6.3% Ledighet i Sudbury i Januar 2024

I følge de siste tallene fra Statistisk Sentralbyrå (StatsCan) viste jobbmarkedet i Sudbury svekkelse i januar. Byen mistet 700 heltidsjobber sammenlignet med forrige måned. Imidlertid førte en økning på 700 deltidsstillinger til et uendret antall totalt jobber i januar.

Dette resulterte i at arbeidsledigheten i Greater Sudbury var 6,3 prosent ved utgangen av januar 2024, en nedgang på 0,1 prosent fra desember 2023. Arbeidsledigheten var 4,4 prosent lavere enn toppen i desember 2009 og lå under det langsiktige gjennomsnittet.

Selv om antallet heltidsjobber fortsatt er ned 2 900 jobber fra toppen i mai 2019, er det likevel 7 700 jobber over bunnen i juni 2020. Antallet heltidsjobber økte fra forrige måned innen naturressurser, bygg og anlegg, finanssektoren, forretnings- og bygningstjenester, utdanning, overnatting og servering og offentlig administrasjon.

Samtidig mistet byen heltidsjobber innen jordbruk, energiforsyning, produksjon, handelstjenester, transport og lager, profesjonelle og vitenskapelige tjenester, helsevesen samt informasjon og kulturtjenester.

Den økonomiske veksten i Canada har ført til en nedgang i arbeidsledighet, og landets ledighetsrate falt til 5,7 prosent i januar 2024. Men mens sysselsettingen øker litt raskere enn forventet, øker også befolkningen.

Ifølge økonomer vil dette ikke føre til at Bank of Canada skynder seg med å senke rentene. Selv om det er en positiv utvikling i arbeidsmarkedet, er det fortsatt utfordringer som må tas i betraktning, og sentralbanken vil ta seg tid før de vurderer rentekutt.

Den canadiske økonomien ser også ut til å ha avsluttet 2023 sterkere enn forventet, med en vekst på 0,2 prosent i november. Dette markerer den første økningen på seks måneder. En foreløpig estimat antyder en årlig vekst på 1,2 prosent i bruttonasjonalproduktet i fjerde kvartal.

Arbeidsledigheten i Canada fortsetter å være en bekymring, men med sterk befolkningsvekst og økt sysselsetting er det en positiv trend i arbeidsmarkedet. Lønningene øker også raskt, spesielt for kvinner og personer med høy inntekt. Mens det fremdeles er forskjeller i lønn mellom kjønnene, har kvinner sett en økning på 6,2 prosent sammenlignet med 4,4 prosent for menn. Dette kan bidra til å redusere lønnsforskjeller over tid.

Selv om arbeidsledigheten i Sudbury er fortsatt en bekymring, er det håp om bedring i takt med økonomisk vekst og økt sysselsetting. Det er viktig å fortsette å overvåke og støtte arbeidsmarkedet for å sikre en stabil og solid økonomisk fremtid for regionen.

Ofte stilte spørsmål (FAQ) basert på hovedtemaene og informasjonen som presenteres i artikkelen:

1. Hvordan har jobbmarkedet i Sudbury utviklet seg i januar?
– Jobbmarkedet i Sudbury viste svekkelse i januar, med tap av 700 heltidsjobber sammenlignet med forrige måned. Imidlertid førte en økning på 700 deltidsstillinger til et uendret antall totalt jobber.

2. Hva var arbeidsledigheten i Greater Sudbury ved utgangen av januar 2024?
– Arbeidsledigheten i Greater Sudbury var 6,3 prosent ved utgangen av januar 2024, en nedgang på 0,1 prosent fra desember 2023. Arbeidsledigheten var 4,4 prosent lavere enn toppen i desember 2009 og lå under det langsiktige gjennomsnittet.

3. Hvordan har antallet heltidsjobber i Sudbury utviklet seg over tid?
– Antallet heltidsjobber i Sudbury er fortsatt ned 2 900 jobber fra toppen i mai 2019, men det er likevel 7 700 jobber over bunnen i juni 2020. Antallet heltidsjobber har økt fra forrige måned innen naturressurser, bygg og anlegg, finanssektoren, forretnings- og bygningstjenester, utdanning, overnatting og servering, og offentlig administrasjon.

4. Hvilke sektorer mistet heltidsjobber i Sudbury?
– Byen mistet heltidsjobber innen jordbruk, energiforsyning, produksjon, handelstjenester, transport og lager, profesjonelle og vitenskapelige tjenester, helsevesen samt informasjon og kulturtjenester.

5. Hva var den canadiske arbeidsledighetsraten i januar 2024?
– Den canadiske arbeidsledighetsraten falt til 5,7 prosent i januar 2024 på grunn av den økonomiske veksten i Canada.

6. Vil Bank of Canada senke rentene i lys av den positive utviklingen i arbeidsmarkedet?
– Økonomer tror ikke at Bank of Canada vil skynde seg med å senke rentene på grunn av den positive utviklingen i arbeidsmarkedet. Sentralbanken vil ta seg tid til å vurdere rentekutt, da det fortsatt er utfordringer som må tas i betraktning.

7. Hvordan har den canadiske økonomien utviklet seg ved avslutningen av 2023?
– Den canadiske økonomien ser ut til å ha avsluttet 2023 sterkere enn forventet, med en vekst på 0,2 prosent i november. En foreløpig estimat antyder en årlig vekst på 1,2 prosent i bruttonasjonalproduktet i fjerde kvartal.

8. Hvordan påvirker sysselsettingen lønningene i Canada?
– Med økt sysselsetting og sterk befolkningsvekst øker også lønningene i Canada. Spesielt kvinner og personer med høy inntekt opplever raske lønnsøkninger. Selv om det fremdeles er forskjeller i lønn mellom kjønnene, har kvinner sett en økning på 6,2 prosent sammenlignet med 4,4 prosent for menn, noe som kan bidra til å redusere lønnsforskjeller over tid.

9. Hva kan man forvente for arbeidsmarkedet i Sudbury fremover?
– Arbeidsledigheten i Sudbury er fortsatt en bekymring, men det er håp om bedring i takt med økonomisk vekst og økt sysselsetting. Det er viktig å fortsette å overvåke og støtte arbeidsmarkedet for å sikre en stabil og solid økonomisk fremtid for regionen.

Definisjoner:
– Statistisk Sentralbyrå (StatsCan): Det nasjonale statistikkbyrået i Canada, som samler inn, analyserer og distribuerer pålitelig og aktuell statistikk om landets økonomi, befolkning og samfunn.
– Heltidsjobber: Stillinger der en person arbeider vanligvis en standard arbeidsuke, vanligvis rundt 35-40 timer per uke.
– Deltidsstillinger: Stillinger der en person arbeider færre timer enn en vanlig heltidsstilling, vanligvis under 35 timer per uke.
– Arbeidsledighet: Antall personer som er i arbeidsdyktig alder og aktivt søker arbeid, men ikke har en jobb.
– Bruttonasjonalprodukt (BNP): Den totale verdien av varer og tjenester produsert i et land i løpet av en bestemt tidsperiode, vanligvis et år. Det brukes til å måle størrelsen på en nasjons økonomi.

Suggested related links:
Statistisk Sentralbyrå (StatsCan)
Bank of Canada
Employment and Social Development Canada