Færre amerikanere søkte om arbeidsledighetstrygd forrige uke

Antallet amerikanere som søkte om arbeidsledighetstrygd falt forrige uke til tross for økte renter som skulle dempe økonomisk vekst i USA. Ifølge Arbeidsdepartementet søkte 8 000 færre mennesker om trygd, og tallet endte på 212 000 for uken som endte 10. februar. Dette viser at arbeidsmarkedet fortsetter å være motstandsdyktig.

Selv om det gjennomsnittlige antallet ukentlige søknader økte noe, fra 212 750 til 218 500, har antall oppsigelser i USA forblitt på svært lave nivåer. Dette er bemerkelsesverdig med tanke på den amerikanske sentralbankens innsats for å dempe økonomien ved å heve rentene.

Den føderale reserve økte sin referanserente 11 ganger fra mars 2022 for å bekjempe den høyeste inflasjonen på 40 år etter COVID-19-recessjonen i 2020. Selv om inflasjonen har avtatt betydelig det siste året, rapporterte Arbeidsdepartementet tidligere denne uken at forbrukerprisene fortsatt er godt over Federal Reserves mål på 2%.

Økonomiske analytikere hadde tidligere spådd en resesjon i den amerikanske økonomien etter at rentene økte såpass mye i 2022. Men økonomien og arbeidsmarkedet har vist seg å være overraskende motstandsdyktig.

I januar 2024 skapte amerikanske arbeidsgivere imponerende 353 000 nye arbeidsplasser, noe som overrasket økonomene som hadde forventet en lavere økning. Arbeidsledighetsraten forble på 3,7%, og den har vært under 4% de siste 24 månedene – den lengste perioden på to tiår siden 1960-tallet.

Selv om oppsigelser fortsatt er på lave nivåer, har det vært en økning i nedskjæringer nylig innen teknologi- og medieindustrien. Selskaper som Google-morselskapet Alphabet, eBay, TikTok, Snap og Los Angeles Times har nylig kunngjort nedskjæringer. Cisco Systems kunngjorde også at de skal kutte 4 000 stillinger.

Bortsett fra teknologi- og medieindustrien, har UPS, Macy’s og Levi’s også nylig kuttet stillinger. Totalt var 1,9 millioner amerikanere avhengig av arbeidsledighetstrygd i løpet av uken som endte 3. februar, en økning på 30 000 fra forrige uke og det høyeste antallet siden november.

Frequently Asked Questions (FAQ):

1. Hva er den siste utviklingen innen arbeidsledighetstrygd blant amerikanere?
Antallet amerikanere som søkte om arbeidsledighetstrygd falt forrige uke til 212 000, en nedgang på 8 000 mennesker sammenlignet med forrige uke.

2. Hvordan har oppsigelsene i USA vært påvirket av økte renter?
Selv om det gjennomsnittlige antallet ukentlige søknader økte noe, har antallet oppsigelser i USA forblitt på svært lave nivåer, til tross for økte renter.

3. Hvor mange ganger har den føderale reserve økt sin referanserente siden mars 2022?
Den føderale reserve har økt sin referanserente 11 ganger siden mars 2022 for å bekjempe høy inflasjon etter COVID-19-recessjonen i 2020.

4. Hva er Federal Reserves mål for forbrukerprisene, og hvor er de for tiden?
Federal Reserves mål for forbrukerprisene er 2%. Selv om inflasjonen har avtatt betydelig det siste året, rapporterte Arbeidsdepartementet at forbrukerprisene fortsatt er godt over dette målet.

5. Har amerikansk økonomi og arbeidsmarked vist seg å være motstandsdyktig til økte renter?
Ja, til tross for tidligere spådommer om en resesjon, har den amerikanske økonomien og arbeidsmarkedet vist seg å være overraskende motstandsdyktig til økte renter.

6. Hva var antallet nye arbeidsplasser som ble skapt i januar 2024, og hva var arbeidsledighetsraten?
I januar 2024 skapte amerikanske arbeidsgivere 353 000 nye arbeidsplasser, og arbeidsledighetsraten forble på 3,7%.

7. Har det vært nedskjæringer i teknologi- og medieindustrien nylig?
Ja, det har vært en økning i nedskjæringer nylig innen teknologi- og medieindustrien, med selskaper som Google-morselskapet Alphabet, eBay, TikTok, Snap og Los Angeles Times som har kunngjort nedskjæringer.

8. Hvilke andre selskaper har nylig kuttet stillinger?
I tillegg til teknologi- og medieindustrien har UPS, Macy’s og Levi’s også nylig kuttet stillinger.

Related Links:
Arbeidsmarkedsetaten
Arbeidsdepartementet