AI Transformasjon Truer Jobbmarkedet i 2024

I kjølvannet av den globale uroen markert av den såkalte “store oppsigelsen” (the great resignation), så tech-industrien seg stå ovenfor nedbemanninger, selskapsstenging og uhørte utfordringer i 2023. Håpene om et bedre 2024 ble raskt knust da det nye året førte med seg en global bølge av oppsigelser. Gigantiske selskaper som Google strammet inn på beltespennen og gjennomførte flere runder med jobbkutt – selv anerkjente plattformer som YouTube slapp ikke unna og måtte si opp et betydelig antall ansatte. Nyhetsrapporter om at eBay planla å si opp rundt 1000 ansatte, tilsvarende 9 prosent av arbeidsstyrken, bidro til det triste bildet. Og listen fortsetter. Per januar står antallet oppsagte på en overveldende sum av 28 970 ansatte fordelt på 104 tech-selskaper ifølge layoffs.fyi.

Google og Amazon har gitt tydelige signaler om at jobbkuttene vil fortsette gjennom hele året, drevet av betydelige investeringer innen generativ AI. Overraskende nok har til og med indiske tech-selskaper, som tidligere ble antatt å være skjermet fra den globale ansettelsesfrysen, begynt å gi ut oppsigelser, med fremtredende navn som Flipkart, Paytm og InMobi som må ta vanskelige avgjørelser.

Fortsettelse av trenden fra 2023
Oppsigelsestrenden som ble observert blant større bedrifter og IT-selskaper i 2023 ser ut til å fortsette inn i 2024. Kajal Malik, medgründer og CBO ved PickMyWork, en gig-plattform, mener at arbeidsstyrkens dynamikk og jobbtrender i stor grad påvirkes av en syklisk periode med overrekruttering i optimistiske tider og deretter en tilpasning i utfordrende tider.

“Markedstrykk og forventninger fra investorer bidrar også til den pågående trenden med oppsigelser, da organisasjoner tilpasser driften for å møte eksterne krav. På samme måte påvirker teknologiske endringer, drevet av fremskritt innen AI og annen intelligent automatisering, oppsigelser og ansettelse”, sier hun.

AI påvirker jobber
Mens generativ AI har potensialet til å radikalt endre forretningslandskapet, er det også en truende trussel som fortsetter å kaste skygger over jobbmarkedet. Det internasjonale pengefondet (IMF) er også bekymret for denne urovekkende trenden. Den transformative kraften til AI, som IMF har spådd, forventes å påvirke jobber globalt og potensielt forverre den overordnede ulikheten.

I følge IMDs analyse kan opptil 60 prosent av jobbene bli påvirket av AI i avanserte økonomier. Rundt halvparten av de berørte jobbene kan dra nytte av integrasjon av AI, og dermed øke produktiviteten, sier IMF-direktør Kristalina Georgieva i en bloggpost.

I fremvoksende markeder og lavinntektsland forventes imidlertid eksponeringen for AI å være på 40 prosent og 26 prosent, ifølge IMF.

“Disse funnene antyder at fremvoksende markeder og utviklingsland vil oppleve færre umiddelbare forstyrrelser fra AI. På samme tid har mange av disse landene ikke infrastrukturen eller den kompetente arbeidskraften til å dra nytte av fordelene med AI, noe som øker risikoen for at teknologien over tid kan forverre ulikheten mellom nasjoner”, sier IMF.

Mangel på ferdigheter betyr arbeidsledighet
Analytikere og bransjeinsidere antar at oppsigelser i 2024 vil være mer fokusert og på mindre skala. Likevel er påvirkningen av AI på arbeidsmarkedet formidabel. Ifølge noen kilder frykter 30 prosent av den globale arbeidsstyrken AI. I India er dette tallet så høyt som 74 prosent.

Dette impliserer at arbeidsstyrken vil bli påvirket uten AI-ferdigheter. “Selskaper som er ivrige etter å henge med i AI-racet, er tilbøyelige til å gjennomføre slike tiltak for å balansere de massive investeringene de gjør i denne teknologien”, sier seriell entreprenør og engleinvestor Somdutta Singh.

I følge henne tar selskaper i bruk strenge tiltak bare for å sikre at de ikke henger etter i AI-revolusjonen. Derfor prioriterer selskaper utviklingen av disse ferdighetene, selv om det betyr å omdirigere ressurser fra andre initiativer.

En undersøkelse utført av Mercer | Mettl anerkjenner denne trenden og finner at HR-ledere rangerer ekspertise innen generativ AI som den mest etterspurte kompetansen i 2024. Ifølge rapporten vil automatisering og AI fortsette å forandre naturen til arbeidet i mange bransjer. Stillinger som innholdsforfattere og kundeservicerepresentanter er de to stillingene som er mest utsatt for å bli erstattet av AI, med henholdsvis 51 og 46 prosent av HR-eksperter som forventer at AI sannsynligvis vil erstatte disse rollene.

Etterspørselen etter AI-relaterte jobber som maskinlæringsingeniører og AI-produktutviklere forventes å øke.

Siddhartha Gupta, administrerende direktør i Mercer | Mettl, kommenterer funnene og sier: “Mens vi navigerer gjennom en æra der ferdigheter blir foreldet i et uhørt tempo, er det å styrke arbeidsstyrken avgjørende. Selskaper må omfavne inkludering som en mentalitet nå mer enn noen gang for å bedre forstå sin arbeidsstyrke og planlegge effektivt for fremtiden”.

Ifølge eksperter fører økningen av AI til betydelig dynamikk, noe som tvinger selskaper til å tilpasse seg i forhold til ansettelsesprioriteter. AI skaper også nye muligheter og omformer bransjer. Mens visse roller kan utvikle seg eller bli foreldede, er den overordnede innvirkningen av AI på sysselsetting en kombinasjon av utfordringer og muligheter for vekst.

Tross usikkerheter er det en sektor som gjør det relativt bedre enn bedriftene – i det minste i form av ikke å si opp ansatte. Det dreier seg om våre små og mellomstore bedrifter (SMB).

Null oppsigelser i 2023
Ifølge statistikken samlet av Mercer | Mettl viste mellomstore bedrifter seg motstandsdyktige og gjennomførte et minimalt antall oppsigelser, med 81 prosent av bedriftene som rapporterte null oppsigelser. De fleste bedriftene som kunngjorde oppsigelser, var innen IT-tjenester, dataprogramvare og finansielle tjenester.

Veksten av fjernarbeid og fleksible arbeidsmodeller, samt økningen av gig-økonomien, kan tilskrives denne trenden. HR-undersøkelser for 2024 forutsier at dette vil være de viktigste temaene blant rekrutterere, med 59 prosent av HR-fagpersoner som noterer at de fortsetter å ansette frilansere og 61 prosent som rapporterer om ansettelse av fjernarbeidere i løpet av det siste året.

De pågående oppsigelsene og årsakene til dem antyder en sannsynlig endring mot en mer forsiktig tilnærming til ansettelse. Basert på dette spår Malik nye jobbtrender i 2024 og sier: “Fremtidig arbeidsstyrkeplanlegging forventes å legge vekt på roller som ikke bare er i tråd med dagens økonomiske forhold, men som også gjenspeiler nødvendigheten av å holde seg oppdatert på teknologiske fremskritt”. I tråd med dette skiftende landskapet vil gig-økonomien fortsette å bli foretrukket av digitale bedrifter. Dens iboende fleksibilitet muliggjør rask tilpasning.

En FAQ-seksjon basert på hovedtemaene og informasjonen presentert i artikkelen:

Spørsmål: Hva er den store oppsigelsen?
Svar: Den store oppsigelsen refererer til en global uro som skjedde i arbeidsmarkedet, der mange ansatte sa opp eller ble sagt opp fra sine jobber.

Spørsmål: Hvilken bransje har vært spesielt påvirket av oppsigelser?
Svar: Tech-industrien har blitt påvirket av nedbemanning, selskapsstenging og oppsigelser i stor skala.

Spørsmål: Hvilke store selskaper har gjennomført jobbkutt?
Svar: Google, Amazon og eBay er eksempler på store selskaper som har gjennomført jobbkutt.

Spørsmål: Hva er generativ AI?
Svar: Generativ AI er kunstig intelligens som har muligheten til å skape og generere nytt innhold, for eksempel musikk, bilder eller tekst.

Spørsmål: Hvordan påvirker AI jobber?
Svar: AI kan påvirke jobber ved å erstatte noen roller med automatisering, samtidig som det kan skape behov for nye roller som er relatert til AI.

Spørsmål: Hvilke bransjer forventes å bli mest påvirket av AI?
Svar: Bransjer som innholdsforfattere og kundeservicerepresentanter er ventet å bli sterkt påvirket av AI.

Spørsmål: Hva er de mest etterspurte ferdighetene i 2024?
Svar: Ifølge en undersøkelse utført av Mercer | Mettl, er ekspertise innen generativ AI den mest etterspurte kompetansen i 2024.

Spørsmål: Hvilke typer selskaper har vært mindre påvirket av oppsigelser?
Svar: Små og mellomstore bedrifter har vist seg å være mer motstandsdyktige mot oppsigelser, spesielt innen IT-tjenester, dataprogramvare og finansielle tjenester.

Relaterte lenker:
Google
Amazon
eBay
International Monetary Fund
Mercer | Mettl