Increased Emphasis on Postsecondary Education in Hawaii

En viktig rapport fra Georgetown University viser at andelen jobber i USA som krever etterutdanning fortsetter å øke. I 2031 vil hele 70% av stillingene i Hawaii kreve noen form for utdanning eller opplæring etter videregående skole. Dette indikerer en betydelig økning i antall jobber på øyene, med forventede 624 000 åpninger i 2031 sammenlignet med 591 000 i 2021.

Rapporten fra Georgetown’s Center on Education and the Workforce viser også at av disse årlige jobbåpningene vil 51 000 kreve kandidater med postsekundære kvalifikasjoner, 18 000 vil kreve en videregående skole diplom, og 3 000 vil være åpne for personer uten en videregående skole utdanning. Dette betyr at over en tredjedel av alle jobber i Hawaii i 2031 vil kreve minst en bachelorgrad.

Stephen Schatz, som er direktør for Hawai’i P-20 Partnerships for Education, kommenterer at det er en misforståelse om at det er gode jobber tilgjengelig i Hawaii rett etter videregående skole. Han påpeker at det er behov for noen form for etterutdanning, enten det er lærlingprogrammer, associeringsgrader eller bachelorgrader, for å få tilgang til lokale jobber.

Rapporten viser at antall jobber i Hawaii som krever etterutdanning vil øke med 29 000 mellom 2021 og 2031, mens jobber for personer med bare videregående skole vil øke med 4 000. Dette understreker betydningen av postsekundær utdanning og opplæring for å sikre tilgang til middelklassestatus og forbedrede inntektsmuligheter.

Det er viktig å merke seg at utviklingen varierer betydelig fra stat til stat. I Hawaii vil 69% eller mer av alle jobber kreve arbeidstakere med noen form for etterutdanning innen 2031, sammenlignet med mindre enn 60% i stater som Louisiana og Arkansas.

Rapporten indikerer også at helsevesenet vil være sektoren med størst vekst på Hawaii fram mot 2031. Både samfunnstjenester og kunstsektoren forventes også å ha betydelig vekst. Derimot vil mat- og personlige tjenester og utdanningssektoren oppleve en nedgang.

Med økt konkurranse på jobbmarkedet blir et bredt spekter av ferdigheter nødvendig, og behovet for en godt forberedt og utdannet arbeidsstyrke blir tydelig. Hawaii har allerede igangsatt tiltak for å tilpasse utdanningssystemet til fremtidens arbeidsstyrkebehov.

Denne rapporten fra Georgetown University er et varsku om den økende økonomiske kløften mellom de med etterutdanning og de uten. Det er viktig å anerkjenne at etterutdanning og opplæring er blitt den viktigste veien til økonomisk suksess og middelklassejobber.

Vanlige spørsmål basert på hovedtemaene og informasjonen presentert i artikkelen:

Spørsmål 1: Hva viser rapporten fra Georgetown University om antall jobber som krever etterutdanning i USA?
Svar: Rapporten viser at andelen jobber i USA som krever etterutdanning fortsetter å øke.

Spørsmål 2: Hvor mange jobber i Hawaii vil kreve noen form for utdanning eller opplæring etter videregående skole i 2031?
Svar: I 2031 vil hele 70% av stillingene i Hawaii kreve noen form for utdanning eller opplæring etter videregående skole.

Spørsmål 3: Hvor mange jobbåpninger forventes det i Hawaii i 2031?
Svar: Det forventes 624 000 jobbåpninger i 2031 sammenlignet med 591 000 i 2021.

Spørsmål 4: Hva er de forskjellige kravene for jobbene i Hawaii i 2031?
Svar: Av de årlige jobbåpningene vil 51 000 kreve kandidater med postsekundære kvalifikasjoner, 18 000 vil kreve en videregående skole diplom, og 3 000 vil være åpne for personer uten en videregående skole utdanning.

Spørsmål 5: Hvor mange jobber i Hawaii i 2031 vil kreve minst en bachelorgrad?
Svar: Over en tredjedel av alle jobber i Hawaii i 2031 vil kreve minst en bachelorgrad.

Spørsmål 6: Hva sier Stephen Schatz om jobbmulighetene i Hawaii rett etter videregående skole?
Svar: Han kommenterer at det er en misforståelse om at det er gode jobber tilgjengelig i Hawaii rett etter videregående skole og påpeker at det er behov for noen form for etterutdanning for å få tilgang til lokale jobber.

Spørsmål 7: Hvordan vil antallet jobber som krever etterutdanning i Hawaii endre seg frem til 2031?
Svar: Antall jobber i Hawaii som krever etterutdanning vil øke med 29 000 mellom 2021 og 2031.

Spørsmål 8: Hvilken sektor forventes å ha størst vekst på Hawaii frem mot 2031?
Svar: Rapporten indikerer at helsevesenet vil være sektoren med størst vekst på Hawaii frem mot 2031.

Definisjoner:

– Etterutdanning: Utdanning eller opplæring som man gjennomfører etter videregående skole for å styrke sine kvalifikasjoner eller få spesialisert kunnskap innen et bestemt område.

– Postsekundære kvalifikasjoner: Utdanning eller kvalifikasjoner som oppnås etter videregående skole, for eksempel høyskole- eller universitetsgrad.

Suggested related links to main domain:

Georgetown University
Center on Education and the Workforce

Please note that the URLs provided are just placeholders and should be replaced with valid links to the corresponding domains.