Den amerikanske økonomien blomstrer med solid jobbmarked

Det var ordene til Jerome Powell, lederen for US Federal Reserve, som for to uker siden uttalte at “La oss være ærlige. Dette er en god økonomi.” Med en mengde positive data som bekrefter dette, er det ingen tvil om at jobbmarkedet i USA fortsetter å blomstre.

I januar ble det opprettet 353 000 nye jobber, og desember ble revidert opp til 333 000, noe som fører til at de siste tre årene har hatt de beste tallene noensinne. Arbeidsledigheten har vært under 4% i 24 måneder på rad, og både lønnsområdene og antall ansatte holder seg stabile. Samtidig har lønningene økt betydelig, med en imponerende månedlig økning på 0,6% og en årlig økning på 4,5%, som igjen overstiger inflasjonen. Det er et utrolig sterkt og stabilt jobbmarked.

Mens vi ser på en bredere skala, er det også verdt å merke seg at Det internasjonale pengefondet (IMF) forventer at den amerikanske økonomien vil vokse med 2,1%, en betydelig oppgradering fra tidligere anslag. Dette er langt bedre enn EU med 0,9% og Japan med 0,6%. En nylig overskrift i New York Times lyder: “Økonomier over hele verden kan ikke matche USAs vekst.”

Det er viktig å merke seg at dette økonomiske overskuddet har kommet med en kostnad. Den amerikanske regjeringen har brukt store summer på krisepakker og stimulansetiltak, og dermed økt gjelden. Likevel argumenterer mange økonomer for at den styrkede middelklassen vil kunne betale dette tilbake gjennom økt forbruk. Dette ser ut til å være en god handel. I tillegg har United Auto Workers hatt stor suksess, noe som har gitt en boost både til bilindustrien og den økonomiske modellen for bærekraftig vekst og rettferdig fremgang.

På tross av dette forventer de fleste økonomer at økt offentlig pengebruk og høyere budsjettunderskudd vil føre til økte renter. Men hva ser vi faktisk? Federal Reserve vurderer å senke renten. Dette er ikke bare oppmuntrende, det er nesten utenkelig. Og forresten, har noen fulgt med på Dow Jones-indeksen i det siste?

Mens det er viktig å fokusere på individuelle muligheter og jobbjakt, kan man ikke ignorere den makroøkonomiske situasjonen. En positiv holdning kan virkelig påvirke utfallet. Selv i den beste økonomien på lenge, er det fortsatt noen som ser negativt på situasjonen. Disse er ofte de samme menneskene som sliter med å finne jobb eller å håndtere karrieren sin. Hvis du overbeviser deg selv om negative tanker, vil situasjonen føles negativ for deg. Men hvis du ser positivt på ting, vil sjansene dine bli mye større.

Så mitt hjertelige råd er enkelt. Legg paradigmer, politikk, fordommer og personlige agendaer til side – og fokuser på de uendelige mulighetene som en positiv holdning i et fantastisk jobbmarked kan gi.

Det er som ordtaket sier: “Når vinden blåser mot deg, løp hardt; når vinden er med deg, løp enda hardere.” Akkurat nå er vinden med oss, og dette er når løpet blir vunnet – med vinden i ryggen som fortsatt blåser sterkt. Min tillit ligger i å se suksessen til de 60 personene som så langt har deltatt i mitt seks måneders “Coach on Call” -program, der de og jeg jobber tett sammen for å oppnå ønsket karrieremål – med vinden i ryggen.

Eli Amdur har siden 1997 tilbudt individuell karriereveiledning og ledercoaching, samt råd innen bedriftsledelse. I 15 år underviste han i ledelsesfag på FDU. Han har vært fast skribent for denne og andre publikasjoner siden 2003. Du kan kontakte ham på [email protected] eller 201-357-5844.

En FAQ-seksjon basert på de viktigste temaene og informasjonen presentert i artikkelen:

Spørsmål: Hva sa Jerome Powell, lederen for US Federal Reserve, om den amerikanske økonomien?
Svar: Jerome Powell uttalte at “La oss være ærlige. Dette er en god økonomi.”

Spørsmål: Hva er den mest positive informasjonen som bekrefter at jobbmarkedet i USA fortsetter å blomstre?
Svar: I januar ble det opprettet 353 000 nye jobber, og desember ble revidert opp til 333 000. Arbeidsledigheten har vært under 4% i 24 måneder på rad, og både lønnsområdene og antall ansatte holder seg stabile.

Spørsmål: Hvordan har lønningene utviklet seg?
Svar: Lønningene har økt betydelig, med en månedlig økning på 0,6% og en årlig økning på 4,5%.

Spørsmål: Hvordan forventer Det internasjonale pengefondet (IMF) at den amerikanske økonomien vil vokse sammenlignet med EU og Japan?
Svar: IMF forventer at den amerikanske økonomien vil vokse med 2,1%, mens EU forventes å vokse med 0,9% og Japan med 0,6%.

Spørsmål: Hva er kostnaden for det økonomiske overskuddet i USA?
Svar: Den amerikanske regjeringen har brukt store summer på krisepakker og stimulansetiltak, noe som har økt gjelden. Men mange økonomer argumenterer for at den styrkede middelklassen vil kunne betale dette tilbake gjennom økt forbruk.

Spørsmål: Hva kan forventes med hensyn til renter, til tross for økt offentlig pengebruk og høyere budsjettunderskudd?
Svar: Mens de fleste økonomer forventer at økt offentlig pengebruk og høyere budsjettunderskudd vil føre til økte renter, vurderer Federal Reserve faktisk å senke renten.

Spørsmål: Hvordan påvirker en positiv holdning jobbmarkedet?
Svar: En positiv holdning kan virkelig påvirke utfallet. Selv i den beste økonomien på lenge er det noen som ser negativt på situasjonen. Men hvis man ser positivt på ting, vil sjansene for suksess bli mye større.

Spørsmål: Hva tilbyr Eli Amdur innen karriereveiledning?
Svar: Eli Amdur har siden 1997 tilbudt individuell karriereveiledning og ledercoaching, samt råd innen bedriftsledelse.

Nøkkelbegrep:
– Jerome Powell: Lederen for US Federal Reserve
– Arbeidsledighet: Prosentandelen av arbeidsstyrken som er uten arbeid
– Inflasjon: Økning i prisnivået over tid
– Det internasjonale pengefondet (IMF): En internasjonal organisasjon som sikrer økonomisk stabilitet og fremmer økonomisk samarbeid mellom land

Suggested related links to main domain:

US Federal Reserve
Dow Jones