Arbeidsmarkedet viser tegn til avkjøling: Januarjobbrapporten forventes å vise moderat nedgang

I henhold til den kommende januarjobbrapporten, forventes det å bli avdekket noen tegn til avkjøling i arbeidsmarkedet, som viste seg å være mer motstandsdyktig enn forventet gjennom 2023. Månedlig rapport fra Bureau of Labor Statistics, som skal offentliggjøres kl. 8:30 a.m. amerikansk tid, forventes å vise en økning på 185 000 i antall arbeidsplasser utenom gårdene i januar, mens arbeidsledighetsraten øker til 3,8 % fra forrige måned, ifølge konsensusestimater samlet av Bloomberg. I desember la den amerikanske økonomien til 216 000 jobber mens arbeidsledigheten uventet forble uendret på 3,7 %.

Her er de viktigste tallene Wall Street vil følge med på, ifølge data fra Bloomberg:
– Antall arbeidsplasser utenom gårdene: +185 000 sammenlignet med +216 000 tidligere.
– Arbeidsledighetsraten: 3,8 % sammenlignet med 3,7 % tidligere.
– Gjennomsnittlig timelønn, månedlig: +0,3 % sammenlignet med +0,4 % tidligere.
– Gjennomsnittlig timelønn, årlig: +4,1 % sammenlignet med +4,1 % tidligere.
– Gjennomsnittlig antall timer jobbet per uke: 34,3 sammenlignet med 34,3 tidligere.

Rapporten vil fungere som en tidlig test for om arbeidsmarkedet kan forbli motstandsdyktig til tross for Federal Reserves innsats for å opprettholde renten på det høyeste nivået på to tiår. Fortsatt tegn til styrke i arbeidsmarkedet anses som essensielt av mange økonomer for at Federal Reserve skal oppnå en såkalt myk landing, der inflasjonen trekker seg tilbake til Feds mål på 2 % uten en resesjon.

Etter å ha vurdert all støyen knyttet til revisjoner, mulige værpåvirkninger og sesongjusteringsproblemer, tviler vi på at dataene vil endre vår oppfatning om at arbeidsmarkedet har løsnet, men at jobbmarkedet fortsatt er sunt, skriver ledende amerikansk økonom ved Oxford Economics, Nancy Vanden Houten i et notat onsdag.

På onsdag beskrev Federal Reserve-styreleder Jerome Powell arbeidsmarkedet som “normalt eller nær normalt, men ikke helt tilbake til normalt.” Powell la til: “Det er fortsatt et godt arbeidsmarked når det gjelder lønn og å finne jobb. Men det begynner å bli i balanse. Og det er det vi ønsker å se.”

Nylig data reflekterer Powells observasjon om et normaliserende arbeidsmarked. ADPs månedlige data om privat sektor utbetaling som ble offentliggjort på onsdag, viste at forskjellen i årlig lønnsvekst mellom arbeidstakere som bytter jobber og arbeidstakere som blir i jobbene sine har blitt redusert til nivåer før pandemien.

Selv om økonomer vil være på vakt etter tegn til avmatning, tror ikke økonomisjef i EY, Gregory Daco, at dette vil bli synlig i Fredagens hovedoverskrifter om tillegg til lønnslisten. I stedet vil Daco se etter en mangel på bredde i jobbveksten.

Selv om det har vært mange overskrifter om masseoppsigelser fra selskaper i løpet av årets første måned, har ikke økonomer observert denne trenden i dataene ennå, og forventer heller ikke at den vil spille en fremtredende rolle i Fredagens rapport.

Verdt å merke seg er at styreleder Powell gjentok at Federal Reserve ikke mener at de fremdeles trenger å se betydelig mykning i arbeidsmarkedet for å begynne å senke renten.

“Per nå ønsker vi å se sterk vekst,” sa Powell. “Vi ønsker å se et sterkt arbeidsmarked. Vi leter ikke etter et svakere arbeidsmarked. Vi ønsker å fortsette å se inflasjonen gå ned, slik den har gjort de siste seks månedene.”

Samlet sett vil økonomer og markedet følge nøye med, og selv om det forventes noen tegn til avkjøling, vil det være interessant å se hvordan dette påvirker videre økonomisk utvikling.

En FAQ-seksjon basert på hovedtemaene og informasjonen presentert i artikkelen:

Spørsmål: Hva er forventet i den kommende januarjobbrapporten?
Svar: Det forventes at jobbrapporten vil vise noen tegn til avkjøling i arbeidsmarkedet, med en økning på 185 000 jobber utenom gårdene og en økning i arbeidsledighetsraten til 3,8 %.

Spørsmål: Hva er de viktigste tallene Wall Street vil følge med på?
Svar: Wall Street vil følge med på antall arbeidsplasser utenom gårdene, arbeidsledighetsraten, gjennomsnittlig timelønn (månedlig og årlig), og gjennomsnittlig antall timer jobbet per uke.

Spørsmål: Hva betyr “myk landing” i denne konteksten?
Svar: En myk landing refererer til en situasjon der økonomien trekker seg tilbake til sitt normale nivå uten å oppleve en resesjon.

Spørsmål: Er jobbmarkedet fortsatt sunt?
Svar: Ifølge ledende økonomer er jobbmarkedet fortsatt sunt, selv om det kan være noen tegn til avmatning.

Spørsmål: Hva ble sagt av Federal Reserve-styreleder Jerome Powell om arbeidsmarkedet?
Svar: Powell beskrev arbeidsmarkedet som “normalt eller nær normalt” og sa at det er et godt arbeidsmarked når det gjelder lønn og å finne jobb. Han sa også at de ønsker å se sterk vekst og at de ikke leter etter et svakere arbeidsmarked.

Spørsmål: Hva forventes det at Fredagens rapport vil vise?
Svar: Mens det forventes noen tegn til avkjøling, forventes det ikke at masseoppsigelser fra selskaper vil spille en stor rolle i rapporten.

Spørsmål: Hva er Federal Reserves holdning til rentesenkninger?
Svar: Federal Reserve mener ikke at det er nødvendig med betydelig mykning i arbeidsmarkedet for å begynne å senke renten. De ønsker å se sterk vekst og inflasjon som går ned.

Suggested related links:
Bureau of Labor Statistics
Bloomberg
Oxford Economics
EY