Kilder: CNN, Newsweek, Financial Times

Selv om nylige tall viser at økonomien presterer bedre enn forventet, viser en meningsmåling fra CNN at flertallet av amerikanske velgere mener økonomien fortsatt er i nedgangstider, og hele 63% er misfornøyde med President Bidens håndtering av situasjonen. “Dette kan bli et stort problem for Demokratene som prøver å selge Bidens økonomiske politikk,” uttaler en analyse fra CNN. Nylige tall antyder at Bidens økonomi ser ut til å fungere, rapporterer Newsweek, med inflation som avtar fra det 40-årige høydepunktet nådd i 2022, og sterkere økonomiske forhold i seks slagmarksstater som hadde blitt særlig hardt rammet av høy arbeidsledighet og høye bensinpriser. Forbrukertilliten ligger etter dataene opp til ett år, skriver Financial Times-kommentator Rana Foroohar, men en ledende indeks som måler forbrukertillit har steget de siste to månedene, samtidig som forventningene til fremtidig inflasjon har avtatt.

Økonomien er ikke “Gullhår” – den er mer kompleks enn det

Kilder: The New York Times, Semafor’s Washington Editor Jordan Weissmann

“Dette er uten tvil den beste økonomien vi har hatt siden slutten av 1990-tallet,” skriver New York Times meningskolumnist Paul Krugman, og utfordrer kritikernes påstander om at Bidens tidligere utgifter på progressive tiltak har ført til katastrofale følger. Mens noen har kalt dagens økonomi for et “Gullhår” scenario – vekst som verken er for varm eller for kald, men akkurat passe som den berømte grøten – er Krugman uenig og sier “vi har en økonomi som både er brennhett (i form av vekst og jobbskaping) og forfriskende kjølig (i form av inflasjon).” Den inflasjonære økningen etter pandemien tilsvarer den som andre utviklede land har opplevd, og på andre områder har Amerika “overtruffet sine jevnbyrige”, argumenterer han – samtidig som han anerkjenner at “hyperpartisanship” betyr at dette sannsynligvis ikke vil ha stor innvirkning på velgerne. Andre eksperter har også uttalt seg i tråd med Krugmans kommentarer. “Jeg synes økonomien er ganske god akkurat nå,” skrev Semafor’s Washington Editor Jordan Weissmann på X. “Vi har i gjennomsnitt lagt til 289 000 nye jobber i hver av de siste tre månedene. Og vår BNP er den sterkeste blant G7-landene.”

FAQ:

Spørsmål: Hva viser en meningsmåling fra CNN om amerikansk økonomi?
Svar: En meningsmåling fra CNN viser at flertallet av amerikanske velgere mener økonomien fortsatt er i nedgangstider, og 63% er misfornøyde med President Bidens håndtering av situasjonen.

Spørsmål: Hvordan rapporterer Newsweek om Bidens økonomi?
Svar: Newsweek rapporterer at Bidens økonomi ser ut til å fungere med nedgang i inflasjonen og sterke økonomiske forhold i seks slagmarksstater.

Spørsmål: Hva sier Financial Times-kommentator Rana Foroohar om forbrukertillit?
Svar: Ifølge Financial Times-kommentar Rana Foroohar har forbrukertilliten steget de siste to månedene, samtidig som forventningene til fremtidig inflasjon har avtatt, men ligger fortsatt etter dataene opp til ett år.

Spørsmål: Hvordan beskriver New York Times meningskolumnist Paul Krugman dagens økonomi?
Svar: Paul Krugman beskriver dagens økonomi som “brennhett” i form av vekst og jobbskaping, samtidig som den er “forfriskende kjølig” i form av inflasjon.

Spørsmål: Hvordan har Amerika overtruffet sine jevnbyrige ifølge Krugman?
Svar: Krugman argumenterer for at Amerika har overtruffet andre utviklede land i inflasjon og andre områder etter pandemien.

Definitions:

– Meningsmåling: En undersøkelse der en gruppe mennesker blir spurt om deres meninger eller holdninger til et bestemt emne.
– Inflasjon: En økning i de generelle prisene på varer og tjenester over tid, og dermed en reduksjon i verdien av penger.
– BNP: Bruttonasjonalprodukt – en måling av et lands økonomiske aktivitet basert på verdien av alle varer og tjenester som produseres i løpet av en bestemt periode.

Suggested related links:
CNN
Newsweek
Financial Times
The New York Times