Brasilias arbeidsledighet synker til en historisk lav

Brasils gjennomsnittlige årlige arbeidsledighetsrate falt til 7,8 prosent i 2023, ifølge ny data fra Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Dette er den laveste raten siden den traff 7 prosent i 2014, og den var litt under det de fleste markedsprognosene hadde forventet. Økonomene forventet en større nedgang i Brasils arbeidsmarked etter den post-pandemiske ansettelsesboomen i 2022.

Men det mest positive aspektet ved tallene er årsaken bak resultatene. I motsetning til i 2021 og 2022, da det var en kraftig økning i uformelle jobber, var det opprettelsen av formelle jobber som bidro mest til nedgangen i arbeidsledigheten. Dette er positivt da formelle jobber genererer større stabilitet og bedre inntektsvekst.

Videre har den totale arbeidsstyrken, som inkluderer både formelle, uformelle og selvstendige arbeidere, passert 100 millioner i oktober og nærmet seg 101 millioner mennesker ved slutten av 2023. Dette er en historisk høy og en økning på 3,8 prosent fra 2022. Antallet arbeidere med en formell kontrakt økte også med 5,8 prosent i løpet av året, og nådde 37,7 millioner mennesker, nok en historisk rekord.

Denne utviklingen gir et positivt bilde av Brasils økonomi. Den økende andelen formelle jobber bidrar til økt stabilitet og bedre økonomisk vekst for arbeidstakerne. Den positive trenden i arbeidsmarkedet er et resultat av en aktiv satsning på å øke formelle ansettelser og bekjempe uformell arbeid.

Brasilias nedgang i arbeidsledigheten og økningen i formelle jobber peker mot en positiv fremtid for landets økonomi og velvære blant arbeidstakere.

Vanlige spørsmål:

1. Hva var Brasils gjennomsnittlige årlige arbeidsledighetsrate i 2023?
– Brasils gjennomsnittlige årlige arbeidsledighetsrate falt til 7,8 prosent i 2023.

2. Hva var årsaken til nedgangen i arbeidsledigheten?
– I motsetning til tidligere år, der det var en økning i uformelle jobber, var det opprettelsen av formelle jobber som bidro mest til nedgangen i arbeidsledigheten.

3. Hva er fordelen med formelle jobber?
– Formelle jobber genererer større stabilitet og bedre inntektsvekst.

4. Hva var den totale arbeidsstyrken i Brasil i 2023?
– Den totale arbeidsstyrken, inkludert både formelle, uformelle og selvstendige arbeidere, passerte 100 millioner i oktober og nærmet seg 101 millioner ved slutten av 2023. Dette er en historisk høy.

5. Hvor mange mennesker hadde en formell kontrakt i 2023?
– Antallet arbeidere med en formell kontrakt økte med 5,8 prosent i løpet av året og nådde 37,7 millioner mennesker, nok en historisk rekord.

Nøkkelbegreper:

– Arbeidsledighetsrate: Prosentandelen av den totale arbeidsstyrken som er arbeidsledig.
– Formelle jobber: Jobber med en offisiell kontrakt som gir arbeidstakeren visse rettigheter og beskyttelse.
– Uformelle jobber: Jobber som ikke har en offisiell kontrakt eller beskyttelse, og som ofte er preget av ustabile arbeidsforhold.

Relaterte lenker:
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) (https://www.ibge.gov.br/)