Arbeidstakere søker fleksible jobbmuligheter og høyere lønn i 2024

Arbeidstakere i dagens arbeidsmarked søker i økende grad fleksible arbeidsordninger og bedre lønn, ifølge en fersk undersøkelse fra Robert Half. Undersøkelsen viser at 44% av deltakerne anser fleksible arbeidsordninger som uunnværlige, mens 42% rapporterer om en følelse av tilfredshet i nåværende jobbroller. Samtidig erkjenner 37% av de spurte at de opplever god nok kompensasjon.

“Vi ser nå at arbeidsmarkedet har stabilisert seg etter noen turbulente år”, sier Dawn Fay, operativ president i Robert Half. “Arbeidstakere tar nå en pause for å vurdere karrieren sin, samtidig som arbeidsgivere tar en mer strategisk tilnærming til rekruttering.”

Flere jobbmuligheter i året som kommer

Selv om mange søker å beholde jobbene sine, er det fortsatt store muligheter for jobbbytter i 2024. Rapporten “State of Hiring” fra Robert Half avslører at 57% av selskapene planlegger å opprette nye stillinger i første halvår, og ytterligere 39% søker aktivt etter å fylle ledige stillinger. Faktorer som selskapsutvidelse (66%) og ansattes avgang (52%) er identifisert som hoveddrivere for ansettelsesbeslutninger. Videre uttrykker 77% av bedriftene som har utsatt prosjekter i 2023, intensjon om å gjenoppta dem i løpet av inneværende år.

Arbeidstakere har tydelig kommunisert sine kriterier for å vurdere jobbbytter. Ifølge undersøkelsen er de viktigste motivatorene:

– Muligheten for høyere lønn, identifisert av 55% av respondentene.
– Bedre fordeler og tilleggsgoder, erkjent av 36% av deltakerne.
– Tilgang til fleksible arbeidsordninger, en prioritet for 32% av de spurte.

“Selv om arbeidsgivere kanskje har en sterkere posisjon på dagens arbeidsmarked, står de fortsatt overfor utfordringer når det gjelder rekruttering”, sier Fay. “Profesjonelle med de nødvendige ferdighetene for å øke selskapets produktivitet, avlaste arbeidsbelastningen og fullføre kritiske prosjekter er fortsatt svært ettertraktet. Rekrutteringsansvarlige bør ha en gjennomtenkt plan klar så de er klare til å konkurrere om talentene.”

Undersøkelsen ble utviklet av Robert Half og gjennomført av et uavhengig forskningsfirma i perioden fra 27. oktober til 17. november 2023. Over 1,275 arbeidstakere over 18 år fra ulike sektorer, inkludert finans, teknologi, markedsføring, juridisk, administrativt og kundesupport, deltok i undersøkelsen. Deltakerne var ansatt i selskaper med 20 eller flere ansatte og opererte i USA.

En fersk undersøkelse fra Robert Half viser at arbeidstakere i dagens arbeidsmarked i økende grad søker fleksible arbeidsordninger og bedre lønn. 44% av deltakerne i undersøkelsen mener at fleksible arbeidsordninger er nødvendige, mens 42% rapporterer om tilfredshet i sin nåværende jobbrolle. Samtidig erkjenner 37% av de spurte at de mottar tilstrekkelig kompensasjon. Dawn Fay, operativ president i Robert Half, sier at arbeidsmarkedet har stabilisert seg etter noen turbulente år, og at arbeidstakere nå tar en pause for å vurdere karrieren sin mens arbeidsgivere tar en mer strategisk tilnærming til rekruttering.

Ifølge Robert Halfs rapport “State of Hiring” er det fortsatt store jobbmuligheter i 2024. 57% av selskapene planlegger å opprette nye stillinger i første halvår, og 39% søker aktivt etter å fylle ledige stillinger. Selskapsutvidelse (66%) og ansattes avgang (52%) er identifisert som hoveddrivere for ansettelsesbeslutninger. 77% av bedriftene som utsatte prosjekter i 2023, har intensjon om å gjenoppta dem i inneværende år.

Undersøkelsen viser at de viktigste motivatorene for jobbyttere er muligheten for høyere lønn (55% av respondentene), bedre fordeler og tilleggsgoder (36%), og tilgang til fleksible arbeidsordninger (32%).

Fay påpeker at selv om arbeidsgivere kan ha en sterkere posisjon på dagens arbeidsmarked, står de fortsatt overfor utfordringer når det gjelder rekruttering. Hun anbefaler at rekrutteringsansvarlige har en gjennomtenkt plan for å konkurrere om talentene.

Undersøkelsen ble gjennomført av et uavhengig forskningsfirma i perioden fra 27. oktober til 17. november 2023. Over 1 275 arbeidstakere fra ulike sektorer, inkludert finans, teknologi, markedsføring, juridisk, administrativt og kundesupport, deltok i undersøkelsen. Deltakerne var ansatt i selskaper med 20 eller flere ansatte og opererte i USA.

Definitions:

– Fleksible arbeidsordninger: Dette refererer til arbeidsordninger som gir ansatte en viss grad av fleksibilitet, for eksempel muligheten til å jobbe hjemmefra eller ha fleksible arbeidstider.

– Kompensasjon: Dette refererer til betalingen eller lønnen en ansatt mottar for sitt arbeid.

Suggested related link: Robert Half