Transforming IT Professionals with Labor Market Intelligence

I denne artikkelen vil vi utforske betydningen av arbeidsmarkedets kunnskap for IT-fagfolk og hvordan det kan føre til strategiske beslutninger og fremme innovasjon i det stadig skiftende IT-landskapet.

Mange IT-organisasjoner er opptatt av å optimalisere den interne driften av teknologien sin; de bruker også mye tid og ressurser på å være oppdatert på lovende nye teknologier som kan være til nytte for deres organisasjoner. Ved å følge med på markedsutviklingen kan de identifisere nye muligheter, fremheve konkurransepraksis og oppdage endringer som kan påvirke interne beslutninger.

I følge Deloittes High Impact People Analytics Survey fra 2023 er det en økning i interesse for ekstern arbeidsmarkedet blant mange virksomheter. I 2023 brukte 71% av de spurte organisasjonene ekstern arbeidsmarkeddata i sin analyse av medarbeiderdata, sammenlignet med 22% i 2020. Dette viser at stadig flere virksomheter ønsker å forstå hvordan arbeidsstokken deres påvirkes av krefter utenfor organisasjonen, og samtidig er det flere tilbydere som kan tilby økende mengde data om tilbud og etterspørsel etter eksterne talenter.

Arbeidsmarkedet intelligence handler om å hente inn data og utlede relevante innsikter på flere dimensjoner. Her er noen av egenskapene:

  • Talenttilgang: Forstå antallet personer i et relevant geografisk område eller bransje med spesifikke roller eller ferdigheter. Dette kan hjelpe organisasjoner med å avgjøre hvor de trenger å utvikle talent internt, og hvor de kan hente talent eksternt.
  • Talentetterspørsel: Fastsette antallet ledige stillinger innenfor spesifikke lokasjoner eller organisasjoner. Dette gir et bilde av hvor mange ledige stillinger det er for visse stillinger og ferdigheter.
  • Total belønning: Gjelder lønn og fordeler knyttet til eksisterende og tilgjengelige stillinger basert på bransje og erfaring.
  • Ferdigheter: Identifisering av ferdigheter og formelle sertifiseringer som individer har utviklet. Dette inkluderer også trender i etterspørselen etter spesifikke ferdigheter og gapet mellom tilbud og etterspørsel.
  • Oppsigelse/ansettelse: Lengden på tiden en person tilbringer i en spesifikk rolle eller organisasjon, varierer av yrke, sted og selskap.

Ved å bruke arbeidsmarkedets kunnskap kan organisasjoner få innsikt i hvordan de kan skaffe, utvikle og beholde talentet sitt. De kan også oppdage viktige endringer i internt og eksternt talentflyt, samt få tidlige advarsler om markedsendringer.

Å bruke arbeidsmarkedets kunnskap krever ikke bare fokus på talentanskaffelse og opprettholdelse av konkurransedyktige belønninger, men også å identifisere strategiske fokusområder, forstå ferdighets- og mangfoldsmuligheter, følge konkurransedyktige trender og håndtere ansattas attraksjon og oppsigelse. Med en grundig utnyttelse av arbeidsmarkedets kunnskap kan IT-fagfolk transformeres for å møte fremtidige utfordringer og muligheter i en stadig mer dynamisk bransje.

Vanlige spørsmål:

1. Hva er arbeidsmarkedets kunnskap?
Arbeidsmarkedets kunnskap refererer til innsikten som oppnås ved å analysere data om arbeidsmarkedet, inkludert talenttilgang og etterspørsel, lønn og fordeler, ferdigheter og endringer i ansettelses- og oppsigelsesraten.

2. Hvorfor er arbeidsmarkedets kunnskap viktig for IT-fagfolk og organisasjoner?
Arbeidsmarkedets kunnskap er viktig for IT-fagfolk og organisasjoner fordi den hjelper dem med å forstå og analysere trender innenfor arbeidsmarkedet. Denne informasjonen kan brukes til å ta strategiske beslutninger, oppdage muligheter for talentanskaffelse og -utvikling, og holde seg oppdatert på konkurransedyktige trender i bransjen.

3. Hvordan kan organisasjoner bruke arbeidsmarkedets kunnskap?
Organisasjoner kan bruke arbeidsmarkedets kunnskap til å avgjøre hvor de trenger å utvikle talent internt og hvor de kan rekruttere talent eksternt. De kan også få innsikt i antall ledige stillinger i spesifikke områder og organisasjoner, samt analysere lønn og fordeler knyttet til forskjellige stillinger. Arbeidsmarkedets kunnskap kan også brukes til å identifisere etterspørselen etter spesifikke ferdigheter og fylle gapet mellom tilbud og etterspørsel.

4. Hvilken betydning har arbeidsmarkedets kunnskap for IT-fagfolk?
Arbeidsmarkedets kunnskap er viktig for IT-fagfolk fordi den hjelper dem med å forstå hvilke ferdigheter som er etterspurt i bransjen og hvor det kan være muligheter for karriereutvikling. Denne innsikten kan hjelpe dem med å ta informerte beslutninger om videreutdanning, spesialisering og karrierevalg.

5. Hvordan kan arbeidsmarkedets kunnskap bidra til innovasjon i IT-landskapet?
Ved å bruke arbeidsmarkedets kunnskap kan organisasjoner identifisere nye muligheter, trender og endringer i bransjen som kan påvirke deres interne beslutninger og fremme innovasjon. Denne innsikten kan hjelpe organisasjoner med å være proaktive, tilpasse seg og utnytte nye teknologier og strategier for å være konkurransedyktige i det stadig skiftende IT-landskapet.

Nøkkelbegreper:

– Arbeidsmarkedets kunnskap: Innsikt som oppnås ved å analysere data om arbeidsmarkedet, inkludert talenttilgang og etterspørsel, lønn og fordeler, ferdigheter og endringer i ansettelses- og oppsigelsesraten.
– Talenttilgang: Forståelse av antallet personer med spesifikke roller eller ferdigheter i et gitt geografisk område eller bransje.
– Talentetterspørsel: Antall ledige stillinger innenfor spesifikke lokasjoner eller organisasjoner.
– Total belønning: Lønn og fordeler knyttet til eksisterende og tilgjengelige stillinger basert på bransje og erfaring.
– Ferdigheter: Identifisering av ferdigheter og formelle sertifiseringer som individer har utviklet, samt trender i etterspørselen etter spesifikke ferdigheter og gapet mellom tilbud og etterspørsel.
– Oppsigelse/ansettelse: Lengden på tiden en person tilbringer i en spesifikk rolle eller organisasjon, varierer av yrke, sted og selskap.

Relaterte lenker:

Deloitte
High Impact People Analytics
Deloitte Norge