Colleges prioritize employability, but students should take responsibility too

Alle høyskoler og universiteter har som mål å utdanne studenter som er ettertraktet i arbeidsmarkedet. Dette gjelder også i India, der utplasseringskontoret blir svært aktivt så snart studieåret begynner. Tilsvarende er det en lignende praksis ved utenlandske universiteter, men ansvaret ligger også hos studentene selv for å forberede seg.

Ifølge representanter fra University of East London, som nylig besøkte byen for en hackathon for indiske studenter, blir studentene deres lært opp i nettverksbygging. Kunal Jagtap, en datavitenskapsstudent ved universitetet, fortalte at de hadde muligheten til et eksklusivt år med forberedelser til utplassering. Kunal, som er fra Pune, klarte ikke å kvalifisere seg til JEE Advanced, og familien hans foreslo at han skulle gjøre noe for livet sitt. Dermed reiste han til University of East London. Mohit Kukhreja, en medstudent fra samme universitet, uttalte: “Vi må bygge nettverk med bransjen, jevnaldrende og tidligere studenter.” En annen student, Viraj Narang, sa: “Vi forstår at jobbmarkedet er utfordrende. Trening i utplassering er integrert i læreplanen.”

University of East London har en plan kalt “Vision 2028”, der de bygger kompetanse og ferdigheter hos studentene gjennom et integrert karriere- og arbeidsevneprogram. De jobber også med å opprette kontakt med næringslivet før studentene uteksamineres.

Noen indiske ledelsesstudenter ved IE University i Madrid, Spania, som for nylig ble møtt av denne korrespondenten, sa også at de ble trent i nettverksbygging, men at universitetet ikke hadde et utplasseringssystem.

Det er også verdt å merke seg at ledelsesinstitutter i India mener at studentene må være livslange lærende. Nagarajan Ramamoorthi, direktør ved Indian Institute of Management, Amritsar, uttalte at teknologien utvikler seg så raskt at det som læres på skolen kan bli utdatert om tre eller fire år. Derfor er det viktig for studentene å investere i seg selv og kontinuerlig trene.

Dette reflekterer en felles holdning blant rekrutterere, som har sagt: “Hvis jeg trenger en person i morgen, rekrutterer jeg i dag.” Bedrifter har ikke tid til å rekruttere og trene ansatte til å utføre en oppgave. Derfor oppfordres hver enkelt student til å revurdere og definere sin egen karriere kontinuerlig. Ved å være åpen for reskilling og oppgradering av ferdigheter, kan man være konkurransedyktig i arbeidsmarkedet.

For å forberede seg til denne utfordringen er det viktig at studentene får hjelp av fakultetet. Fakultetsmedlemmene må forske og presentere funnene sine på konferanser. Konferanser er arenaer der man kan utveksle ideer om hva som skjer i bransjen. Fakultetet skal også oppdatere seg på nye trender innenfor felter som finans- og pedagogikkteknologi. For å sikre at undervisningen er praktisk og relevant, kommer 33% av lærestoffet fra bransjeeksperter.

Avslutningsvis kan man si at høyskoler og universiteter har ansvar for å tilby relevant karriere- og arbeidstrening, men det er like viktig at studentene selv tar ansvar og sørger for kontinuerlig læring og utvikling for å møte fremtidens krav i arbeidsmarkedet.

Ofte stilte spørsmål (FAQ):

1. Hva er målet til høyskoler og universiteter når det gjelder utdanning av studenter?
Målet til høyskoler og universiteter er å utdanne studenter som er ettertraktet i arbeidsmarkedet.

2. Hva er utplasseringskontoret i India?
Utplasseringskontoret er en avdeling ved høyskoler og universiteter i India som er ansvarlig for å hjelpe studenter med å få utplassering (jobb eller praksisplass) i arbeidsmarkedet.

3. Hvordan blir studenter ved University of East London forberedt på utplassering?
Studenter ved University of East London blir lært opp i nettverksbygging og får en eksklusiv forberedelse til utplassering gjennom et års program.

4. Hva er “Vision 2028” ved University of East London?
“Vision 2028” er en plan ved University of East London der de fokuserer på å bygge kompetanse og ferdigheter hos studentene gjennom et integrert karriere- og arbeidsevneprogram.

5. Hvordan trener IE University i nettverksbygging?
IE University i Madrid, Spania trener også studenter i nettverksbygging, men de har ikke et utplasseringssystem.

6. Hva mener indiske ledelsesstudenter om kontinuerlig læring?
Indiske ledelsesstudenter mener at kontinuerlig læring er viktig på grunn av den raske teknologiske utviklingen som kan gjøre kunnskap utdatert på kort tid.

7. Hvorfor er det viktig for studentene å investere i seg selv og kontinuerlig trene?
Det er viktig for studentene å investere i seg selv og kontinuerlig trene for å være konkurransedyktige i arbeidsmarkedet, da bedrifter har behov for de rette ferdighetene umiddelbart.

8. Hva er betydningen av konferanser for fakultetsmedlemmene?
Konferanser er arenaer der fakultetsmedlemmer kan utveksle ideer og holde seg oppdatert på hva som skjer i bransjen, og dermed sikre at undervisningen er praktisk og relevant.

9. Hvor stor del av lærestoffet kommer fra bransjeeksperter?
33% av lærestoffet kommer fra bransjeeksperter for å sikre at undervisningen er oppdatert og relevant.

10. Hva er ansvaret til høyskoler og universiteter når det gjelder karriere- og arbeidstrening?
Høyskoler og universiteter har ansvar for å tilby relevant karriere- og arbeidstrening, men det er også viktig at studentene selv tar ansvar for kontinuerlig læring og utvikling for å møte fremtidens krav i arbeidsmarkedet.