Arbeidsmarkedet i Randolph County opprettholder styrke

Randolph County opplevde en fortsatt sterk arbeidsmarked ved inngangen til det nye året. Ifølge N.C. Department of Commerce var arbeidsledigheten i fylket på 3,3% i desember, ned fra 3,6% i november. Tallet holdt seg uendret fra desember 2022.

I desember hadde Randolph County en arbeidsstyrke på 65 552 personer, hvorav 2 186 var registrert som arbeidsledige. På delstatsnivå gikk arbeidsledigheten ned i 95 av North Carolinas fylker fra november til desember, økte i tre og forble uendret i to fylker, ifølge N.C. Department of Commerce. Alle de 15 storbyområdene i staten opplevde en nedgang i arbeidsledighetsraten.

Sammenlignet med desember 2022, gikk arbeidsledighetsraten ned i 51 fylker, økte i 26 og forble uendret i 23. Syv storbyområder opplevde en nedgang i løpet av året, mens tre økte og fem forble uendret, ifølge N.C. Department of Commerce.

Det er tydelig at arbeidsmarkedet er sterkt i både byene og fylkene over hele staten. Totalt sett hadde 96 fylker en arbeidsledighetsrate på 5% eller lavere i desember, noe som historisk sett er et tegn på et sterkt lokalt arbeidsmarked. Dette tallet var det samme som i november.

Verken i november eller desember hadde noen fylker en arbeidsledighetsrate på 10% eller høyere. Dette nivået indikerer vanligvis et svakt lokalt arbeidsmarked.

Antallet sysselsatte i hele delstaten gikk ned med 28 036 i desember, til 5,06 millioner, mens antallet arbeidsledige gikk ned med 10 084 til 167 065. Siden desember 2022 har antallet sysselsatte i delstaten økt med 95 776, mens antallet arbeidsledige har økt med 3 277.

Ofte stilte spørsmål (FAQ) basert på hovedtemaene og informasjonen presentert i artikkelen:

1. Hva var arbeidsledigheten i Randolph County ved inngangen til det nye året?
Arbeidsledigheten i Randolph County var 3,3% i desember, ned fra 3,6% i november.

2. Hvor mange personer var registrert som arbeidsledige i Randolph County?
Av en arbeidsstyrke på 65 552 personer i desember var 2 186 registrert som arbeidsledige.

3. Hvordan var arbeidsledigheten i forskjellige fylker i Nord-Carolina?
På delstatsnivå gikk arbeidsledigheten ned i 95 av Nord-Carolinas fylker fra november til desember, økte i tre og forble uendret i to fylker.

4. Hvilke storbyområder opplevde en nedgang i arbeidsledighetsraten i Nord-Carolina?
Alle de 15 storbyområdene i Nord-Carolina opplevde en nedgang i arbeidsledighetsraten.

5. Hvordan har arbeidsmarkedet generelt utviklet seg i staten?
Sammenlignet med desember 2022 gikk arbeidsledighetsraten ned i 51 fylker, økte i 26 og forble uendret i 23. Syv storbyområder opplevde en nedgang i løpet av året, mens tre økte og fem forble uendret.

6. Hvor mange fylker hadde en arbeidsledighetsrate på 5% eller lavere i desember?
Totalt sett hadde 96 fylker en arbeidsledighetsrate på 5% eller lavere i desember.

7. Hvor mange fylker hadde en arbeidsledighetsrate på 10% eller høyere i november og desember?
Verken i november eller desember hadde noen fylker en arbeidsledighetsrate på 10% eller høyere.

8. Hvordan har antallet sysselsatte og arbeidsledige endret seg i delstaten?
Antallet sysselsatte gikk ned med 28 036 i desember, til 5,06 millioner, mens antallet arbeidsledige gikk ned med 10 084 til 167 065. Siden desember 2022 har antallet sysselsatte økt med 95 776, mens antallet arbeidsledige har økt med 3 277.

Nøkkelord og faguttrykk:

– Arbeidsledighetsrate: Prosentandelen av arbeidsstyrken som er arbeidsledige.
– Arbeidsstyrke: Den totale gruppen av personer som er i arbeidsfør alder (vanligvis 16 år eller eldre) og er enten sysselsatte eller aktivt søker etter arbeid.
– Storbyområder: Tett befolkede og urbane områder med betydelig økonomisk aktivitet.
– Delstatsnivå: På hele statenivå, som gjelder for hele delstaten Nord-Carolina.
– Lokalt arbeidsmarked: Arbeidsmarkedet i et bestemt geografisk område, for eksempel et fylke eller en by.

Foreslåtte relevante lenker:
North Carolina Government
North Carolina Chamber of Commerce
North Carolina Division of Employment Security