Nedgang i arbeidsmarkedet i Brasil i 2023

Etter en periode med sterk vekst ser det ut til at Brasils arbeidsmarked har stabilisert seg på et mer normalt nivå. Ifølge nye data fra Arbeidsdepartementet la den brasilianske økonomien til 1,48 millioner formelle jobber i 2023. Disse tallene er betydelig lavere enn regjeringens mål, som var å registrere minst 2 millioner nye stillinger. Dette markerer den andre påfølgende året med nedgang etter den massive økningen i 2021, da økonomien begynte å komme seg etter pandemien.

Som vanlig var tjenestesektoren den mest arbeidsintensive, og skapte 886 200 nye formelle jobber, eller 60 prosent av alle nye stillinger som ble opprettet i 2023. Denne sektoren står for halvparten av Brasils formelle jobber og omtrent 70 prosent av landets bruttonasjonalprodukt. Deretter følger handel (276 528 stillinger), bygg og anlegg (158 940), industri (127 145) og jordbruk (34 762).

Den gode nyheten er at gjennomsnittslønnen for formelle arbeidere i 2023 endte på BRL 2026,33 (USD 408), en økning på BRL 40,17 eller 2 prosent fra året før. På en pressekonferanse i dag pekte arbeidsminister Luiz Marinho igjen på høye renter som den største hindringen for veksten i det formelle arbeidsmarkedet. Fra mars 2021 til august 2023 gjennomførte den brasilianske sentralbanken en av verdens mest aggressive pengepolitiske stramninger, med en økning i referanserenten fra 2 til 13,75 prosent. På nylige møter har banken senket styringsrenten til 11,75 prosent, og det forventes en reduksjon på et halvt prosentpoeng i år.

Hvis tempoet i ny jobbskaping fortsetter å falle, kan det imidlertid bremse husholdningenes forbruk, som er en viktig driver for Brasils BNP. Analytikere fra det brasilianske instituttet for økonomi ved tenketanken Fundação Getulio Vargas mener at de positive effektene av den pengepolitiske lettelsen, som gjeldsreduksjon for mellomstore og små selskaper, vil ta tid å materialisere seg, og at 2024 sannsynligvis blir et tamt år når det gjelder sysselsetting.

Ofte stilte spørsmål (FAQ):

1. Hvor mange nye formelle jobber ble opprettet i Brasil i 2023?
– Det ble opprettet 1,48 millioner formelle jobber i Brasil i 2023.

2. Hvilken sektor var mest arbeidsintensiv i 2023?
– Tjenestesektoren var mest arbeidsintensiv i 2023 og skapte 886 200 nye formelle jobber.

3. Hva var gjennomsnittslønnen for formelle arbeidere i 2023?
– Gjennomsnittslønnen for formelle arbeidere i 2023 var BRL 2026,33 (USD 408), en økning på BRL 40,17 eller 2 prosent fra året før.

4. Hva pekte arbeidsministeren på som den største hindringen for veksten i det formelle arbeidsmarkedet?
– Arbeidsministeren pekte på høye renter som den største hindringen for veksten i det formelle arbeidsmarkedet.

5. Hva forventes det at den brasilianske sentralbanken vil gjøre med styringsrenten i år?
– Det forventes en reduksjon på et halvt prosentpoeng i år.

Nøkkelbegreper:

– Formelle jobber: Jobber som er registrert og tilbyr arbeidstakere visse rettigheter og beskyttelse i henhold til loven.
– Tjenestesektoren: En sektor som inkluderer jobber innen tjenesteyting, som for eksempel hotell, restaurant, transport og kommunikasjon.
– Bruttonasjonalprodukt (BNP): En måling av verdien av alle varer og tjenester produsert i et land i løpet av en bestemt tidsperiode, vanligvis et år.
– Pengepolitisk lettelse: Når sentralbanken senker renten eller tar andre tiltak for å øke tilgangen til penger og stimulere økonomisk aktivitet.

Foreslåtte relaterte lenker:
Arbeidssituasjonen i Brasil
Den brasilianske sentralbankens rapport om økonomisk stabilitet