Forbrukertillit stiger til høyeste nivå på 31 måneder i USA

Forbrukertilliten i USA har økt til det høyeste nivået på 31 måneder i begynnelsen av februar, drevet av nedgang i inflasjonen og en sterk jobbmarkedssituasjon. Ifølge University of Michigan steg den første av to målinger av tillitssurveyen denne måneden til 79,6 fra 79,0 i januar.

Amerikanere viser større tillit til at inflasjonen vil fortsette å avta, og at det vil være lett å finne jobber. Stigende aksjemarked har også bidratt til økt tillit. Tillitssurveyen avslører hvordan amerikanerne føler seg om egen økonomi så vel som den bredere økonomien. Tilliten ligger likevel fortsatt langt under nivåene før pandemien, som lå rundt 100.

Målingen som måler det nåværende økonomiske klimaet falt noe, til 81,5 fra 81,9. Forventningene for de kommende seks månedene klatret til 78,4 fra 77,1 i januar. Dette er også det høyeste nivået siden juli 2021. Amerikanere tror inflasjonen vil ligge på rundt 3% de neste 12 månedene. Den nåværende inflasjonsraten er 3,1% basert på forbrukerprisindeksen.

Samlet sett vokser økonomien med over gjennomsnittlig fart. Arbeidsledigheten er ekstremt lav på 3,7%. Bensinprisene er lavere, aksjemarkedet stiger, og inflasjonen avtar, selv om ikke så raskt som investorene hadde håpet. Den amerikanske sentralbanken (Federal Reserve) er også klar til å senke rentene senere i år. Dette forklarer den nylige økningen i forbrukertilliten. Likevel kan det ta tid før tilliten når nivåene før pandemien igjen, med tanke på den betydelige prisøkningen de siste fire årene.

Ifølge direktør for surveyen, Joanne Hsu, gir forbrukerne fortsatt uttrykk for tillit til at inflasjonsnedgangen og styrken i arbeidsmarkedet vil fortsette. Hun sier også at forventningene til forretningsforholdene de neste fem årene har økt med 5% og er på det høyeste nivået siden desember 2020.

Markedsreaksjonen var negativ etter en skuffende inflasjonsmåling i produsentprisindeksen, og både Dow Jones Industrial Average og S&P 500 falt i fredagens handel.

Ofte stilte spørsmål (FAQ) basert på hovedtemaene og informasjonen som presenteres i artikkelen:

1. Hva er den nåværende forbrukertilliten i USA?
– I begynnelsen av februar økte forbrukertilliten i USA til det høyeste nivået på 31 måneder. Ifølge University of Michigan steg den første av to målinger av tillitssurveyen denne måneden til 79,6 fra 79,0 i januar.

2. Hva er årsakene til den økte forbrukertilliten?
– Amerikanere viser større tillit til at inflasjonen vil avta og at det vil være lett å finne jobber. Stigende aksjemarked har også bidratt til økt tillit.

3. Hvordan ligger forbrukertilliten sammenlignet med nivåene før pandemien?
– Tilliten ligger fortsatt langt under nivåene før pandemien, som lå rundt 100.

4. Hvilke forventninger har amerikanerne for de kommende seks månedene?
– Forventningene for de kommende seks månedene klatret til 78,4 fra 77,1 i januar. Amerikanere tror inflasjonen vil ligge på rundt 3% de neste 12 månedene.

5. Hvordan er den nåværende økonomiske situasjonen i USA?
– Samlet sett vokser økonomien med over gjennomsnittlig fart. Arbeidsledigheten er ekstremt lav på 3,7%. Bensinprisene er lavere, aksjemarkedet stiger, og inflasjonen avtar, selv om ikke så raskt som investorene hadde håpet.

6. Hva er planen til den amerikanske sentralbanken?
– Den amerikanske sentralbanken (Federal Reserve) er klar til å senke rentene senere i år.

7. Hvorfor reagerte markedet negativt?
– Markedsreaksjonen var negativ etter en skuffende inflasjonsmåling i produsentprisindeksen, og både Dow Jones Industrial Average og S&P 500 falt i fredagens handel.

Definisjoner:

– Inflasjon: En økning i prisen på varer og tjenester over tid, noe som fører til at pengene mister kjøpekraft.
– Aksjemarked: Et marked der aksjer og verdipapirer kan kjøpes og selges.
– Forbrukerprisindeksen: En indeks som måler gjennomsnittlig prisendring på varer og tjenester som forbrukes av husholdninger over tid.
– Arbeidsledighet: En tilstand der en person er villig og i stand til å jobbe, men mangler ansettelse.
– Sentralbanken: En nasjonal bank som er ansvarlig for å regulere pengemengden og utføre andre monetære funksjoner.

Foreslåtte relaterte lenker:
University of Michigan
Federal Reserve