Arbeidsåpninger overstiger forventningene i mai

Antall jobbåpninger i mai var noe høyere enn forventet, selv om budskapet ble delvis kompensert av nedjusteringer av åpninger i april. Det sier Bill Adams, sjeføkonom hos Comerica. Adams påpeker at JOLTS-dataene gir kontekst til Wall Street, slik at det kan “forstå hvorfor arbeidsmarkedet gjør det den gjør. Denne konteksten viser at den gradvise nedgangen i amerikansk jobbvekst de siste årene skyldes en mye større nedgang i omskiftningen på arbeidsmarkedet, altså færre mennesker slutter i jobber og ansettes av andre arbeidsgivere.” Økonomen legger til at avtakende lønnsvekst – en målestokk for inflasjon – kan tilskrives nedgangen i arbeidsmarkedet, siden “å få en ny jobb er en stor driver for lønnsvekst.”

Jobbåpningsdataene kommer før junirapporten om sysselsettingssituasjonen, også kjent som jobsrapporten eller nonfarm payrolls-rapporten, som vil bli utgitt av Bureau of Labor Statistics klokken 8:30 østlig tid denne fredagen. “Jobsrapporten gir oss en omfattende oversikt over arbeidsmarkedet, som til syvende og sist driver forbrukerutgifter,” skriver Dan Burrows, senior skribent for investeringer hos Kiplinger, i sin artikkel “Når kommer neste jobsrapport?”. “Husk at forbrukerutgifter utgjør om lag to tredjedeler av all økonomisk aktivitet i USA, og du kan se hvorfor jobsrapporten alltid har vært først og fremst.” På det siste har jobsdataene og lønnspresset gjort den føderale reserven bekymret for å senke rentene. “Hvis man kutter for tidlig, med en sunn økonomi og arbeidsmarkedet som bakgrunn, kan inflasjonen på nytt øke,” legger Burrows til. Ifølge CME Groups FedWatch Tool priser futureshandlere nå inn en 63% sjanse for at Fed vil foreta sitt første kvartpoengskutt i september, opp fra 47% for en måned siden.

FAQ: Jobbåpninger og Jobsrapporten

1. Hva er jobbåpninger (job openings)?
Jobbåpninger refererer til antall ledige stillinger som er tilgjengelige på arbeidsmarkedet. Dette er stillinger som arbeidsgivere søker å fylle.

2. Hva er JOLTS-dataene?
JOLTS står for Job Openings and Labor Turnover Survey. Dette er en amerikansk regjeringssurvey som gir informasjon om jobbåpninger, arbeidslivets omskiftninger og andre aspekter av arbeidsmarkedet.

3. Hva betyr nedjusteringer av jobbåpninger i april?
Nedjusteringer av jobbåpninger i april betyr at antallet ledige stillinger i april ble revidert nedover. Dette kan indikere at det var færre ledige stillinger enn tidligere antatt.

4. Hva er JOLTS-dataenes betydning for Wall Street?
JOLTS-dataene gir kontekst og innsikt til Wall Street om tilstanden til arbeidsmarkedet. Dette hjelper investorer og analytikere med å forstå hvorfor arbeidsmarkedet oppfører seg som det gjør.

5. Hva er jobsrapporten eller nonfarm payrolls-rapporten?
Jobsrapporten eller nonfarm payrolls-rapporten er en rapport som utgis av Bureau of Labor Statistics i USA. Den gir en omfattende oversikt over sysselsettingssituasjonen og andre viktige indikatorer for arbeidsmarkedet.

6. Hva er forbrukerutgifter og hvorfor er de viktige?
Forbrukerutgifter er utgifter som forbrukere bruker på varer og tjenester. I USA utgjør forbrukerutgifter omtrent to tredjedeler av den totale økonomiske aktiviteten. Derfor er forbrukerutgifter en viktig indikator for økonomisk vekst og påvirkes av tilstanden til arbeidsmarkedet.

7. Hva er FedWatch Tool?
FedWatch Tool er et verktøy levert av CME Group som sporer markedets forventninger til Federal Reserves rentebeslutninger. Det gir en prosentvis sjanse for at rentekutt eller renteøkning vil skje i fremtiden.

8. Hva betyr det at futureshandlere priser inn en 63% sjanse for rentekutt?
Dette betyr at basert på handel med futureskontrakter tror markedsaktørene nå at det er en 63% sjanse for at Federal Reserve vil senke renten med et kvart prosentpoeng i september. Dette er en økning fra 47% for en måned siden.

Lenker:
Job Openings and Labor Turnover Survey
Bureau of Labor Statistics – Employment Situation
Kiplinger – Når kommer neste jobsrapport?
CME Group – FedWatch Tool