Arbeidere i Storbritannia sliter med å fylle ledige stillinger

Ifølge en undersøkelse fra Chartered Institute of Personnel Development (CIPD) sliter én av fem arbeidsgivere med å fylle ledige stillinger i Storbritannia. Dette avslører omfanget av landets arbeidskraftkrise.

De nye tallene viser at 21 prosent av selskapene forventer betydelige utfordringer med rekruttering i løpet av de neste seks månedene, mens én av ti planlegger å redusere antall ansatte. Dette er en forbedring fra 29 prosent i forrige kvartal, men arbeidsmarkedet befinner seg fremdeles på sitt svakeste punkt siden august 2013.

Rapporten indikerer at stadig færre arbeidsgivere benytter lønnsøkninger som et virkemiddel for å fylle ledige stillinger. I stedet planlegger de å kutte i antall ansatte eller rekruttere færre. National Institute of Economic and Social Research advarte forrige uke om at bedrifter har blitt “frustrerte” med britiske arbeidere. Antall selskaper som blir registret som sponsorer for å ansette utenlandske arbeidstakere, har doblet seg siden 2022. Dette skjer samtidig som mer enn ni millioner mennesker i arbeidsfør alder har trukket seg ut av arbeidsmarkedet. Over fem millioner mennesker mottar nå trygdeytelser, ifølge Office for National Statistics, en økning fra 3,5 millioner i 2015.

Jon Boys, en økonom for CIPD, uttalte at “dette føles som et avgjørende øyeblikk i Storbritannias arbeidsmarked.” Han påpekte at arbeidsgiveres oppmerksomhet nå dreier seg fra å hjelpe ansatte gjennom kostnadskrisen til å fokusere på bærekraft og vekst i virksomheten, noe som vil påvirke antall ansatte på visse områder. Han mente at i en tid med hjemmekontor kan yrker som undervisning og sykepleie være mindre attraktive.

Undersøkelsen avslørte også at forventningene til grunnlønn for det kommende året har falt for første gang siden begynnelsen av pandemien, fra 5 prosent til 4 prosent.

Prognoser fra Centre for Economic and Business Research viser at arbeidsledigheten vil stige i de kommende månedene og nå 4,6 prosent i andre kvartal av året. Bank of England uttalte tidligere denne måneden at Storbritannias arbeidsstyrke vil være “permanenent mindre” som et resultat av pandemien, og viser til “økende avstand” fra arbeidstakere. En økende andel av babyboom-generasjonen som når pensjonsalder betyr at antallet briter i arbeidsstyrken allerede er “trenden nedover”, ifølge banken.

For å begrense strømmen av innvandrere, øker regjeringen lønnsterskelen for kvalifiserte arbeidstakere som kommer til Storbritannia fra £26,200 til £38,700.

En talsperson for regjeringen uttalte at “det er fire millioner flere mennesker i arbeid siden 2010, og vi er fast bestemt på å hjelpe arbeidsgivere med å rekruttere talent og få bedrifter til å vokse. I den siste budsjetten har vi forpliktet oss til å bruke £3,5 milliarder for å få enda flere mennesker i arbeid, og gjennom vår tilbake-til-arbeid-plan vil vi støtte over en million mennesker, inkludert de med nedsatt funksjonsevne og kroniske helseproblemer, med å få bort hindringer for å starte og bli i arbeid.”

Ofte stilte spørsmål basert på hovedtemaene og informasjonen presentert i artikkelen:

1. Hvilket problem avslører undersøkelsen fra CIPD?
– Undersøkelsen avslører at én av fem arbeidsgivere i Storbritannia har problemer med å fylle ledige stillinger, og dette viser omfanget av landets arbeidskraftkrise.

2. Hvordan planlegger arbeidsgivere å takle rekrutteringsutfordringene?
– Arbeidsgivere planlegger å kutte i antall ansatte eller rekruttere færre i stedet for å benytte lønnsøkninger som et virkemiddel for å fylle ledige stillinger.

3. Hva indikerer rapporten om britiske arbeidstakere?
– Rapporten indikerer at bedrifter har blitt “frustrerte” med britiske arbeidstakere, og antall selskaper som blir registret som sponsorer for å ansette utenlandske arbeidstakere, har doblet seg siden 2022.

4. Hvilken prognose viser Centre for Economic and Business Research for arbeidsledigheten?
– Prognosen viser at arbeidsledigheten vil stige til 4,6 prosent i andre kvartal av året.

5. Hvilken endring gjør regjeringen for å begrense strømmen av innvandrere?
– Regjeringen øker lønnsterskelen for kvalifiserte arbeidstakere som kommer til Storbritannia fra £26,200 til £38,700 for å begrense strømmen av innvandrere.

Nøkkelbegreper og jargon:

1. CIPD: Chartered Institute of Personnel Development – En profesjonell organisasjon for personalledelse og utvikling i Storbritannia.
2. National Institute of Economic and Social Research – En uavhengig forskningsinstitusjon som driver økonomisk og samfunnsfaglig forskning.
3. Office for National Statistics – Et uavhengig statistikkbyrå i Storbritannia.
4. Bank of England – Sentralbanken i Storbritannia.
5. Kvalifiserte arbeidstakere – Personer som oppfyller kravene eller kvalifikasjonene for å kunne jobbe i et bestemt yrke eller sektor.

Foreslåtte relaterte lenker:
CIPD
National Institute of Economic and Social Research
Office for National Statistics
Bank of England