Drizly kuttes ned etter oppkjøpet fra Uber

Drizly, en alkoholleveringstjeneste basert i Boston, kunngjorde denne uken at de vil stenge helt ved slutten av mars. Selskapet ble nylig kjøpt opp av Uber på grunn av en økning i salget under COVID-19-pandemien. Dessverre har inntektene falt etter lettelser i restriksjonene, og morselskapet har bestemt seg for å avvikle Drizly og fokusere innsatsen på mat- og drikkeleveringstjenesten Uber Eats.

Drizlys nedleggelse er bare en av mange i rekken av nedbemanninger denne uken i teknologibransjen både på Vestkysten og Østkysten. San Francisco-baserte DocuSign kunngjorde en omstruktureringsplan som inkluderer reduksjon i arbeidsstyrken. Fokus for nedbemanningen ligger hovedsakelig på salgs- og markedsavdelingen, med estimerte kutt på 440 ansatte, eller 6% av den totale arbeidsstyrken.

Selv kunstig intelligens-sektoren kjenner smerten med Grammarlys kunngjøring om at de vil kutte 230 ansatte globalt, inkludert flere ansatte i Ukraina. Selskapet planlegger likevel å fortsette å investere i AI-teknologi.

Et annet selskap i helseteknologisektoren, Astarte Medical, med base i Yardley, Pennsylvania, opplever også full nedleggelse. De spesialiserer seg på medisinsk behandling for premature babyer og kommer nå til å si opp resten av de ansatte og selge virksomheten.

I følge en oversikt fra Crunchbase News har minst 1 653 ansatte i teknologisektoren blitt sagt opp i den siste uken. Så langt i år har over 20 526 ansatte i teknologibedrifter i USA mistet jobbene sine.

Denne nedbemanningsbølgen blant teknologiselskaper skyldes ulike årsaker. Noen selskaper, spesielt innen e-handel, ansatte store mengder arbeidskraft under pandemien for å møte etterspørselen. Nå opplever de at de er overbemannet i den nåværende økonomiske situasjonen. Andre store teknologiarbeidsgivere, som Salesforce og Alphabet (Google), har bemerket at de nylige nedbemanningene kommer etter flere år med rask ansettelse som følge av sterk vekst. Noen av selskapene har også sett en nedgang i aksjekursen, tregere salg og frykt for resesjon som grunner til å nedskalere.

Det er usikkert om flere teknologibedrifter vil gjennomføre nedbemanninger, men tegn som innhentingsstopp, nedgang i investeringer og fallende verdsettelse av oppstartsselskaper kan indikere at flere nedbemanning kan være på vei.

En FAQ-seksjon basert på hovedtemaene og informasjonen presentert i artikkelen:

Hva er Drizly, og hvorfor vil de stenge ned?
Drizly er en alkoholleveringstjeneste basert i Boston. Selskapet ble nylig kjøpt opp av Uber på grunn av økt salg under COVID-19-pandemien. Dessverre har inntektene falt etter lettelser i restriksjonene, og morselskapet har bestemt seg for å avvikle Drizly og fokusere på mat- og drikkeleveringstjenesten Uber Eats.

Hvilke andre selskaper har også opplevd nedbemanninger?
San Francisco-baserte DocuSign kunngjorde en omstruktureringsplan som inkluderer reduksjon i arbeidsstyrken. Selskapet har fokusert hovedsakelig på salgs- og markedsavdelingen og forventer å kutte omtrent 440 ansatte, eller 6% av den totale arbeidsstyrken. Grammaryl, et selskap innen kunstig intelligens-sektoren, har også annonsert kutt på 230 ansatte globalt, inkludert flere ansatte i Ukraina. Astarte Medical, et selskap innen helseteknologisektoren, opplever også nedleggelse og vil si opp de resterende ansatte og selge virksomheten.

Hvor mange ansatte har blitt sagt opp i teknologiselskaper?
Ifølge en oversikt fra Crunchbase News har minst 1 653 ansatte i teknologisektoren mistet jobben sin i løpet av den siste uken. Hittil i år har over 20 526 ansatte i teknologibedrifter i USA mistet jobbene sine.

Hva er årsakene til nedbemanningen i teknologibransjen?
Noen selskaper som ansatte store mengder arbeidskraft under pandemien, spesielt innen e-handel, opplever nå at de er overbemannet i den nåværende økonomiske situasjonen. Andre store teknologiarbeidsgivere, som Salesforce og Alphabet (Google), har bemerket at nedbemanningen kommer etter flere år med rask ansettelse som følge av sterk vekst. Noen selskaper har også sett en nedgang i aksjekursen, tregere salg og frykt for resesjon som grunner til å nedskalere.

Suggested related links:
Drizly
Uber Eats
DocuSign
Grammarly
Astarte Medical
Salesforce
Alphabet (Google)
Crunchbase News