Tech-jobbmarkedet i India vokser med etterspørsel etter spesifikke ferdigheter

Ifølge en nylig rapport, er det en betydelig økning i etterspørselen etter spesifikke ferdigheter på det tekniske jobbmarkedet i India. Rapporten, kalt ‘Årlig digital ferdighetsrapport for FY24’ av Quess Corp, viser at over to tredjedeler (66%) av alle tekniske jobber krever ekspertise innenfor bare fem kjerneområder: Utvikling (35%), ERP (12%), Testing (7%), Design og ingeniørvirksomhet (7%), og Nettverk (5%).

Rapporten identifiserer imidlertid også en økende etterspørsel etter fagfolk med kompetanse innenfor fremvoksende teknologier. Skytjenester (opptil 16% siden H1FY24), cybersikkerhet (opptil 215%), og dataanalyse (opptil 256%) opplever betydelig etterspørsel.

Den økte populariteten til skytjenester skyldes dens skalerbarhet og kostnadseffektivitet, noe som fører til økt behov for skyarkitekter, ingeniører og sikkerhetsspesialister som kan håndtere og optimalisere skyinfrastruktur og -applikasjoner. Cybersikkerhet er også et hett område, ettersom bedrifter migrerer operasjoner og data til skyen. Dette krever robuste cybersikkerhetstiltak og krever talentfulle fagpersoner som kan identifisere sårbarheter, implementere sikkerhetsprotokoller og håndtere hendelsesresponsplaner.

Dataanalyse opplever også eksplosiv vekst ettersom organisasjoner bruker data for å få innsikt. Dette øker etterspørselen etter dataanalytikere, dataforskere og forretningsanalytikere. Rapporten fremhever også lovende trender innenfor teknisk ansettelse innen ulike bransjer. Finans (BFSI 19%), bilindustrien (15%), konsulenttjenester (9%) og produktutvikling (6%) viser alle betydelig vekst innenfor behovet for teknisk kompetanse.

Tradisjonelle sektorer som bilindustrien og luftfart er fortsatt sterke, men det er en tydelig utvidelse til områder som halvledere, elektronikk og elektriske industrier. Denne diversifiseringen gjenspeiler industrien sin omfavning av teknologi og fokus på innovasjon i produktutvikling og supply chain management.

Det er også en teknologisk transformasjon i detaljhandelssektoren. Etterspørselen etter teknisk kompetanse innenfor dataanalyse, kunstig intelligens og digital markedsføring har eksplodert. Disse fagpersonene benytter seg av teknologi for å optimalisere drift, personalisere kundeinteraksjoner og få innsikt i forbrukerne. Dette sikrer konkurransekraft i det dynamiske landskapet.

Områdene Bengaluru og Chennai tar imot den største andelen av ansettelsesforespørsler med henholdsvis 68% og 16%. Vest (8%) og øst (2%) følger deretter. Når det gjelder det kommersielle eiendomsmarkedet, dominerer Bengaluru, NCR og Hyderabad sammen ved å ta 65% av kontorlokalleieaktiviteten.

Vanligst stilte spørsmål (FAQs) basert på hovedtemaene og informasjonen presentert i artikkelen:

1. Hva er de fem kjerneområdene med høy etterspørsel etter tekniske ferdigheter på det indiske jobbmarkedet?
– Utvikling, ERP, Testing, Design og ingeniørvirksomhet, og Nettverk.

2. Hvilke fremvoksende teknologier opplever økt etterspørsel?
– Skytjenester, cybersikkerhet og dataanalyse.

3. Hva er årsaken til økt popularitet av skytjenester?
– Skalerbarhet og kostnadseffektivitet.

4. Hva er behovet for cybersikkerhetstiltak i forbindelse med skytjenester?
– Migrering av operasjoner og data til skyen krever robuste cybersikkerhetstiltak for å identifisere sårbarheter, implementere sikkerhetsprotokoller og håndtere hendelsesresponsplaner.

5. Hvorfor øker etterspørselen etter dataanalytikere?
– Organisasjoner bruker data for å få innsikt, og derfor er det økt behov for dataanalytikere.

6. Hvilke bransjer opplever betydelig vekst i behovet for teknisk kompetanse?
– Finans (BFSI), bilindustrien, konsulenttjenester og produktutvikling.

7. Hvilke sekundære sektorer ser en økning i etterspørselen etter teknisk kompetanse?
– Bilindustrien, luftfart, halvledere, elektronikk og elektriske industrier.

8. Hvilke teknologier blir benyttet i detaljhandelssektoren for å forbedre effektiviteten?
– Dataanalyse, kunstig intelligens og digital markedsføring.

9. Hvilke områder i India får den største andelen av ansettelsesforespørsler?
– Bengaluru (68%) og Chennai (16%).

10. Hvilke byer tar en stor andel av kontorlokalleieaktiviteten i det kommersielle eiendomsmarkedet?
– Bengaluru, NCR og Hyderabad (tilsammen 65%).

Nøkkelbegreper og faguttrykk:

– ERP: Enterprise Resource Planning, et system for integrering og styring av virksomhetens viktige prosesser.
– Skytjenester: Levering av databehandlingsressurser, programvare og lagring over internett.
– Cybersikkerhet: Beskyttelse av datasystemer, nettverk og informasjon mot digital kriminalitet og uautorisert tilgang.
– Dataanalyse: Prosessen med å undersøke og trekke innsikt fra store mengder data for å ta informerte beslutninger.
– BFSI: (Banking, Financial Services, and Insurance) En felles betegnelse for bransjene innen bank, finansielle tjenester og forsikring.
– Produktutvikling: Prosessen med å skape eller forbedre produkter basert på markedet, brukerbehov og teknologiske fremskritt.

Foreslåtte relaterte lenker:

Quess Corp: Offisiell hjemmeside til Quess Corp, som publiserte den gjeldende rapporten.
Årlig digital ferdighetsrapport for FY24: Direkte kobling til den nevnte rapporten på Quess Corps nettsted.