Advarsel: Høy risiko ved valutahandel

Valutahandel innebærer en høy risiko som kanskje ikke passer for alle investorer. Bruk av giring øker risikoen for tap. Før du bestemmer deg for å handle med valuta, bør du nøye vurdere dine investeringsmål, erfaringsnivå og risikotoleranse. Du kan tape deler eller hele din første investering; invester ikke penger du ikke har råd til å tape. Sett deg grundig inn i risikoen knyttet til valutahandel og søk råd fra en uavhengig finansiell eller skatterådgiver dersom du har spørsmål.

Vær forsiktig med informasjon fra valuta-blogger

FOREXLIVE™ fungerer ikke som investeringsrådgiver, men gir referanser og lenker til utvalgte nyheter, blogger og andre kilder for økonomisk og markedsinformasjon. Dette gjøres kun for informasjonsformål og som en utdanningstjeneste for sine klienter og potensielle investorer. FOREXLIVE™ støtter ikke nødvendigvis meningene eller anbefalingene som presenteres i bloggene eller andre informasjonskilder. Klienter og potensielle investorer oppfordres til å nøye vurdere meningene og analysene som tilbys i bloggene eller andre informasjonskilder i sammenheng med deres individuelle analyse og beslutninger. Ingen av bloggene eller andre informasjonskilder skal betraktes som en dokumentert suksesshistorie. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater, og FOREXLIVE™ erkjenner spesifikt at klienter og potensielle investorer skal gjennomgå grundig alle påstander og fremstillinger som blir gjort av rådgivere, bloggere, kapitalforvaltere og systemleverandører før de investerer noen midler eller åpner en konto hos en Forex-forhandler. All informasjon, meninger, forskning, data eller annen informasjon som finnes på denne nettsiden, blir gitt som generell markedskommentar på “som den er”-basis, og utgjør ikke investerings- eller handelsråd. Vi hevder heller ikke å presentere all relevant eller tilgjengelig offentlig informasjon om et spesifikt marked eller verdipapir. FOREXLIVE™ fraskriver seg uttrykkelig alt ansvar for tapt kapital eller profitt som kan oppstå direkte eller indirekte som følge av bruk av eller tillit til slik informasjon, eller med hensyn til noen av innholdet som presenteres på nettstedet deres, eller deres redaksjonelle valg.

MERK: FOREXLIVE™ kan motta kompensasjon fra annonsørene som vises på nettstedet basert på samhandlingen din med annonsene eller annonsørene.

1. Hva er valutahandel?
Valutahandel er kjøp og salg av valuta på det internasjonale valutamarkedet. Investorer kan tjene penger ved å spekulere i valutakursendringer.

2. Hva er giring?
Giring innebærer å bruke lånte midler for å øke mulighetene for avkastning på en investering. Imidlertid øker det også risikoen for tap.

3. Hvordan kan jeg vurdere risikoen knyttet til valutahandel?
Før du begynner å handle med valuta, bør du grundig vurdere dine investeringsmål, erfaringsnivå og risikotoleranse. Du bør også sette deg grundig inn i risikoen knyttet til valutahandel og søke råd fra en uavhengig finansiell eller skatterådgiver dersom du har spørsmål.

4. Kan jeg tape pengene mine når jeg handler med valuta?
Ja, det er mulig å miste deler eller hele din første investering når du handler med valuta. Derfor er det viktig å kun investere penger du har råd til å tape.

5. Hva bør jeg være forsiktig med når det gjelder informasjon fra valuta-blogger?
Valuta-blogger kan være en kilde til økonomisk og markedsinformasjon. Imidlertid bør du være forsiktig, da meningene og anbefalingene som presenteres i bloggene ikke nødvendigvis støttes av FOREXLIVE™. Du oppfordres til å nøye vurdere informasjonen i sammenheng med din individuelle analyse og beslutninger.

Definisjoner

– Valutahandel: Kjøp og salg av valuta på det internasjonale valutamarkedet.
– Giring: Bruk av lånte midler for å øke potensiell avkastning på investeringer.
– Risikotoleranse: Evnen til å takle og tåle risiko i forbindelse med investeringer.

Relaterte lenker

FOREXLIVE™: Hoveddomenet til FOREXLIVE™ som gir nyheter og informasjon om økonomi og markeder.
FOREXLIVE™ Utdanning: Lær mer om valutahandel og investeringer gjennom FOREXLIVE™ sin utdanningstjeneste.