AI-Revolution forventes å ramme globale arbeidsmarkeder hardt

En ny rapport fra Den internasjonale pengefondet (IMF) spår at kunstig intelligens (AI) vil skape en “tsunami” i det globale arbeidsmarkedet. IMF-direktør Kristalina Georgieva advarer om at AI vil kunne forstyrre en betydelig del av jobbene på verdensbasis, med avanserte økonomier som vil merke en enorm 60% innvirkning, og resten av verden som også vil oppleve en betydelig 40% innen de neste to årene.

Georgieva understreker at vi har svært begrenset tid på oss for å forberede folk og bedrifter på denne store omveltningen. På et arrangement i Zürich arrangert av Swiss Institute of International Studies, assosiert med Universitetet i Zürich, fremhevet hun behovet for proaktive tiltak for å begrense konsekvensene av denne kommende bølgen av teknologisk forstyrrelse. Georgieva viser til potensialet for at AI kan bidra til økt produktivitet, men advarer samtidig om risikoen for spredning av feilinformasjon og økt sosial ulikhet.

IMF-sjefens dystre prognose angikk ikke bare arbeidsmarkedet. Georgieva pekte på den økte sårbarheten i den globale økonomien for sjokk de siste årene, som COVID-19-pandemien i 2020 og den pågående konflikten i Ukraina. Til tross for denne sårbarheten understreket hun den bemerkelsesverdige motstanden som verdensøkonomien har vist så langt, og avviste frykt for en kommende global resesjon.

“Vi er ikke i global resesjon,” bekreftet Georgieva, og avviste bekymringer som ble uttrykt i arrangementet. Hun pekte på den gradvise avtagende inflasjonstrykket i mange regioner som bevis på denne motstanden, og gjentok synspunkter rapportert av Reuters. Likevel møtte Georgieva også motstand, da hun ble konfrontert av klimaaktivister som krevde at det ble tatt avgjørende handlinger for å takle miljøproblemer og lette byrdene til gjeld i utviklingsland.

I tillegg til den globale dialogen tok Thomas Jordan, leder av Sveits’ nasjonalbank, opp betydelig fremgang i Sveits’ kamp mot inflasjon. Jordans kommentarer understreket de mange utfordringene som møter beslutningstakere når de skal navigere mellom teknologisk forstyrrelse, økonomisk stabilitet og miljømessig bærekraft.

Kilde: Reuters

En ny rapport fra Den internasjonale pengefondet (IMF) advarer om at kunstig intelligens (AI) vil ha en betydelig innvirkning på jobbmarkedet globalt. IMF-direktør Kristalina Georgieva spår at avanserte økonomier vil oppleve en innvirkning på 60%, mens resten av verden vil oppleve en innvirkning på 40% i løpet av de neste to årene.

Georgieva understreker behovet for forberedelser blant folk og bedrifter for å møte denne teknologiske omveltningen. Hun advarer om risikoen for spredning av feilinformasjon og økt sosial ulikhet som følge av AI, samtidig som hun peker på potensialet for økt produktivitet.

IMF-sjefen påpeker også den økte sårbarheten i den globale økonomien, med eksempler som COVID-19-pandemien og konflikten i Ukraina. Til tross for dette fremhever hun verdensøkonomiens motstandskraft og avviser bekymringer om en kommende global resesjon.

Thomas Jordan, leder av Sveits’ nasjonalbank, diskuterte også Sveits’ kamp mot inflasjon og utfordringene med teknologisk forstyrrelse, økonomisk stabilitet og miljømessig bærekraft.

Nøkkelord og forkortelser:
– Kunstig intelligens (AI): Maskinell intelligens som forsøker å etterligne menneskelig intelligens og tenkning.
– IMF: Den internasjonale pengefondet (International Monetary Fund).
– Inflasjon: Økning i generell prisnivå over tid.
– COVID-19: Koronavirus-sykdommen som oppstod i 2019 og spredte seg internasjonalt i 2020.
– Reuters: Et internasjonalt nyhetsbyrå.

Relaterte lenker:
IMF hjemmeside
Reuters hjemmeside