AI-teknologi og jobbfremgang i selskaper

En rekke amerikanske selskaper har kunngjort nedskjæringer på grunn av kunstig intelligens, ifølge en tracker. United Parcel Service Inc. (UPS) kunngjorde forrige uke de største oppsigelsene i selskapets 116-årige historie, delvis som et resultat av nye teknologier som kunstig intelligens. CEO Carol Tomé forklarte at maskinlæring gjør det mulig for salgspersonell å lage forslag uten å måtte kontakte prisingseksperter for veiledning.

Mange selskaper står nå overfor en utfordring med å vise investorer hvordan kunstig intelligens bidrar til økt produktivitet samtidig som man unngår frykten for jobbkutt. En talsperson for UPS hevder at kunstig intelligens ikke erstatter arbeidere, og at det ikke ble gjort en eksplisitt sammenheng mellom kunstig intelligens og oppsigelsene på selskapets kvartalspresentasjon.

BlackRock Inc. har også nylig kunngjort at de vil si opp rundt 600 ansatte. I en internmelding pekte CEO Larry Fink og President Rob Kapito på bransjens dramatiske endringer og de transformative kreftene til ny teknologi. De understreket imidlertid at nedskjæringene ikke var direkte relatert til kunstig intelligens.

Eksperter sliter med å få et nøyaktig bilde av hvor mange jobber som blir eliminert på grunn av den raske utviklingen av kunstig intelligens. Ifølge Challenger, Gray & Christmas Inc., har amerikanske selskaper siden mai i fjor kunngjort mer enn 4 600 jobbkutt på grunn av enten ansettelse av ansatte med kunstig intelligens-erfaring eller teknologien som erstattet oppgaver.

Mange av disse kuttene vil trolig bli gjennomført uten medieoppmerksomhet. På samme måte som IBM mottok negativ oppmerksomhet, vil andre selskaper som reduserer bemanningen sannsynligvis gjøre det uten å kunngjøre det offentlig. Det forventes at organisasjoner generelt vil bli slankere i fremtiden.

Foreløpig har flest AI-relaterte kutt skjedd i teknologibransjen. Enkelte selskaper har sett behovet for å tilpasse seg teknologien, slik som Dropbox, som kvittet seg med ansatte for å ansette personer med AI-ferdigheter.

Selv om mange selskaper ikke offentlig snakker om det, tror tre av fire Fortune 500-selskapers sjef for HR at AI vil erstatte jobber i selskapene deres de neste tre årene. Det er uunngåelig at en del jobber vil gå tapt, men det vil også bli opprettet nye stillinger som en del av jobbfremgangen som teknologien bringer med seg.

Enkelte amerikanske selskaper har kunngjort nedskjæringer på grunn av kunstig intelligens, ifølge en oversikt. United Parcel Service Inc. (UPS) kunngjorde nylig de største oppsigelsene i selskapets historie, delvis som et resultat av kunstig intelligens. Maskinlæring gjør det mulig for salgspersonell å lage forslag uten ekstern veiledning.

Noen selskaper står nå overfor utfordringen med å forklare for investorene hvordan kunstig intelligens bidrar til økt produktivitet samtidig som de unngår frykt for jobbkutt. En talsperson for UPS hevder at kunstig intelligens ikke erstatter arbeidere, og at det ikke ble gjort noen direkte sammenheng mellom kunstig intelligens og oppsigelsene.

BlackRock Inc. har også nylig kunngjort at de vil si opp rundt 600 ansatte. CEO Larry Fink og President Rob Kapito betonte imidlertid at nedskjæringene ikke var direkte relatert til kunstig intelligens.

Eksperter sliter med å få et nøyaktig bilde av hvor mange jobber som blir eliminert på grunn av den raske utviklingen av kunstig intelligens. Siden mai i fjor har amerikanske selskaper kunngjort over 4 600 jobbkutt på grunn av enten ansettelse av ansatte med kunstig intelligens-erfaring eller teknologien som erstatter oppgaver.

Mange av disse kuttene vil trolig bli gjennomført uten medieoppmerksomhet. På samme måte som IBM mottok negativ oppmerksomhet, vil andre selskaper som reduserer bemanningen sannsynligvis gjøre det uten å kunngjøre det offentlig. Organisasjoner forventes å bli slankere generelt i fremtiden.

Foreløpig har flest jobbkutt relatert til kunstig intelligens skjedd i teknologibransjen. Noen selskaper har sett behovet for å tilpasse seg teknologien, som Dropbox som har kvittet seg med ansatte for å ansette personer med AI-ferdigheter.

Selv om mange selskaper ikke offentlig snakker om det, tror tre av fire HR-sjefer i Fortune 500-selskaper at AI vil erstatte jobber i deres selskaper de neste tre årene. Det er uunngåelig at enkelte jobber vil gå tapt, men det vil også bli opprettet nye stillinger som en del av jobbfremgangen som teknologien bringer med seg.

Nøkkelbegreper:
– Kunstig intelligens: Evnen til datamaskiner og systemer til å utføre oppgaver som vanligvis krever menneskelig intelligens.
– Nedskjæringer: Å redusere bemanningen eller si opp ansatte på grunn av ulike årsaker, som f.eks. teknologiske endringer.
– Maskinlæring: En gren av kunstig intelligens der datamaskiner lærer og forbedrer seg gjennom erfaring uten å bli programmert eksplicit.
– Jobbkutt: Å redusere antall ansatte eller si opp ansatte i en organisasjon.

Suggested related links to main domain:
UPS hjemmeside
BlackRock hjemmeside
Challenger, Gray & Christmas Inc. hjemmeside
IBM hjemmeside
Dropbox hjemmeside