Skapt et verktøy for å evaluere “jobbkvalitet” som gir fordeler for arbeidsgivere, ansatte og forskning, viser en ny studie

I den utfordrende jobbmarkedet etter pandemien ser ansatte nå på fordeler, fleksibilitet, karrieremuligheter og mer når de vurderer hva som er en jobb av høy kvalitet. En ny studie fra Northeastern University viser at et nytt verktøy som gir mulighet for å måle og sammenligne slike faktorer kan bidra til å forbedre jobbkvaliteten og rekrutteringen – til fordel for både ansatte og arbeidsgivere.

“Å øke antallet jobber av høy kvalitet – for å gi enkeltpersoner og familier fordelene av deres arbeid og gi dem muligheten til ikke bare å oppnå økonomisk stabilitet, men også å blomstre – er avgjørende,” sier Alicia Modestino, en laboratorieøkonom ved Northeastern University. Modestino er også forskningsdirektør for Dukakis Center for Urban and Regional Policy ved universitetet.

Job Quality Benchmarking Index er utviklet av JVS, en av de største organisasjonene for arbeidsstyrkeutvikling i New England. JVS hjelper ansatte med å oppnå ferdigheter, utdanning og jobber av høy kvalitet. Verktøyet består av en 35-spørsmåls selv-evaluering for arbeidsgivere, som fokuserer på fem “pillars” for jobbkvalitet:

1. Lønn
2. Fordeler
3. Arbeidstidsplanlegging
4. Tilgang til karrierestige-/utviklingsmuligheter
5. Støttende arbeidsmiljø

Modestino undersøkte verktøyet i en case-studie som fokuserte på bruk i barnehagesektoren – en bransje som har opplevd betydelig omveltning og endring under pandemien og den påfølgende gjeninnhentingen. Studien viste at jobbkvalitet har stor betydning i barnehagesektoren.

Forskningen analyserte data fra JVS-arbeidsgivere, data fra JQBI (Job Quality Benchmarking Index) fra disse arbeidsgiverne, data fra JVS-klienter (spesielt data om jobbformidling) og intervjuet arbeidsgivere og deres ansatte. Resultatene viste at både arbeidsgivere og ansatte fant undersøkelsen nyttig, men ikke alltid av de samme grunnene.

For eksempel rapporterte flere arbeidsgivere at det å ha data som sammenlignet deres organisasjon med andre lignende organisasjoner gjorde det lettere for dem å argumentere for høyere lønn for arbeidstakerne ovenfor styret eller direktørene. Arbeidstakerne var fornøyd med lønnsøkningene som fulgte av disse tiltakene, men mente at det fortsatt var langt igjen til en levelig lønn. Dette skyldes ifølge Modestino at gjennomsnittlig årlig lønn i bransjen var litt over 20 000 dollar i 2022, og over halvparten av barnehagearbeiderne er…

FAQs

1. Hva er Job Quality Benchmarking Index?
Job Quality Benchmarking Index er et verktøy utviklet av JVS for å måle og sammenligne faktorer knyttet til jobbkvalitet. Det benytter en 35-spørsmåls selv-evaluering for arbeidsgivere og fokuserer på fem “pillars” for jobbkvalitet: lønn, fordeler, arbeidstidsplanlegging, tilgang til karrierestige-/utviklingsmuligheter og støttende arbeidsmiljø.

2. Hvorfor er jobbkvalitet viktig?
Jobbkvalitet er viktig fordi det påvirker enkeltpersoners trivsel og økonomiske stabilitet. Gode jobber med høy kvalitet gir ansatte fordeler og karrieremuligheter, og bidrar til deres vekst og trivsel.

3. Hva viser forskningen om jobbkvalitet i barnehagesektoren?
En case-studie utført av Alicia Modestino fra Northeastern University undersøkte bruken av Job Quality Benchmarking Index i barnehagesektoren. Studien viste at jobbkvalitet har stor betydning i denne sektoren. Dataene fra JVS-arbeidsgivere, JQBI-dataene fra disse arbeidsgiverne og dataene fra JVS-klienter ble analysert i tillegg til intervjuer med arbeidsgivere og deres ansatte.

4. Hvordan har Job Quality Benchmarking Index hjulpet arbeidsgivere?
Flere arbeidsgivere rapporterte at verktøyet har hjulpet dem med å argumentere for høyere lønn for arbeidstakerne ovenfor styret eller direktørene. Ved å sammenligne sin organisasjon med andre lignende organisasjoner kunne de bruke dataene til å støtte sine argumenter for bedre betingelser og lønn. Dette resulterte i lønnsøkninger som arbeidstakerne var fornøyde med.

5. Hva er gjennomsnittlig årlig lønn for barnehagearbeidere i 2022?
Ifølge Alicia Modestino var gjennomsnittlig årlig lønn for barnehagearbeidere litt over 20 000 dollar i 2022. Dette indikerer at det er et behov for forbedringer når det gjelder lønnsnivået i bransjen.

Related links:
Northeastern University
JVS