Amerikansk aksjemarked stiger på grunn av forventninger om at renteøkninger vil bli satt på pause

Amerikanske aksjemarkeder steg på fredag ​​etter at data viste en avkjøling i amerikansk sysselsettingvekst, noe som økte håp om fremtidige rentekutt. Investorer ventet spent på denne informasjonen, da den amerikanske sysselsettingsrapporten er avgjørende for Federal Reserve sin beslutning om rentekutt.

Ifølge tallene fra US Department of Labor, økte sysselsettingen i den største økonomien i verden med 175 000 i forrige måned, ned fra en revidert rapport på 315 000 i mars. Lønningene økte med 0,2 prosent i samme periode. Analyseselskapet Forex.com hadde forventet at USAs økonomi skulle legge til 238 000 arbeidsplasser forrige måned, og spådde en lønnsøkning på 0,3 prosent fra måned til måned.

Dette er en sjelden forglemmelse for den amerikanske arbeidsmarkedet som potensielt kan markere slutten på retorikken om “høyere for lenger”, sånn som Mahmoud Alkudsi, senior markedanalytiker hos finanstjenestefirmaet ADSS i Abu Dhabi, kommenterte. Det har blitt forventet at Federal Reserve ville foreta seks rentekutt i år, men nå har disse forventningene sunket til kun én eller to kutt.

Samtidig ser tallene ut til å “validere” Fed Chair Jerome Powells tro på at den neste tiltaket ikke vil være en renteøkning. Amerikanske statsobligasjoner har blitt svakere, mens risikofylte aktiva fortsetter å stige. “Dette viser markedet at økonomien bør fortsette å vokse, noe som er bra for inntjeningen,” sa Patrick O’Hare fra Briefing.com om jobbrapporten.

På den globale scenen har London-børsen satt en ny rekord etter spekulasjoner om en budkrig for gruvegiganten Anglo American. Anglo avviste nylig et bud fra australske BHP på 39 milliarder dollar og betegnet det som svært uattraktivt og opportunistisk.

Markedene har reagert positivt på det avdempede sysselsettingsveksten i USA, og investorer ser nå ut til å være mindre bekymret for aksjemarkedets fremtid. Med økonomien som fortsetter å vokse, kan dette være et godt tegn for selskapenes inntjening og investorene som ønsker avkastning på sine pengene.

Ofte stilte spørsmål basert på hovedtemaene og informasjonen presentert i artikkelen:

1. Hva var årsaken til at amerikanske aksjemarkeder steg på fredag?
– Investorene ble optimistiske etter at data viste en avkjøling i amerikansk sysselsettingsvekst, noe som økte håp om fremtidige rentekutt.

2. Hvordan påvirker amerikansk sysselsettingsrapport Federal Reserves beslutning om rentekutt?
– Den amerikanske sysselsettingsrapporten er avgjørende for Federal Reserves beslutning om rentekutt. Investorene venter spent på denne informasjonen for å forstå den økonomiske situasjonen og de mulige rentekuttene.

3. Hvilke tall viser US Department of Labor’s rapport om sysselsettingen i USA?
– Rapporten viser at sysselsettingen i USA økte med 175 000 i forrige måned, ned fra en revidert rapport på 315 000 i mars. Lønningene økte med 0,2 prosent i samme periode.

4. Hva var forventningene til analyseselskapet Forex.com for økningen i arbeidsplasser i USA?
– Forex.com forventet at USA skulle legge til 238 000 arbeidsplasser forrige måned og antok en lønnsøkning på 0,3 prosent måned for måned.

5. Har forventningene til Federal Reserves rentekutt endret seg etter rapporten?
– Ja, tidligere forventet markedet seks rentekutt i år, men etter rapporten har disse forventningene sunket til kun én eller to kutt.

Definisjoner for de viktigste begrepene og jargonet brukt i artikkelen:

– Sysselsettingvekst: En økning i antall sysselsatte arbeidstakere i et land eller en økonomi over en gitt periode.
– Rentekutt: En handling der en sentralbank reduserer renten for å stimulere økonomisk vekst.
– Federal Reserve: Sentralbanken i USA, ansvarlig for å styre pengepolitikken og sikre økonomisk stabilitet.
– Analyseselskap: Et firma som utfører analyser og gir informasjon om finans- og økonomiske markeder.
– Statsobligasjoner: Obligasjoner utstedt av statlige myndigheter for å låne penger fra investorer. De er ansett som sikre investeringer.
– Risikofylte aktiva: Investeringer som innebærer høyere risiko, for eksempel aksjer, råvarer eller eiendom, som potensielt kan gi høyere avkastning.

Foreslåtte relaterte lenker til hoveddomenet:

ADSS
Forex.com
Briefing.com