Sikkerhetsbransjen forventes å øke bemanningen

Når vi nå befinner oss i den andre måneden av 2024, er det tydelig at ansettelseslandskapet gjennomgår en betydelig endring. Jobbmarkedet, som tidligere var kandidatdrevet, beveger seg nå mot en mer forsiktig tilnærming fra arbeidsgiverne. Men hva betyr dette for både arbeidsgivere og jobbsøkere? La oss dykke ned i detaljene i denne transformasjonen.

Den store balansehandlingen
Ansettelsesmarkedet har alltid vært en skjør dans mellom arbeidsgivere og jobbsøkere. De siste årene har kandidatene hatt overtaket, og selskapene har måttet slåss for å fylle stillinger og tilby konkurransedyktige pakker. Imidlertid har tidevannet snudd.

Jobbsøk og stillingsannonser har gått ned sammenlignet med tidligere år, noe som tyder på et avkjølt jobbmarked. Til tross for den typiske post-juleferieøkningen i stillingsannonser, har visse sektorer, som sport og menneskelige ressurser, opplevd vekst. På den andre siden har sektorer som transport, detaljhandel og apotek opplevd nedgang. Mulighetene for fjernarbeid fortsetter å være attraktivt for jobbsøkere, men totalt sett har stillingsannonser innenfor disse sektorene ikke blitt tilbake til nivåene før ferien. Dette indikerer en potensiell nedgang i behovet for arbeidskraft det nye året.

Jobbsøkernes perspektiv
En nylig rapport fra Robert Half viser at arbeidsstokken har mindre intensjon om å bytte jobb i første halvdel av 2024. Arbeidstakere tar en pause for å vurdere karrierene sine på nytt, og grunner til å bli i nåværende stillinger inkluderer fleksibilitet, oppfyllelse og god kompensasjon. Imidlertid er ikke alle arbeidstakere fornøyd med å bli der de er. Noen planlegger å bytte jobb og prioriterer høyere lønn, fordeler og fjernarbeid. Bransjer som markedsføring og teknologi har større potensiale for jobbytter, og arbeidsgivere står fortsatt overfor utfordringer med ansettelser til tross for at de har mer makt i jobbmarkedet.

Fokus på forsikringsbransjen
Den siste undersøkelsen av arbeidsmarkedet fra Aon og The Jacobson Group kaster lys over ansettelsestrendene i forsikringsbransjen for det kommende året. Over halvparten av forsikringsselskapene planlegger å øke bemanningen, med 52% som har slike planer, mens 38% planlegger å opprettholde antallet ansatte og 10% planlegger å redusere. Til tross for en betydelig nedgang i ansettelser sammenlignet med tidligere år, er det ingen indikasjon på masseoppsigelser. Undersøkelsen konkluderer også med at inntektsspesifikasjoner, automatiseringsendringer og inflasjonens innvirkning på eiendoms- og skadeforsikringsselskaper indikerer en potensiell vekstmulighet i 2025.

I møte med disse endringene har både arbeidsgivere og jobbsøkere grunn til å være optimistiske for 2024. Mens teknologisektoren har opplevd nedbemanninger, med selskaper som Snap, Amazon, Google og Microsoft som kunngjør betydelig reduksjon av arbeidsstyrken, fortsetter andre bransjer å vokse og tilpasse seg. Ansettelsesmarkedet er en kompleks og stadig utviklende organisme, og forståelsen av dets skiftende dynamikk er avgjørende for både arbeidsgivere og jobbsøkere. Mens lønningene innen teknologi og digitalt stabiliseres, men forblir sterke for viktige ferdighetsområder som cybersikkerhet og kunstig intelligens, gir “Mer enn penger-lønnsguiden for 2024” en verdifull ressurs for arbeidsgivere og jobbsøkere i det norske markedet. Med innsikt fra Talent’s Managing Director-team og rekruttere tilbyr rapporten en grundig titt på lønninger, stillinger og etterspurte ferdigheter, samt ansettelsestrender, forutsigelser og fordeler utover lønn, inkludert fleksible arbeidsordninger.

Vanlige spørsmål (FAQ)
1. Hva slags endringer skjer i ansettelseslandskapet?
Jobbmarkedet går fra å være kandidatdrevet til å bli mer arbeidsgiverorientert. Dette betyr at arbeidsgivere har mer makt og at jobbsøkere opplever færre stillingsannonser.

2. Hvilke sektorer opplever vekst i stillingsannonser, og hvilke har nedgang?
Sektorer som sport og menneskelige ressurser opplever vekst i stillingsannonser, mens sektorer som transport, detaljhandel og apotek opplever nedgang.

3. Er det fortsatt attraktivt med fjernarbeid?
Ja, fjernarbeid fortsetter å være attraktivt for jobbsøkere.

4. Hvilke grunner har arbeidstakere for å bli i nåværende stillinger?
Arbeidstakere kan bli i nåværende stillinger på grunn av fleksibilitet, oppfyllelse og god kompensasjon.

5. Planlegger flere arbeidstakere å bytte jobb?
Noen arbeidstakere planlegger å bytte jobb, spesielt hvis de får høyere lønn, bedre fordeler eller muligheten til å arbeide fjern. Bransjer som markedsføring og teknologi har større potensiale for jobbytter.

6. Hva viser undersøkelsen om ansettelse i forsikringsbransjen?
Over halvparten av forsikringsselskapene planlegger å øke bemanningen, mens noen planlegger å opprettholde eller redusere antallet ansatte. Det er mulighet for vekst i eiendoms- og skadeforsikringsselskaper i 2025.

7. Er det optimisme for arbeidsgivere og jobbsøkere i 2024?
Ja, selv om teknologisektoren har hatt nedbemanninger, fortsetter andre bransjer å vokse og tilpasse seg. Det er optimisme både for arbeidsgivere og jobbsøkere.

Nøkkelbegreper:
– Ansettelseslandskapet: Situasjonen og endringene i arbeidsmarkedet.
– Jobbsøkere: Personer som søker etter jobber.
– Stillingsannonser: Annonser som reklamerer for ledige stillinger.
– Fjernarbeid: Arbeid som utføres utenfor tradisjonelle kontorlokaler.
– Markedsføring: Aktiviteter knyttet til å fremme og selge produkter eller tjenester.
– Teknologi: Bruk av vitenskap og ingeniørkunst i praktiske formål.
– Forsikringsbransjen: Bransjen som tilbyr forsikringstjenester.
– Eiendoms- og skadeforsikringsselskaper: Selskaper som tilbyr forsikring for eiendom og skader.

Suggested related links:
Robert Half Norge
Aon Norge