U.S. – Resilient Labor Demand and a Patient Fed

Arbeidsmarkedet i USA har vist seg å være sterkt og stabil, samtidig som Federal Reserve viser tålmodighet når det gjelder endringer i rentenivået. Den første måneden av året har vært fylt med betydelig økonomisk data, spesielt med hensyn til Federal Reserve og arbeidsmarkedsdata. Selv om Fed’s uttalelse fjernet enhver stramningsbias, dempet Chair Powell’s pressekonferanse markedets håp om en nær fremtidig endring i den restriktive pengepolitikken. Dette førte til at statsobligasjonsrentene falt bratt etter møtet. Men denne nedgangen var kortvarig siden sterkere arbeidsmarkedsdata enn forventet kom på fredag ​​og sendte rentene opp igjen. Per skrivende stund er den tiårige statsobligasjonsrenten 12 basispunkter lavere for uken.

Den overordnede meldingen fra Federal Reserve på onsdag var positiv. Chair Powell uttalte at komiteen var fornøyd med fremskrittene som er gjort så langt med å få inflasjonen tilbake til målet på 2%, men bemerket at de trenger mer tid for å vurdere bærekraftigheten av dagens deflasjonstrender. Med økonomisk vekst i fjor på grunn av sterk vekst i forbruket, et solid arbeidsmarked og geopolitiske spenninger som utfordrer forsyningskjedene (og dermed inflasjonen), er forsiktighet sannsynligvis klokt. Chair Powell uttalte også at han mente det var lite sannsynlig at FOMC vil ha tillit til å redusere renten innen møtet i mars om seks uker.

Powells forsiktighet ble ytterligere bekreftet da vi fikk arbeidsmarkedsdata for januar på fredag. Vi så ikke bare en sterk økning på 353 000 jobber i den første måneden av året, men fjorårets totale jobbøkninger ble også revidert opp til 3,1 millioner, godt over tidligere tall på 2,7 millioner, med mye av den reviderte styrken som kom gjennom andre halvdel av året. Videre ser det ut til at lønnsveksten øker, med en økning på gjennomsnittlig timelønn i januar. Selv om styrken i arbeidsmarkedet forventes å avta i de kommende månedene, er det en risiko som Fed er godt klar over.

Andre økonomiske data denne uken viser at industriaktiviteten fortsatte å avta i januar, men i mindre grad enn forventet. De høye rentenivåene fortsetter å påvirke sektoren, men etterspørselen har begynt å vise tegn til bedring, noe som har stabilisert produksjonsutgangen. Finansmarkedene priser nå inn en ventet nedgang i rentenivået senere i år, noe som sannsynligvis vil gi lettelse for produksjonssektoren når etterspørselen etter varer forbedrer seg.

Det store spørsmålet er imidlertid når Federal Reserve vil begynne å redusere rentenivået. Markedene har i stor grad gitt opp håpet om en rentekutt i mars etter denne uken, og mai er nå forventet tidspunkt med omtrent 80% sannsynlighet per skrivende stund. Kommende data vil sannsynligvis gi større klarhet rundt tidspunktet for innføringen av mindre restriktiv pengepolitikk, inkludert et intervju med Chair Powell på 60 Minutes på søndag og Federal Reserve Senior Loan Officer Opinion Survey på mandag.

Canada – Velkommen tilbake vekst

Canadiske markeder har trolig latt seg inspirere av hendelser sør for grensen denne uken, med få innenlandske økonomiske data. Renteutviklingen har vært stabil, og kanadiske dollar har hatt en flat uke på 0,7420. Når det gjelder økonomisk data, viser den siste oppdateringen fra Statistikken Canada at Canadas BNP-vekst i november var sterkere enn forventet med en økning på 0,2% sammenlignet med forrige måned. Dessuten var estimatet for desember en solid vekst på 0,3% sammenlignet med forrige måned, noe som er den største veksten siden mai.

Det har gått flere måneder siden Canadas økonomi har vist noe meningsfull vekst. I perioden juni til oktober i 2023 var BNP uendret. Dette er ikke et dårlig resultat med tanke på det nåværende rentemiljøet, men det indikerer likevel at økonomien står overfor visse utfordringer. Denne ukens oppdatering gir imidlertid en viss optimisme og antyder at økonomien kan være på vei mot bedring. Det er likevel for tidlig å fastslå om dette er en ny veksttrend eller ikke.

Det er tydelig at det er en viss grad av underliggende styrke i Canadas økonomi til tross for turbulensen i andre og tredje kvartal i fjor. Styrken er imidlertid relativ. BNP for fjerde kvartal i 2023 ligger over forventningene med en årlig vekst på 1,2%, men fremdeles under normalveksten. En rekke indikatorer, som boligsalg, detaljhandel og produksjon, har vist tegn til bedring de siste månedene. De nye BNP-tallene innebærer også en oppside-risiko for BOCs vekstprognose fra forrige uke, som nå plasserer fjerde kvartal med nullvekst, ned fra deres prosjeksjon på 0,8% i oktober.

Bank of Canada må nå fokusere på vekst samtidig som de håndterer underliggende inflasjonspress. Målet deres er å få inflasjonen tilbake til 2%, og de har gjentatt troen på at vekst- og inflasjonstrender går i riktig retning. Den siste BNP-oppdateringen påvirket ikke markedets forventninger til en potensiell rentekutt fra Bank of Canada, men det er klart at veksttallene ikke bør ignoreres. Banken må finne en balanse mellom å støtte veksten og opprettholde stabilitet i inflasjonen.

Ofte stilte spørsmål (FAQ):

1. Hva er status for arbeidsmarkedet i USA?
Svar: Arbeidsmarkedet i USA har vært sterkt og stabilt. Den siste måneden har det vært betydelig økonomisk data med fokus på Federal Reserve og arbeidsmarkedsdata.

2. Hva var den overordnede meldingen fra Federal Reserve på onsdag?
Svar: Federal Reserve er fornøyd med fremskrittene som er gjort så langt med å få inflasjonen tilbake til målet på 2%. De trenger imidlertid mer tid for å vurdere bærekraftigheten av dagens deflasjonstrender.

3. Hva var resultatet av arbeidsmarkedsdataene for januar?
Svar: I januar var det en sterk økning på 353 000 jobber, og fjorårets totale jobbøkninger ble også revidert opp til 3,1 millioner.

4. Hvordan påvirker industriaktiviteten rentenivået i USA?
Svar: Industriaktiviteten har fortsatt å avta, men i mindre grad enn forventet. Høyere rentenivåer har påvirket sektoren, men etterspørselen har begynt å vise tegn til bedring.

5. Når forventes det at Federal Reserve vil redusere rentenivået?
Svar: Markedet forventer nå at rentenivået vil bli redusert i mai, med omtrent 80% sannsynlighet.

6. Hvordan har Canadas økonomi utviklet seg?
Svar: Canadas BNP-vekst i november var sterkere enn forventet med en økning på 0,2%. Estimatet for desember antyder også solid vekst på 0,3%.

7. Er det tegn til bedring i Canadas økonomi?
Svar: Denne ukens oppdatering gir en viss optimisme og antyder at økonomien kan være på vei mot bedring. Det er imidlertid for tidlig å fastslå om dette er en ny veksttrend.

8. Hva er Bank of Canadas mål?
Svar: Bank of Canadas mål er å få inflasjonen tilbake til 2%, samtidig som de fokuserer på vekst og håndterer inflasjonspress.

Nøkkelbegreper og faguttrykk:

– Federal Reserve: Det sentrale bankssystemet i USA.
– Bærekraftighet av deflasjonstrender: Evaluering av hvor langvarige og pålitelige deflasjonstrender er.
– Restriktiv pengepolitikk: En politikk som søker å redusere inflasjon ved å øke renten og redusere pengemengden.
– Statsobligasjonsrente: Renten på amerikanske statsobligasjoner.
– BNP-vekst: Økningen i brutto nasjonalprodukt, en indikator på økonomisk vekst.
– Produksjonssektoren: Industriell sektor som omfatter produksjon av varer.
– Bank of Canada: Canadas sentralbank.
– Rentekutt: Reduksjon i renten for å stimulere økonomisk vekst.

Suggested related links:
Federal Reserve
Bank of Canada