Masseoppsigelser påvirker jobbmarkedet i Tarrant County

Mange store arbeidsgivere i Tarrant County, inkludert American Airlines og Lockheed Martin, har kunngjort oppsigelser de siste to månedene som vil påvirke hundrevis av arbeidstakere. Dette tyder på at jobbmarkedet i området bremser opp, ifølge økonomer som følger med på tallene.

Selv om Fort Worth, Arlington og resten av delstaten har opplevd jevn jobbvekst, har antall oppsigelser økt. Fem selskaper har i år meldt fra om masseoppsigelser eller nedleggelser av virksomheter i Tarrant County, noe som påvirker 988 arbeidstakere.

Julie Percival, regional økonom ved Bureau of Labor Statistics, påpeker at når store selskaper sier opp ansatte, kan det skape en slags “haifiskeffekt”. Folk begynner å legge merke til det og lurer på om det er grunn til bekymring.

Percival advarer imidlertid om å tolke dramatiske tall og endringer overfladisk. Selv om oppsigelser i store selskaper kan virke oppsiktsvekkende, påvirker de ofte bare én sektor og har ikke konsekvenser for hele området. Dallas-Fort Worth-området har vært i teten når det gjelder jobbvekst i alle store bransjer, og har overgått andre storbyer som New York City, San Francisco og Boston.

I følge de nyeste tallene fra Texas Workforce Commission fortsetter Fort Worth og Arlington å legge til nye jobber. I desember 2023 ble det lagt til 30 000 jobber i området, en økning på 2,5% sammenlignet med samme tid året før. Arbeidsledigheten i området var 3,3% i desember, i følge Bureau of Labor Statistics.

På grunn av den høye etterspørselen etter arbeidere i regionen akkurat nå, er det sannsynlig at de som blir oppsagt vil kunne få nye jobber relativt raskt.

Luis Torres, senior business økonom ved Federal Reserve Bank of Dallas, sier at nivået for oppsigelser er på vei tilbake til nivået før pandemien. “Vi bremser ned, men det er fortsatt over den historiske trenden”, sier han.

Massive oppsigelser skjer ofte i bransjer som er sårbare for økonomiske forhold, som for eksempel høyere renter, eller i bransjer som gjennomgår strukturendringer. En studie med Luis Torres som medforfatter viser at Austin har flere oppsigelser enn før pandemien på grunn av byens store teknologisektor, som nå nedbemanner etter en periode med rask ansettelse under pandemien.

Det er viktig å merke seg at oppsigelser som rapporteres i massevarsellister (WARN notices) kun utgjør 2,2% av alle oppsigelser i delstaten. I gjennomsnitt blir rundt 155 000 arbeidstakere sagt opp per måned i Texas. Økningen i antall varsler indikerer imidlertid at arbeidsgiverveksten Texas har opplevd begynner å avta og vende tilbake til nivåene før pandemien.

Masseoppsigelser er en del av det økonomiske bildet, men det er viktig å se på den brede utviklingen i jobbmarkedet og veksten i arbeidsplasser. Selv om noen store selskaper sier opp ansatte, fortsetter arbeidsmarkedet å vise styrke med økning i nye jobber og lav arbeidsledighet i området.

FAQ:

1. Hvilke store arbeidsgivere i Tarrant County har kunngjort oppsigelser?
– American Airlines og Lockheed Martin er blant de store arbeidsgiverne i Tarrant County som har kunngjort oppsigelser.

2. Hvordan påvirker oppsigelsene jobbmarkedet i området?
– Oppsigelsene antyder at jobbmarkedet i området bremser opp, ifølge økonomer som følger med på tallene.

3. Hvor mange arbeidstakere blir påvirket av oppsigelsene?
– Oppsigelsene påvirker 988 arbeidstakere i Tarrant County.

4. Hva er “haifiskeffekten” nevnt i artikkelen?
– “Haifiskeffekten” refererer til når store selskaper sier opp ansatte, noe som får folk til å legge merke til det og begynne å bekymre seg.

5. Er oppsigelsene i store selskaper en grunn til bekymring for hele området?
– Selv om oppsigelser i store selskaper kan virke oppsiktsvekkende, påvirker de ofte bare én sektor og har ikke nødvendigvis konsekvenser for hele området.

6. Hvordan har jobbveksten i Dallas-Fort Worth-området vært sammenlignet med andre storbyer?
– Dallas-Fort Worth-området har hatt bedre jobbvekst enn storbyer som New York City, San Francisco og Boston.

7. Hvor mange jobber ble lagt til i Fort Worth og Arlington i desember 2023?
– Det ble lagt til 30 000 jobber i området, en økning på 2,5% sammenlignet med samme tid året før.

8. Hva var arbeidsledigheten i området i desember?
– Arbeidsledigheten i området var 3,3% i desember.

9. Er det gode muligheter for de som blir oppsagt å finne nye jobber?
– På grunn av den høye etterspørselen etter arbeidere i regionen, er det sannsynlig at de som blir oppsagt vil kunne få nye jobber relativt raskt.

10. Hvilke faktorer kan føre til massive oppsigelser i bransjer?
– Massive oppsigelser kan skje i bransjer som er sårbare for økonomiske forhold, som høyere renter, eller i bransjer som gjennomgår strukturendringer.

Definitions:
– Oppsigelser: Å avslutte et arbeidsforhold med en ansatt.
– Masseoppsigelser: Når en arbeidsgiver sier opp eller legger ned virksomheten på en slik måte at det påvirker et stort antall ansatte.
– Massevarsellister (WARN notices): Offisielle varsler sendt av arbeidsgivere til statlig arbeidsdepartement for å informere om masseoppsigelser.

Suggested related links:
https://www.bls.gov/regions/southwest/tx_dallasfortworth_msa.htm (Bureau of Labor Statistics for Dallas-Fort Worth Metropolitan Area)
https://www.dallasfed.org/ (Federal Reserve Bank of Dallas)