De 15 mest etterspurte jobbene i Canada mellom 2024 og 2031

En nylig publisert liste fra Fanshawe College viser at helsevesenet, transport og informasjonstjenester er de bransjene som vil være mest etterspurt i Canada de neste seks årene. Skolen bruker lokale og regionale folketellingsdata fra markedsundersøkelsesfirmaet Lightcast, samt informasjon fra lokale arbeidsgivere, fagorganisasjoner og regulatore organer for å utarbeide prognoser om arbeidsmarkedet.

Ifølge Fanshawe College er målet deres å imøtekomme arbeidsmarkedets behov lokalt og nasjonalt. Skolen bruker dataene til å utvikle og tilpasse kurs og program slik at studentene blir utstyrt til å møte kravene i arbeidsmarkedet. For å imøtekomme den økte etterspørselen etter informasjonssystemspesialister utvikler skolen for eksempel et nytt program kalt “Low code and no code” utvikling.

På listen over de mest etterspurte jobbene finner vi hjelpepleiere, registrerte sykepleiere og psykiatriske sykepleiere, som forventes å oppleve en vekst på over 20% de neste syv årene. I tillegg vil behovet for lastebilsjåfører i transportindustrien øke med 13%. Informasjonssystemspesialister er også på listen og forventes å oppleve en jobbvekst på 14% i de neste syv årene.

Fanshawe College tar også hensyn til internasjonale studenter når de tilpasser studiene til arbeidsmarkedets behov. Skolen rapporterer at 68% av deres kandidater får jobb innenfor sitt fagområde, noe som er på linje med gjennomsnittet for provinsen Ontario.

Hvis du vil finne ut mer om de mest etterspurte jobbene, hvilke programmer som tilbys av Fanshawe College, og et verktøy for å finne ut hvilke jobber som passer best for deg, kan du besøke skolens nettside. Disse prognosene kan hjelpe deg med å ta informerte valg når det gjelder utdanning og karrierevei.

Ofte stilte spørsmål (FAQs):

1. Hvilke bransjer vil være mest etterspurt i Canada de neste seks årene?
– Helsevesenet, transport og informasjonstjenester.

2. Hvordan utarbeider Fanshawe College prognoser om arbeidsmarkedet?
– De bruker lokale og regionale folketellingsdata fra markedsundersøkelsesfirmaet Lightcast, samt informasjon fra lokale arbeidsgivere, fagorganisasjoner og regulatore organer.

3. Hva er Fanshawe Colleges mål når det gjelder arbeidsmarkedets behov?
– Å imøtekomme behovene lokalt og nasjonalt ved å utvikle og tilpasse kurs og program.

4. Nevn et eksempel på et nytt program som utvikles av skolen.
– “Low code and no code” utvikling, for å møte den økte etterspørselen etter informasjonssystemspesialister.

5. Hvilke jobber forventes å oppleve vekst de neste syv årene?
– Hjelpepleiere, registrerte sykepleiere, psykiatriske sykepleiere, lastebilsjåfører og informasjonssystemspesialister.

6. Hva er andelen av Fanshawe College-kandidater som får jobb innenfor sitt fagområde?
– 68%, som er på linje med gjennomsnittet for provinsen Ontario.

7. Hvor kan jeg finne mer informasjon om de mest etterspurte jobbene og programmene som tilbys av Fanshawe College?
– Du kan besøke skolens nettside her.

Nøkkelord og uttrykk:

– Fanshawe College: Et universitet i Canada som utarbeider prognoser om arbeidsmarkedet.
– Arbeidsmarkedet: Etterspørsel og tilbud av arbeid i ulike bransjer.
– Prognoser: Forutsigelser om fremtidig utvikling eller trender basert på tilgjengelig data.
– Informasjonssystemspesialister: Fagpersoner innen informasjonsteknologi og systemutvikling.
– Hjelpepleiere: Helsepersonell som assisterer sykepleiere i omsorg av pasienter.
– Registrerte sykepleiere: Autorisert helsepersonell med avansert utdanning innen sykepleie.
– Psykiatriske sykepleiere: Sykepleiere spesialisert innen psykiatrisk omsorg og behandling.
– Lastebilsjåfører: Personer som kjører lastebiler for transport av varer.
– Internasjonale studenter: Studenter som kommer fra utlandet for å studere ved Fanshawe College eller andre institusjoner.
– Ontario: En provins i Canada.

Relaterte lenker:

Programmer tilbudt av Fanshawe College
Verktøy for å finne ut hvilke jobber som passer best for deg