Rapporten viser uventet vekst i amerikansk økonomi

I overraskelse av økonomer rapporterte Arbeidsdepartementet fredag at den amerikanske økonomien la til 353 000 jobber i januar. Dette utfordrer tidligere forventninger om en nedgangstid og maler et bilde av et sterkt arbeidsmarked.

Dataene motsier tidligere nedgangstrender innen jobbåpninger og ansettelsesrater. Det er en positiv utvikling som bekreftes av BNP-rapporten for fjerde kvartal, som viste økt momentum på slutten av året og inn i januar. Dette står imidlertid i kontrast til en rekke oppsigelser i mange selskaper de siste ukene, noe som gjør funnene overraskende.

Mike Fratantoni, sjefsøkonom i Mortgage Bankers Association, uttrykker forsiktighet med tanke på rapporten. Han påpeker at enkeltdata ikke burde endre kursen for politikken. Likevel forventer han at kommende data vil hindre den amerikanske sentralbanken i å kutte rentene i mars og at de vil vente til møtet i mai for et første kutt. Dette avhenger naturligvis av fortsatt nedgang i inflasjonen i mellomtiden.

Doug Duncan, sjefsøkonom i Fannie Mae, hadde tidligere denne uken spådd at den amerikanske sentralbanken ikke vil begynne å senke rentene før i mai.

Hva betyr rapporten for boliglånsrentene? Ifølge Fratantoni er det sterke arbeidsmarkedet gode nyheter for den kommende kjøpsesongen da høyere husholdningsinntekter er en nødvendig faktor. Men dette betyr også at boliglånsrentene sannsynligvis ikke vil synke mye mer på dette tidspunktet.

Ksenia Potapov, økonom i First American, peker på at rapporten gir innblikk i hva som skjer i byggebransjen. I januar økte ansettelsen innen boligbygging med 0,3% sammenlignet med året før, mens ansettelsen innen næringsbygg økte med 0,2%. Sammenlignet med før pandemien er ansettelsen innen boligbygging opp med 12,3%, mens næringsbygg er opp med 6,3%. Den største økningen i månedlig sysselsettingsvekst kom fra underleverandører innen næringsbygg som utfører spesifikke oppgaver som støping av betong, grunnarbeid, rørlegging, maling og elektrisk arbeid.

Rapporten viser også en betydelig økning i sysselsettingen innen profesjonelle og forretningsmessige tjenester, med 74 000 jobber lagt til i januar – langt over det gjennomsnittlige månedlige økningen i 2023.

Desember tallene ble også revidert oppover med 117 000. Jobbveksten i november ble også justert litt oppover med 9 000, noe som betyr at både november og desember hadde totalt 126 000 flere jobber enn tidligere rapportert.

En FAQ-seksjon basert på hovedtemaene og informasjonen som presenteres i artikkelen:

Spørsmål: Hva viser rapporten om den amerikanske økonomien i januar?
Svar: Rapporten viser at den amerikanske økonomien la til 353 000 jobber i januar, noe som utfordrer forventningene om en nedgangstid og indikerer et sterkt arbeidsmarked.

Spørsmål: Hva bekrefter BNP-rapporten for fjerde kvartal?
Svar: BNP-rapporten for fjerde kvartal bekrefter den positive utviklingen i jobbåpninger og ansettelsesrater, med økende momentum ved slutten av året og inn i januar.

Spørsmål: Er det noen negative aspekter ved rapporten?
Svar: Rapporten viser også en rekke oppsigelser i mange selskaper de siste ukene, noe som gjør funnene overraskende og indikerer et blandet bilde.

Spørsmål: Hva er ekspertenes syn på rapporten?
Svar: Mike Fratantoni fra Mortgage Bankers Association uttrykker forsiktighet og påpeker at enkeltdata ikke burde endre politikkretningen. Doug Duncan fra Fannie Mae spådde tidligere at den amerikanske sentralbanken ikke vil begynne å senke rentene før i mai.

Spørsmål: Hvilken effekt vil rapporten ha på boliglånsrentene?
Svar: Ifølge Fratantoni er det sterke arbeidsmarkedet gode nyheter for den kommende kjøpsesongen, men det betyr også at boliglånsrentene sannsynligvis ikke vil synke mye mer på dette tidspunktet.

Spørsmål: Hvilke sektorer opplever økt sysselsetting ifølge rapporten?
Svar: Rapporten viser en betydelig økning i sysselsettingen innen boligbygging og næringsbygg, samt innen profesjonelle og forretningsmessige tjenester.

Definisjoner:
– BNP: Bruttonasjonalprodukt, som måler den totale produksjonen av varer og tjenester i et land i løpet av en bestemt periode.
– Inflasjon: En økning i prisen på varer og tjenester over tid, som fører til at pengene mister kjøpekraft.
– Sentralbanken: Institusjonen som har ansvaret for å styre økonomien i landet, inkludert å sette rentenivået.

Foreslåtte relaterte lenker:
Arbeidsdepartementet
Mortgage Bankers Association
Fannie Mae
First American