AI og globale konjunkturer påvirker arbeidsmarkedet i India, ifølge finansministeren

Finansminister Nirmala Sitharaman har uttalt at arbeidsbehovet endrer seg på grunn av introduksjonen av kunstig intelligens (AI), som nå er en stor faktor i jobbmarkedet. Hun sa at den globale økonomiske nedgangen har påvirket sysselsettingen i landet, men at det skapes arbeidsplasser på mellom- og lavnivå.

I et eksklusivt intervju med Network18-redaktør Rahul Joshi, påpekte Sitharaman at innføringen av AI har endret kravene til jobbene som trengs. Mennesker med gamle ferdigheter forventes å ha nye ferdigheter for oppgaver som ikke eksisterte tidligere, så det er behov for mye tilpasninger for å forstå dette.

Finansministeren kommenterte også at det er behov for å anerkjenne at det har skjedd en endring i hvordan ansettelse utvikler seg, påvirket av faktorer som migrasjon og hjemmekontor. Migrasjon ser nå ut til å endre seg på en ny måte. Mange mennesker som reiste tilbake til landsbyene sine med ervervede ferdigheter, lurer nå på om de kan fortsette å være der og dra nytte av de ferdighetene de har skaffet seg. Bedrifter tillater også mye hjemmekontor, og mange som unngår reiser, velger å bli i hjemmet sitt. Denne endringen må bli anerkjent, sa finansministeren.

Sitharaman understreket også at det ikke betyr at folk blir hjemme uten arbeid, eller at de blir hjemme og arbeider der, ettersom det etableres store selskaper overalt.

Finansministeren presenterte den midlertidige statsbudsjettet for Parlamentet torsdag 1. februar. Hun uttalte at størrelsen på budsjettet for 2024-2025 har økt med 6,1 prosent til 47,66 lakh crore på grunn av økte utgifter og høyere tildeling til kapitalutgifter og sosiale sektorprogrammer.

I budsjettet la hun vekt på at utviklingen er merkbar i alle sektorer. “Det er makroøkonomisk stabilitet, også i den eksterne sektoren. Investeringene er sterke. Økonomien går bra. Folk lever bedre og tjener bedre, med enda større aspirasjoner for fremtiden,” sa hun, og la til at den gjennomsnittlige reelle inntekten til folk har økt med 50 prosent.

Sitharaman kunngjorde også at det vil bli brukt 11,11 lakh crore på infrastruktur og at hun vil fortsette reformene, samtidig som hun unngår populistiske tiltak i den nåværende regjeringens siste budsjett før valget til Lok Sabha i april-mai.

Etter finansminister Nirmala Sitharaman har innføringen av kunstig intelligens (AI) i jobbmarkedet endret arbeidsbehovet. På grunn av den globale økonomiske nedgangen har sysselsettingen blitt påvirket, men det skapes likevel arbeidsplasser på lavere nivåer.

Ifølge Sitharaman forventes personer med gamle ferdigheter å tilegne seg nye ferdigheter for oppgaver som ikke eksisterte tidligere. Hun understreket behovet for tilpasning og forståelse av disse endringene.

Finansministeren påpekte også at det har skjedd en endring i ansettelsestrender på grunn av faktorer som migrasjon og hjemmekontor. Migrasjon har nå en ny form, hvor mennesker som har skaffet seg ferdigheter lurer på om de kan bli i landsbyene sine og nyttiggjøre seg av disse ferdighetene. Hjemmekontor er også blitt mer utbredt, hvor mange velger å bli hjemme i stedet for å reise.

Sitharaman presiserte at dette ikke betyr at folk blir uten arbeid eller bare jobber hjemmefra. Hun påpekte at det er store selskaper som etablerer seg overalt.

Finansministeren la frem det midlertidige statsbudsjettet for Parlamentet den 1. februar. Størrelsen på budsjettet for 2024-2025 har økt med 6,1 prosent til 47,66 lakh crore på grunn av økede utgifter og høyere tildeling til kapitalutgifter og sosiale sektorprogrammer.

Sitharaman vektla at utviklingen er merkbar i alle sektorer. Makroøkonomisk stabilitet og sterke investeringer er blant de positive trekkene hun nevnte. Hun sa også at den gjennomsnittlige reelle inntekten har økt med 50 prosent, og at det vil bli brukt 11,11 lakh crore på infrastruktur.

Finansministeren understreket at hun vil fortsette med reformer og unngå populistiske tiltak i regjeringens siste budsjett før valget til Lok Sabha i april-mai.

Key terms:

– Kunstig intelligens (AI): Bruk av datamaskiner og maskinlæring for å løse problemer og utføre oppgaver som tradisjonelt krever menneskelig intelligens.

– Sysselsetting: Antallet personer som har arbeid eller er i jobb.

– Migrasjon: Prosessen med å flytte fra et sted til et annet, vanligvis på jakt etter bedre økonomiske eller sosiale muligheter.

– Hjemmekontor: Praksis med å arbeide hjemmefra i stedet for på et kontor.

Suggested related links:

Regjeringen.no: Offisiell nettside for den norske regjeringen.

Finansdepartementet.no: Offisiell nettside for Finansdepartementet i Norge.