Arbeidsledigheten i Canada fortsetter å stige, økte til 7,2% i juni

Arbeidsledigheten i Canada har økt betydelig i juni, med en økning til 7,2%, den høyeste raten siden januar 2022. Dette viser de siste tallene fra Statistikk Canada. Økningen i arbeidsledigheten gir Bekymring for landets økonomiske stabilisering.

Leslie Preston, Managing Director og seniorøkonom hos TD Bank, bemerker at de økonomiske markedene har økt sannsynligheten for at Bank of Canada vil senke renten på grunn av arbeidsmarkedsrapporten. Preston sier at Bank of Canada ikke ønsker at canadiere skal miste jobbene sine, men at de ønsker å se litt kjøligere forhold på arbeidsmarkedet.

Sentralbanken senket sin nøkkelrente forrige måned for første gang siden starten av pandemien. Bankens politikkrente er nå på 4,75%. TD Bank forventer fremdeles at Bank of Canada vil vente til september før de senker renten igjen, men at det er to viktige datapunkter som vil påvirke beslutningen i juli: sentralbankens kvartalsvise bedriftsutviklingsundersøkelse og inflasjonsrapporten for juni.

BMOs sjeføkonom, Doug Porter, sier at arbeidsmarkedsrapporten understreker at det kanadiske arbeidsmarkedet ikke lenger kan betraktes som stramt og at det nå beveger seg i motsatt retning. Ytterligere data viser at arbeidsledigheten har økt jevnt siden april 2023, med en økning på 1,3 prosentpoeng i løpet av denne perioden. Antallet langsiktig arbeidsløse har også økt, med 17,6% av de arbeidsledige i juni som hadde vært kontinuerlig arbeidsløse i 27 uker eller mer.

Selv om den svakere jobbmarkedet øker sannsynligheten for at Bank of Canada senker renten, påpeker Porter at lønningene forblir stabile, noe som kan få sentralbanken til å nøle med å ta beslutningen.

Samlet sett falt antall jobber i juni, med en nedgang på 3 400 heltidsstillinger, delvis oppveid av en økning på 1 900 deltidsstillinger. Transport- og lagersektoren var blant de hardest rammede sektorene, med en nedgang på 11 700 ansatte, mens de ansatte innen offentlig administrasjon gikk ned med 8 800. Derimot opplevde overnattings- og serveringsbransjen en økning på 17 200 jobber, og landbruket hadde en vekst på 12 300 ansatte.

Ofte stilte spørsmål (FAQ):

1. Spørsmål: Hvordan har arbeidsledigheten i Canada økt i juni?
Svar: Arbeidsledigheten i Canada økte betydelig til 7,2% i juni, den høyeste raten siden januar 2022.

2. Spørsmål: Hva bekymrer den økte arbeidsledigheten landet?
Svar: Økningen i arbeidsledigheten skaper bekymring for landets økonomiske stabilisering.

3. Spørsmål: Hva indikerer økningen i arbeidsledigheten i forhold til Bank of Canadas rente?
Svar: Økningen i arbeidsledigheten øker sannsynligheten for at Bank of Canada vil senke renten.

4. Spørsmål: Hva forventer TD Bank om Bank of Canadas rentebeslutning?
Svar: TD Bank forventer at Bank of Canada vil vente til september før de senker renten igjen.

5. Spørsmål: Hva er viktige datapunkter som vil påvirke Bank of Canadas rentebeslutning i juli?
Svar: Sentralbankens kvartalsvise bedriftsutviklingsundersøkelse og inflasjonsrapporten for juni vil påvirke beslutningen.

6. Spørsmål: Hva indikerer arbeidsmarkedsrapporten om det canadiske arbeidsmarkedet?
Svar: Arbeidsmarkedsrapporten indikerer at det canadiske arbeidsmarkedet ikke lenger kan betraktes som stramt og beveger seg i motsatt retning.

7. Spørsmål: Hvordan har arbeidsledigheten utviklet seg siden april 2023?
Svar: Arbeidsledigheten har økt jevnt siden april 2023 med en økning på 1,3 prosentpoeng.

8. Spørsmål: Hvor mange av de arbeidsledige i juni hadde vært kontinuerlig arbeidsløse i 27 uker eller mer?
Svar: 17,6% av de arbeidsledige i juni hadde vært kontinuerlig arbeidsløse i 27 uker eller mer.

9. Spørsmål: Hvordan kan det påvirke Bank of Canadas beslutning når lønningene forblir stabile?
Svar: Stabile lønninger kan få sentralbanken til å nøle med å senke renten.

10. Spørsmål: Hvordan har jobbmarkedet utviklet seg i ulike sektorer?
Svar: Antall heltidsstillinger falt med 3 400 jobber, mens deltidsstillinger økte med 1 900. Transport- og lagersektoren hadde en nedgang på 11 700 ansatte, mens offentlig administrasjon gikk ned med 8 800. Overnattings- og serveringsbransjen opplevde en økning på 17 200 jobber, mens landbruket hadde en vekst på 12 300 ansatte.

Nøkkelbegreper:
– Arbeidsledighet: Antallet personer som er uten arbeid, men som aktivt søker etter arbeid.
– Bank of Canada: Canadas sentralbank som er ansvarlig for pengepolitikken og stabilisering av landets økonomi.
– Renten: Prisen på lån eller avkastning på innskudd. Sentralbanken bruker renten som et verktøy for å påvirke økonomien og inflasjonen.
– Heltidsstillinger: Arbeid som er definert som full tid, vanligvis 35 timer eller mer per uke.
– Deltidsstillinger: Arbeid som er definert som mindre enn en standard fulltidsstilling, vanligvis mindre enn 35 timer per uke.
– Inflasjonsrapport: En rapport som viser endringer i prisnivået for varer og tjenester i økonomien.

Relaterte lenker:
Bank of Canada
Statistikk Canada
Canadian Imperial Bank of Commerce