Arbeidsledigheten blant svarte menn øker

Arbeidsledigheten blant svarte menn i USA økte i forrige måned, fortsetter forskjellene som har preget arbeidsmarkedet i landet.

Arbeidsledigheten blant svarte menn over 20 år var på 5,3% i januar, opp fra 4,6% i desember, ifølge sesongjusterte data fra arbeidsdepartementet. Disse arbeidstakerne hadde den høyeste ledighetsraten når man sammenligner svarte, hispanicske og hvite arbeidere etter kjønn.

På sammenligningssiden hadde hvite menn en arbeidsledighet på bare 3,3% i januar, uendret fra desember. Den generelle ledighetsraten forble uendret fra desember på 3,7%.

Felles for hele den svarte befolkningen var at de var den eneste etniske gruppen som opplevde økt arbeidsledighet fra desember. Dette understreker betydningen av jobbtap blant svarte menn, spesielt med tanke på at ledighetsraten for svarte kvinner var uendret mellom desember og januar på 4,8%.

Selv om økningen i arbeidsledigheten blant svarte menn er noe å følge med på, kan det også være et resultat av et unormalt lavt tall i desember, ifølge Elise Gould, seniorøkonom ved Economic Policy Institute. Januars ledighetsrate på 5,3% er omtrent gjennomsnittlig for 2023, mens desembers 4,6% var det laveste nivået i året.

Den stramme arbeidsmarkedet som ble opplevd under pandemien bidro til å redusere gapet i arbeidsmuligheter mellom svarte og hvite menn, sier Gould. Forskjellen i ledighetsrater mellom svarte og hvite menn har blitt redusert til 2 prosentpoeng i januar fra 4,1 prosentpoeng samme måned i 2019.

Økningen i antall sysselsatte svarte menn og forholdet mellom sysselsatte og den totale befolkningen sammenlignet med starten av 2023, gir også et bilde av bedring, legger hun til.

Likevel påpeker Gould at den vedvarende ulikheten i sysselsetting og lønn understreker behovet for ytterligere sosial fremgang og styrker argumentet om at et sterkt arbeidsmarked alene ikke vil bringe likestilling.

Den gjennomsnittlige ukelønnen for hvite arbeidere over 16 år var nesten 20% høyere enn for deres svarte kolleger, ifølge føderale data fra fjerde kvartal av 2023. Forskjellen økte til nesten 25% når man kun ser på mannlige arbeidere.

Gould peker på fagforeninger som ett eksempel på en positiv kraft for svarte arbeidere, og bemerker at gjennomsiktigheten i lønn blant medlemmene kan bidra til å redusere eventuelle lønnsforskjeller basert på rase.

Når man kombinerer begge kjønn, gikk arbeidsledigheten for hvite og asiatiske arbeidere ned i januar til nivåer sist sett på slutten av høsten. Ledigheten blant hispanicske arbeidere forble uendret fra desember på 5%, mens andelen arbeidsledige svarte arbeidere økte til 5,3% fra 5,2%.

Gould advarer om at månedlige variasjoner som det som ble observert i arbeidsledigheten blant svarte menn kan være skiftende. Derfor er det viktig å vurdere langsiktige trender før man trekker konklusjoner.

Likevel mener Gould at det å følge med på sysselsettingsmønstre blant svarte arbeidere og andre marginaliserte grupper kan være viktig for å oppdage store økonomiske trender. Dette gjelder selv når bredere arbeidsmarkedsdata som ble offentliggjort på fredag, signaliserer et “varmt” arbeidsmarked.

Det er “en varsellampe i gruvegangen”, sier hun. «Når du tenker på hvor du vil se tegn på en resesjon, så ser du det ikke i dagens data, men det er alltid noe å holde et øye med.»

Spørsmål og svar:

1. Hva var arbeidsledigheten blant svarte menn i USA i januar?
Arbeidsledigheten blant svarte menn over 20 år var på 5,3% i januar.

2. Hvordan sammenligner denne ledighetsraten seg med ledighetsratene blant hvite og hispanicske arbeidere?
Svarte menn hadde den høyeste ledighetsraten sammenlignet med hvite og hispanicske arbeidere etter kjønn.

3. Var det en økning eller nedgang i arbeidsledigheten blant hvite menn i januar?
Arbeidsledigheten blant hvite menn var uendret på 3,3% i januar.

4. Hvilken gruppe var den eneste som opplevde økt arbeidsledighet fra desember?
Den svarte befolkningen var den eneste etniske gruppen som opplevde økt arbeidsledighet fra desember.

5. Hvordan har ledighetsraten for svarte kvinner endret seg fra desember til januar?
Ledighetsraten for svarte kvinner forble uendret på 4,8% fra desember til januar.

6. Hvordan kan økningen i arbeidsledigheten blant svarte menn i januar forklares?
Økningen i arbeidsledigheten blant svarte menn kan være et resultat av et unormalt lavt tall i desember.

7. Hva har bidratt til å redusere gapet i arbeidsmuligheter mellom svarte og hvite menn?
Den stramme arbeidsmarkedet under pandemien har bidratt til å redusere gapet i arbeidsmuligheter mellom svarte og hvite menn.

8. Hvilken observasjon gjør Elise Gould angående sysselsettingsmønstre blant svarte arbeidere?
Elise Gould påpeker at det å følge med på sysselsettingsmønstre blant svarte arbeidere kan være viktig for å oppdage store økonomiske trender.

9. Hva er den gjennomsnittlige ukelønnen for hvite arbeidere sammenlignet med svarte arbeidere?
Den gjennomsnittlige ukelønnen for hvite arbeidere er nesten 20% høyere enn for deres svarte kolleger.

10. Hvilken positiv kraft nevner Gould for svarte arbeidere?
Gould peker på fagforeninger som ett eksempel på en positiv kraft for svarte arbeidere.

Definisjoner:

– Arbeidsledighet: Mangel på arbeid eller den økonomiske tilstanden der mennesker er uten jobb og søker etter en jobbaktivt.
– Sesongjusterte data: Data som er justert for sesongmessige svingninger for å gi en mer nøyaktig fremstilling av den underliggende økonomiske trenden.
– Etnisk gruppe: En samling av mennesker som deler en felles kulturell, nasjonal eller etnisk identitet.
– Gjennomsnittlig ukelønn: Gjennomsnittlig lønn per uke som en arbeider mottar for sitt arbeid.
– Fagforening: En arbeidstakerorganisasjon som består av ansatte i en bestemt bransje eller yrkesgruppe, som jobber sammen for å beskytte og forbedre arbeidsforholdene, inkludert lønn og arbeidstimer.

Foreslåtte relaterte lenker:
epi.org (Economic Policy Institute): Dette nettstedet gir informasjon om økonomisk politikk og arbeidsmarkedstrender.
bls.gov (Bureau of Labor Statistics): Her kan du finne offisiell statistikk og data om arbeidsmarkedet i USA.