Unge arbeidere deler sine erfaringer om permittering og jobbsøking på sosiale medier

Unge arbeidere opplever nå en bølge av permitteringer som følge av nedskjæringer i teknologibransjen, mediebransjen og finansbransjen. I kjølvannet av dette har det dukket opp videoer på sosiale medier der unge mennesker åpent deler sine historier om å være uten arbeid. Mange av disse videoene viser både økonomiske og psykiske konsekvensene som permitteringene har forårsaket.

Tidligere denne måneden delte Brittany Pietsch, en ung kontoansvarlig i teknologiselskapet Cloudflare, en video på TikTok der hun gjorde samtalen med sin arbeidsgivers personalavdeling offentlig. I videoen uttrykker Pietsch sin frustrasjon over å ha blitt oppsagt på grunn av manglende prestasjoner, til tross for positive tilbakemeldinger fra hennes egen leder. Pietsch beskriver oppsigelsen som et slag i ansiktet.

Disse åpne historiene om permittering viser at unge arbeidere nå er mer villige til å dele sine erfaringer og følelser om jobbsøking og arbeidslivet generelt. Istedenfor å skamme seg over å være arbeidsledige, finner de en slags terapi og fellesskap i å dele sine historier med hverandre. Dette er en markant endring fra tidligere tiders stillhet og skam rundt arbeidsledighet.

Mens noen kritiserer disse unge arbeiderne for å være naive når det gjelder jobbmarkedets realiteter, mener eksperter at det å dele disse historiene hjelper unge arbeidere med å bearbeide en smertefull del av arbeidslivet. Det hjelper dem også med å føle seg mindre ensomme i det korporative rommet.

Det er imidlertid viktig å merke seg at deling av slike historier på sosiale medier kan også føre til problemer. I noen stater er det for eksempel ulovlig å ta opp samtaler uten samtykke. Likevel mener eksperter at unge arbeidere, spesielt med tanke på den usikkerheten og endringene som pandemien har ført med seg, har behov for å dele sine erfaringer for å navigere gjennom en krevende jobbsøkingsprosess.

Unge arbeidere som Piper Phillips tar også en mer positiv tilnærming til jobbsøking. Phillips, som valgte å slutte i jobben sin uten å ha noe nytt klart, så jobbsøkingen som en mulighet til å finne noe mer givende. Hennes positive perspektiv har inspirert mange andre unge arbeidere til å tenke på jobbsøking på samme måte.

Selv om det er viktig å huske at ikke alle har muligheten til å være like valgrike som Phillips, er disse historiene likevel en påminnelse om at det er viktig å bevare en positiv holdning i en krevende jobbsøkningsprosess. Ved å være åpne om sine erfaringer kan unge arbeidere finne styrke i fellesskapet og bidra til å endre oppfatningen av arbeidsledighet.

Ofte stilte spørsmål (FAQ):

1. Hva er årsaken til den bølgen av permitteringer blant unge arbeidere?

Permitteringene skyldes nedskjæringer i teknologie-, medie- og finansbransjen.

2. Hva viser videoene som unge arbeidere deler på sosiale medier?

Videoene viser både økonomiske og psykiske konsekvenser av permitteringene.

3. Hva delte Brittany Pietsch på TikTok?

Brittany Pietsch delte en video der hun gjorde samtalen med sin arbeidsgivers personalavdeling offentlig, der hun uttrykte frustrasjon over å ha blitt oppsagt på grunn av manglende prestasjoner.

4. Hva er den markante endringen fra tidligere tiders stillhet og skam rundt arbeidsledighet?

Unge arbeidere er nå mer villige til å dele sine erfaringer og følelser om jobbsøking og arbeidslivet generelt.

5. Hjelper det å dele disse historiene unge arbeidere med å bearbeide en smertefull del av arbeidslivet?

Ja, eksperter mener at deling av historiene hjelper unge arbeidere med å bearbeide og føler seg mindre ensomme.

6. Er det noen problemer forbundet med å dele historiene på sosiale medier?

Ja, det kan være problemer knyttet til innspilling av samtaler uten samtykke, da det er ulovlig i noen stater.

7. Hvordan ser Piper Phillips på jobbsøking?

Piper Phillips ser på jobbsøking som en mulighet til å finne noe mer tilfredsstillende og har et positivt perspektiv på det.

8. Hva er påminnelsen fra historiene til unge arbeidere?

Historiene minner oss om viktigheten av å bevare en positiv holdning under en krevende jobbsøkingsprosess og bidrar til å endre oppfatningen av arbeidsledighet.

Glossary:

– permittering: midlertidig oppsigelse av ansatte på grunn av nedgang i arbeidsmengden.
– nedskjæringer: reduksjon i antall ansatte som en del av kostnadskutt.
– teknologibransjen: bransjen som omfatter utvikling og produksjon av teknologiske produkter og tjenester.
– mediebransjen: bransjen som omfatter produksjon og distribusjon av media- og underholdningsprodukter.
– finansbransjen: bransjen som omfatter bank-, forsikrings- og pengeforvaltningsinstitusjoner og -tjenester.
– jobbsøking: prosessen med å søke etter og skaffe seg en ny jobb.

Foreslåtte relaterte lenker:

Arbeids- og velferdsetaten
Direktoratet for naturforvaltning
Regjeringen