Antallet oppsigelser i Singapore doblet seg i 2023

Det totale antallet oppsigelser i Singapore mer enn doblet seg i 2023, ifølge en rapport fra Ministry of Manpower (MOM). Estimater fra MOMs forhåndslansering av arbeidsmarkedet for fjerde kvartal 2023 viser at antallet oppsigelser økte til 14 320, etter å ha hatt en rekordlav på 6 440 året før.

Den større økningen i oppsigelser i 2023 skyldtes “merkbare økninger” innen engros handel, IT-tjenester og elektronisk produksjon i lys av globale økonomiske utfordringer. Ifølge MOM var reorganisering eller omstrukturering hovedårsaken til flertallet av oppsigelsene.

Mens antallet oppsigelser økte, påpekte MOM at statistikk hittil har vist at flertallet av sparkede arbeidere vanligvis kommer tilbake i arbeidsstyrken innen seks måneder etter oppsigelsen, ofte i en annen sektor. Dette signaliserer overførbarheten av deres ferdigheter.

Flere selskaper vil ansette og øke lønningene i 2024

Fremtidsrettede indikatorer fra rapporten tyder på at det vil bli økt sysselsetting og forbedringer i lønnsveksten, ifølge MOM.

Andelen selskaper som indikerer en intensjon om å ansette de neste tre månedene, økte fra 42,8 prosent i forrige kvartal til 47,7 prosent i fjerde kvartal 2023. På samme måte økte antallet selskaper som sier de har til hensikt å øke lønningene de neste tre månedene, fra 18 prosent til 32,6 prosent.

Likevel advarte ministeriet om at forretningsreorganisering eller omstrukturering kan føre til ytterligere oppsigelser, og arbeidsledighetsrater kan øke da risikoen i den globale økonomien fortsatt er til stede.

Begrenset sysselsettingsvekst i 2023

Samtidig viste foreløpige estimater at total sysselsetting i 2023 økte med 89 400, drevet hovedsakelig av ikke-bofaste arbeidere innen byggesektoren. Dette var en moderat økning sammenlignet med fjorårets kraftige sysselsettingsvekst på 227 800, som var resultatet av en post-pandemisk oppsving. Den langsommere veksttakten ble sett både for beboere og ikke-bosatte.

Sysselsettingsveksten blant beboere var spredt over ulike sektorer. Sysselsettingsveksten blant beboere ble drevet av helse- og sosialtjenester, offentlig administrasjon og utdanning (innen fellesskapet, sosiale og personlige tjenester), samt finansielle og profesjonelle tjenester.

MOM rapporterte også at arbeidsledigheten forble “stabil og lav” i 2023 til tross for den stramme arbeidsmarkedet. Arbeidsledighetsraten for hele 2023 var 1,9 prosent, bestående av 2,7 prosent arbeidsledighet blant beboere og 2,9 prosent for borgere.

Ofte stilte spørsmål (FAQs):

1. Hva viser rapporten fra Ministry of Manpower (MOM) om oppsigelser i Singapore i 2023?

Rapporten viser at antallet oppsigelser i Singapore mer enn doblet seg i 2023 sammenlignet med året før. Det ble registrert 14 320 oppsigelser, sammenlignet med 6 440 oppsigelser året før.

2. Hva var årsaken til den økende økningen i oppsigelser i 2023?

Den større økningen i oppsigelser i 2023 skyldtes “merkbare økninger” innen engroshandel, IT-tjenester og elektronisk produksjon på grunn av globale økonomiske utfordringer. Reorganisering eller omstrukturering var hovedårsaken til flertallet av oppsigelsene.

3. Hvordan har arbeidsmarkedet respondert på oppsigelsene?

Statistikken viser at flertallet av de oppsagte arbeiderne vanligvis kommer tilbake i arbeidsstyrken innen seks måneder etter oppsigelsen, ofte i en annen sektor. Dette indikerer overførbarheten av deres ferdigheter.

4. Hva sier rapporten om sysselsettingen i 2024?

Rapporten antyder økt sysselsetting og forbedringer i lønnsveksten i 2024. Andelen selskaper som har til hensikt å ansette de neste tre månedene, har økt sammenlignet med forrige kvartal. Antallet selskaper som har planer om å øke lønningene i de kommende månedene, har også økt.

5. Hvordan kan forretningsreorganisering eller omstrukturering påvirke oppsigelser og arbeidsledighetsrater?

Selv om det er forventet økt sysselsetting og lønnsvekst, advarer ministeriet om at forretningsreorganisering eller omstrukturering kan føre til ytterligere oppsigelser. Arbeidsledighetsrater kan øke på grunn av fortsatt risiko i den globale økonomien.

Viktige termer og begreper:

– Ministry of Manpower (MOM): Ministeriet for arbeidskraft i Singapore.
– Oppsigelser: Uttrykker handlingen med å avslutte et arbeidsforhold.
– Engros handel: Virksomhet som kjøper og selger varer i store kvanta, vanligvis til forhandlere og andre bedrifter.
– IT-tjenester: Tjenester relatert til informasjonsteknologi og datahåndtering.
– Elektronisk produksjon: Produksjon av elektroniske komponenter og enheter.
– Reorganisering eller omstrukturering: Prosess som innebærer endringer i organisasjonsstrukturer og arbeidsoppgaver for å forbedre effektiviteten.
– Sysselsetting: Antallet personer som er ansatt eller arbeider i en bestemt periode.
– Arbeidsledighet: Tilstanden til å være uten arbeid, men aktivt søke etter arbeid.
– Borgere: Innbyggere som har statsborgerskap i landet.

Relaterte lenker:

Ministry of Manpower (MOM)
Singapore Department of Statistics