Job Growth in the U.S. Soars to Start 2024

Den amerikanske jobbmarkedet startet 2024 på en svært positiv note, da 353 000 jobber ble lagt til økonomien i løpet av januar, ifølge Bureau of Labor Statistics. Januartallene overgikk en sterk avslutning på 2023, da det amerikanske jobbmarkedet la til 216 000 jobber i løpet av desember. Amerikansk økonomi la til 2,7 millioner jobber i 2023. Januar markerte det høyeste antallet nye jobber som ble lagt til amerikansk økonomi på en enkelt måned siden januar i fjor.

Arbeidsledigheten forble lav og stabil gjennom det siste året. Arbeidsledigheten holdt seg på 3,7% i tredje måned på rad. De siste jobbtallene kommer samtidig som flere selskaper kunngjorde oppsigelser tidlig på året, inkludert UPS, Wayfair, Levi’s og Macy’s. Arbeidsledigheten har vært under 4% i 24 sammenhengende måneder, den lengste slike perioden siden oktober 1967 til desember 1969.

De nye jobbtallene kommer i en tid hvor Federal Reserve har uttrykt optimisme om at inflasjonen har tatt en vending. Federal Reserve har holdt renten på et 23-års høyt nivå mellom 5,25% og 5,5% for å dempe inflasjonen. Vanligvis ville høy rente føre til en nedgang i antall jobber, men det har ikke vært tilfellet nå. Federal Reserve Chair, Jerome Powell, har sagt at Federal Reserve forsøker å balansere behovet for å redusere inflasjonen samtidig som man forhindrer at arbeidsmarkedet blir kvelet. I tidligere tilfeller hvor renten har steget, som i 2000 og 2007, har det ført til en resesjon.

De nyeste tallene viser at lønningene langt overgår inflasjonen. Ifølge BLS har ukentlig lønn økt med 4,5% det siste året. Den amerikanske konsumprisindeksen, som er den viktigste måten å måle forbrukerinflasjon på, økte med 3,4% for 12-månedersperioden som endte i desember.

Spørsmål og svar:

1. Hvor mange jobber ble lagt til den amerikanske økonomien i januar 2024?
Ifølge Bureau of Labor Statistics ble det lagt til 353 000 jobber i januar 2024.

2. Hvordan sammenligner januartallene seg med desembertallene fra 2023?
Januartallene overgikk desembertallene fra 2023, da det ble lagt til 216 000 jobber.

3. Hvor mange jobber ble lagt til i amerikansk økonomi i 2023?
Det ble lagt til 2,7 millioner jobber i amerikansk økonomi i 2023.

4. Hva var arbeidsledighetsraten i tredje måned på rad?
Arbeidsledighetsraten var 3,7% i tredje måned på rad.

5. Hvor lenge har arbeidsledighetsraten vært under 4%?
Arbeidsledighetsraten har vært under 4% i 24 sammenhengende måneder, den lengste perioden siden oktober 1967 til desember 1969.

6. Hvilke selskaper kunngjorde oppsigelser tidlig på året?
UPS, Wayfair, Levi’s og Macy’s kunngjorde oppsigelser tidlig på året.

7. Hva har Federal Reserve uttrykt optimisme om?
Federal Reserve har uttrykt optimisme om at inflasjonen har tatt en vending.

8. Hvilket nivå har Federal Reserve holdt renten på?
Federal Reserve har holdt renten på et 23-års høyt nivå mellom 5,25% og 5,5%.

9. Hva har vært resultatet av den høye renten på antall jobber?
Til tross for den høye renten har antallet jobber økt.

10. Hva har Federal Reserve forsøkt å balansere?
Federal Reserve har forsøkt å balansere behovet for å redusere inflasjonen samtidig som man forhindrer at arbeidsmarkedet blir kvelet.

Nøkkelbegreper og jargon:

– Bureau of Labor Statistics: Et amerikansk føderalt byrå som samler og utgir arbeidsmarkedsinformasjon og statistikk.
– Arbeidsledighet: Målet på andelen mennesker som er uten jobb og aktivt søker arbeid.
– Federal Reserve: Den sentrale banken i USA som er ansvarlig for å styre pengemengden, rentenivået og stabilisere økonomien.
– Inflasjon: En økning i prisene på varer og tjenester over tid, som fører til at pengenes kjøpekraft reduseres.

Foreslåtte relaterte lenker:
Bureau of Labor Statistics
Federal Reserve