Arbeidsmarkedet i Vest-Visayas opplever vekst og endring i 2023

Vest-Visayas’ økonomi nyter godt av en robust arbeidssituasjon, ifølge de siste offentlige statistikkene.

Resultatene fra Arbeidskraftundersøkelsen i oktober 2023 avslører at sysselsettingsraten i regionen har økt til 96,6%, en økning på 1,7 prosentpoeng fra 95,5% i oktober 2022.

Denne økningen kommer samtidig som arbeidsstyrkedeltakelsen i oktober 2023 var på 62,7%, sammenlignet med 64,3% samme periode året før.

Janice Padilla, 25 år gammel fra Iloilo City, sier: “Etter flere måneder med søking, lyktes jeg i å få jobb i et selskap for forretningsprosesser i forrige måned. De voksende bransjene i regionen åpner flere muligheter, spesielt for unge fagfolk som meg.”

Arbeidsledighetsraten har også sunket til 3,4% fra 4,5% for ett år siden. Underbeskjeftigelsesraten er imidlertid fortsatt et problem, den ligger på 14,8%, selv om den er lavere enn 19,5% som ble registrert i oktober 2022. Underbeskjeftigelsesraten måler prosentandelen av sysselsatte personer som ønsker flere arbeidstimer.

Carlos Santo, 38 år gammel og far til tre barn, avslører: “Inntektene mine fra å kjøre rickshaw er ikke tilstrekkelig for familiens behov. Jeg ønsker meg flere jobber, men på grunn av helsen min kan jeg bare jobbe begrenset antall timer.”

ARBEIDSMARKEDET

Filippinske utenlandsarbeidere (OFW) er også en avgjørende økonomisk livlinje i Vest-Visayas. Ifølge arbeidsmarkedets statistikk er det 84 000 kvinnelige og 133 000 mannlige OFW-er fra regionen som har aktive ansettelseskontrakter i utlandet.

“Mitt arbeid som hushjelp i utlandet gir barna mine en bedre fremtid,” sier Marnie Tapales, 36 år gammel og bosatt i Hongkong de siste fem årene. “Lønnen og godene er mye bedre i utlandet. Men jeg savner familien min og håper å kunne komme tilbake for godt snart,” legger Tapales til.

Ifølge arbeidsmarkedsanalysen for 2022 er det generelt sett flere sysselsatte og færre arbeidsledige blant menn enn kvinner. Kvinnene er imidlertid overrepresentert i tjenestesektoren med 34,2%, sammenlignet med 13,3% for menn.

“De fleste stillingsannonsene jeg finner handler om salg og kontoradministrasjon, noe som favoriserer kvinnelige søkere,” sier Mary Grace Manalo, 22 år gammel og nylig utdannet innen informasjonsteknologi. “Studiet mitt er dominert av menn, men jeg vil utvide søkeparametrene mine for å øke sjansene mine,” anbefaler hun.

Fordelingen av sysselsatte etter bransje viser at flertallet av mennene (43,4%) er sysselsatt innen jordbruk, mens en betydelig andel av kvinnene (76,5%) jobber i tjenestesektoren.

Når det gjelder yrkesgrupper, dominerer kvinnene innen profesjonelle (8,5%) og kontoradministrative (9,8%) roller, mens mennene er mer representert innen landbruksyrker (16,6%) og stillinger som operatører av maskiner og anlegg (16,5%).

Likevel er sysselsettingsratene relativt like, med 94,6% for menn og 95,1% for kvinner. Arbeidsledigheten og underbeskjeftigelsen for menn var henholdsvis 5,4% og 17,7%, mens kvinner opplevde noe lavere arbeidsledighet på 4,9%, men høyere underbeskjeftigelse på 12%.

Den gjennomsnittlige arbeidstiden per uke var også forskjellig, med menn som jobber i gjennomsnitt 30,4 timer sammenlignet med kvinners 27,9 timer. Alder spiller også en rolle, med de over 40 år som jobber flest timer per uke.

Vanlig spørsmål basert på hovedtemaene og informasjonen presentert i artikkelen:

1. Hva er sysselsettingsraten i Vest-Visayas-regionen?
Sysselsettingsraten i Vest-Visayas-regionen har økt til 96,6% i oktober 2023, en økning på 1,7 prosentpoeng fra oktober 2022.

2. Hvordan er arbeidsstyrkedeltakelsen i regionen sammenlignet med tidligere år?
Arbeidsstyrkedeltakelsen i oktober 2023 var på 62,7%, sammenlignet med 64,3% på samme tidspunkt året før.

3. Hva er arbeidsledighetsraten i regionen?
Arbeidsledighetsraten har sunket til 3,4% fra 4,5% for ett år siden.

4. Hva er underbeskjeftigelsesraten i Vest-Visayas?
Underbeskjeftigelsesraten i regionen ligger på 14,8%, selv om den er lavere enn 19,5% som ble registrert i oktober 2022. Underbeskjeftigelsesraten måler prosentandelen av sysselsatte personer som ønsker flere arbeidstimer.

5. Hvordan fungerer arbeidsmarkedet i Vest-Visayas for filippinske utenlandsarbeidere (OFW)?
Filippinske utenlandsarbeidere spiller en viktig rolle i Vest-Visayas’ økonomi. Ifølge arbeidsmarkedets statistikk er det 84 000 kvinnelige og 133 000 mannlige OFW-er fra regionen som har aktive ansettelseskontrakter i utlandet.

6. Hvilke bransjer har flest sysselsatte menn og kvinner i regionen?
Menn er mest sysselsatt innen jordbruk (43,4%), mens kvinner jobber i stor grad i tjenestesektoren (76,5%).

7. Hvordan er fordelingen av yrkesgrupper mellom menn og kvinner i regionen?
Kvinner dominerer innen profesjonelle (8,5%) og kontoradministrative (9,8%) roller, mens menn er mer representert innen landbruksyrker (16,6%) og stillinger som operatører av maskiner og anlegg (16,5%).

8. Er det forskjell i arbeidstid mellom menn og kvinner i regionen?
Ja, gjennomsnittlig arbeidstid per uke er forskjellig. Menn jobber i gjennomsnitt 30,4 timer sammenlignet med kvinners 27,9 timer.

9. Hvordan påvirker alder arbeidstiden?
Mennesker over 40 år jobber flest timer per uke.

Definisjoner for nøkkelord og faguttrykk i artikkelen:

1. Sysselsettingsrate: Andelen av den arbeidsdyktige befolkningen som er sysselsatt.

2. Arbeidsstyrkedeltakelse: Andelen av den arbeidsdyktige befolkningen som er i arbeidsstyrken, enten sysselsatt eller arbeidsledig.

3. Arbeidsledighetsrate: Andelen av den arbeidsdyktige befolkningen som er arbeidsledig.

4. Underbeskjeftigelsesrate: Andelen av sysselsatte personer som ønsker flere arbeidstimer.

5. Filippinske utenlandsarbeidere (OFW): Filippinske borgere som arbeider i utlandet.

6. Profesjonelle roller: Yrker som krever spesialisert kunnskap og ferdigheter.

7. Kontoradministrative roller: Yrker knyttet til administrative oppgaver og forvaltning.

8. Gjennomsnittlig arbeidstid per uke: Den gjennomsnittlige antall timer en person jobber i løpet av en uke.

Mulige relaterte lenker (kun hoveddomenenivå):

1. Statistisk sentralbyrå – Arbeid og lønn
2. NAV – Arbeid