du oss
 
Opplæringskontoret for Indre Hordaland
Furevegen 15 (Voss vidg.skule, inngang A, 2.etg.)
 
Boks 94 5701 Voss
Tlf: 56 51 44 60 / 95 81 63 73
 


OKIHO på facebook  
Aktuelt
Andre nettstader
Nye fagbrev
Opplæringskontoret for Indre Hordaland

 Telefon
 56 51 44 60 Mobil
 958 16 373


 Postadresse
 Postboks 94
 5701 VOSS Besøksadresse
 Furevegen 15
 5705 VOSS        Rediger