Arbeidsledighet i USA øker til sitt høyeste nivå siden august 2023

Antallet førstegangssøknader om arbeidsledighet i USA har økt til det høyeste nivået siden august 2023, noe som tyder på at det sterke amerikanske arbeidsmarkedet er i ferd med å avta.

Ifølge data fra arbeidsdepartementet økte antallet førstegangssøknader med 22 000 til 231 000 i uken som endte 4. mai. Dette har overgått forventningene til økonomer hos Bloomberg, som hadde ventet 212 000 søknader.

Den gjennomsnittlige ukesstatistikken, som hjelper til med å jevne ut ukentlig volatilitet, økte til 215 000, en økning på 4 750 fra forrige uke. Dette er det høyeste tallet siden februar.

Den siste uken har vært den første på tre måneder hvor førstegangssøknadene har overskredet området på 200 000 til 222 000, ifølge Bloomberg.

Dette nylige økningen indikerer imidlertid at antallet oppsigelser blant amerikanske arbeidsgivere har steget.

Dette kommer etter en svakere enn forventet jobbrapport forrige måned, der det kun ble opprettet 175 000 nye stillinger i april. Dette var langt lavere enn analytikernes forventninger på 240 000, og det har ført til økende spekulasjoner om at Fed vil senke rentene.

Tidligere, i mars, ble det opprettet imponerende 303 000 stillinger, mens det i februar ble opprettet 270 000. Lesingen for mars har også blitt revidert opp med 12 000, til en total på 315 000.

Selv om det har vært en økning i oppsigelser, kommer den siste statistikken for førstegangssøknader om arbeidsledighet etter en rekke sterke ansettelsesrapporter som endte i april, der amerikanske arbeidsgivere opprettet 175 000 nye stillinger.

I denne måneden har store selskaper som Peloton, Tesla og Allen Media kunngjort store nedbemanninger.

Peloton kunngjorde for eksempel forrige uke at de vil redusere antall ansatte med omtrent 15%. Allen Media, som driver Weather Channel og eier 12 kabelnettverk og 27 ABC, CBS, Fox og NBC TV-stasjoner, la også av omtrent 300 ansatte.

Tesla kunngjorde at de vil redusere antall ansatte i programvare-, service- og ingeniøravdelingene, en måned etter at de oppløste ladestasjonsavdelingen og sa at de vil redusere den globale arbeidsstyrken med over 10%.

Denne økningen i oppsigelser kommer også samtidig som det totale antallet personer som mottar arbeidsledighetstrygd har økt. Wall Street justerte også forventningene til rentekuttene fra tre til to, siden inflasjonen forblir høy og arbeidsmarkedet er sterkt.

Likevel spekulerer økonomer hos JPMorgan nå på om en rentekutt kan komme allerede i juli, dersom de neste måneders arbeidsmarkedsrapporter bekrefter en ytterligere nedgang i aktiviteten.

Vanlige spørsmål basert på hovedtemaene og informasjonen presentert i artikkelen:

1. Hva viser dataene fra arbeidsdepartementet om førstegangssøknader?
– Antallet førstegangssøknader om arbeidsledighet i USA har økt til det høyeste nivået siden august 2023.

2. Hvor mange førstegangssøknader ble registrert i den uken som endte 4. mai?
– Antallet førstegangssøknader økte med 22 000 til 231 000.

3. Hva var økonomenes forventninger til førstegangssøknader?
– Økonomer hos Bloomberg hadde forventet 212 000 søknader, men antallet overgikk dette.

4. Hva er den gjennomsnittlige ukesstatistikken for førstegangssøknader?
– Den gjennomsnittlige ukesstatistikken økte til 215 000, en økning på 4 750 fra forrige uke.

5. Hva indikerer denne økningen i førstegangssøknader?
– Den indikerer at antallet oppsigelser blant amerikanske arbeidsgivere har steget.

6. Hva var årsaken til økende spekulasjoner om at Fed vil senke rentene?
– En svakere enn forventet jobbrapport i april, der kun 175 000 nye stillinger ble opprettet, har ført til økende spekulasjoner om at Fed vil senke rentene.

7. Hvilke store selskaper har kunngjort nedbemanninger?
– Peloton, Tesla og Allen Media har kunngjort store nedbemanninger.

8. Hva er Wall Streets forventninger til rentekuttene?
– Wall Street har justert forventningene til rentekuttene fra tre til to, siden inflasjonen forblir høy og arbeidsmarkedet er sterkt.

Nøkkelord og uttrykk:

– Førstegangssøknader om arbeidsledighet – Et begrep som refererer til antallet personer som søker om arbeidsledighetstrygd for første gang.
– Arbeidsdepartementet – En amerikansk føderal avdeling som er ansvarlig for å håndtere spørsmål knyttet til arbeid og arbeidsmarked.
– Bloomberg – Et internasjonalt medieselskap som spesialiserer seg på økonomiske nyheter og analyser.
– Jobbrapport – En rapport som gir informasjon om endringer i arbeidsmarkedet, inkludert antall nye stillinger som er opprettet.
– Fed – Forkortelse for Federal Reserve, USAs sentralbank.
– Inflasjon – En økning i den generelle prisnivået på varer og tjenester over tid.
– Peloton – Et amerikansk teknologiselskap som produserer treningsutstyr og strømmer treningsøkter på nett.
– Tesla – Et amerikansk bilprodusentselskap som er kjent for å produsere elektriske biler.
– Allen Media – Et medieselskap som opererer forskjellige nettverk og TV-stasjoner.

Foreslåtte relaterte lenker:
arbeidsdepartementet.no – Lenke til nettstedet for arbeidsdepartementet i Norge.
bloomberg.com – Lenke til nettsiden til Bloomberg, hvor man kan få mer informasjon om økonomiske nyheter og analyser.