Den amerikanske arbeidsmarkedet i 2023

Selv om flere store selskaper har kunngjort store nedbemanninger, viser dataene at nivået av oppsigelser faktisk er lavere enn før pandemien. Ifølge Bureau of Labor Statistics (BLS) ble det registrert 1,6 millioner oppsigelser i desember, noe som er noe høyere enn de 1,5 millioner i desember 2022. Likevel er arbeidsledighetsraten på 3,7% fortsatt nær et 50-års lavt nivå.

Selv om det har vært bekymring blant amerikanske arbeidere på grunn av medieoverskriftene om nedbemanninger i teknologibransjen og finanssektoren, representerer disse bransjene ikke flertallet av amerikanske arbeidsplasser. Ifølge Nick Bunker, direktør for nordamerikansk økonomisk forskning hos Indeed, er det positivt for de aller fleste næringer og yrker at det handler mer om vekst enn om tilbaketrekning.

Selv om den post-pandemiske ansettelsesboomen har roet seg noe, er arbeidsmarkedet fortsatt sterkt. I fjor la arbeidsgivere i gjennomsnitt til 255 000 jobber hver måned, sammenlignet med et gjennomsnitt på 190 000 i perioden 2015–2019. Antall jobbåpninger har også vært høyt, selv om det gikk ned fra 10,6 millioner i januar til 9 millioner i desember 2023.

I teknologibransjen har nedbemanningene skjedd etter en periode med intens ansettelse for å møte framtidige behov. Nå, med mer informasjon tilgjengelig, justerer mange selskaper forventningene. Over-aggressiv ansettelser har vært en av årsakene til nedbemanning i bransjen, i tillegg til effekten av ny kraftig kunstig intelligens.

Mens inflasjonen har avtatt, har bekymringene om økende arbeidsledighet ikke materialisert seg, noe som indikerer at bekjempelse av inflasjonen ikke nødvendigvis krever masseoppsigelser. Økonomene er “forsiktig optimistiske” med tanke på de kommende årene, og oppfordrer jobbsøkere til å forske på hvilke bransjer som fremdeles ansetter og hvilke selskaper som gjør det bra selv i sektorer som sliter.

Helsevesenet har vært en av sektorene med økende ansettelser, med tillegg av over 70 000 stillinger i januar. Det har også vært en økning i detaljhandelen med 45 000 stillinger og sosial bistand med 30 000 stillinger.

Arbeidsmarkedet i USA ser fortsatt lyst ut til tross for nedbemanningsmeldingene, og det er håp om at veksten vil fortsette i årene som kommer.

Ofte stilte spørsmål basert på hovedtemaene og informasjonen presentert i artikkelen:

1. Hvordan har antallet oppsigelser endret seg i løpet av pandemien?
– Dataene viser at nivået av oppsigelser faktisk er lavere enn før pandemien. I desember 2023 ble det registrert 1,6 millioner oppsigelser, noe høyere enn de 1,5 millioner i desember 2022.

2. Hva er den nåværende arbeidsledighetsraten i USA?
– Arbeidsledighetsraten er på 3,7%, som fortsatt er nær et 50-års lavt nivå.

3. Hvilke bransjer har opplevd nedbemanninger?
– Selv om det har vært bekymring blant amerikanske arbeidere på grunn av medieoverskrifter om nedbemanninger i teknologibransjen og finanssektoren, representerer disse bransjene ikke flertallet av amerikanske arbeidsplasser. Det er positivt for de aller fleste næringer og yrker at det handler mer om vekst enn om tilbaketrekning.

4. Hvordan har antall jobbåpninger endret seg?
– Antall jobbåpninger har vært høyt, selv om det gikk ned fra 10,6 millioner i januar til 9 millioner i desember 2023.

5. Hva har vært årsakene til nedbemanning i teknologibransjen?
– Nedbemanningene i teknologibransjen har skjedd etter en periode med intens ansettelse for å møte framtidige behov. Over-aggressiv ansettelse og effekten av ny kraftig kunstig intelligens har vært årsakene til nedbemanning i bransjen.

Definisjoner:
– Oppsigelser: Å avslutte en ansattes arbeidsforhold i en organisasjon.
– Arbeidsledighetsrate: Prosentandelen av arbeidsstyrken (personer som er i arbeid eller søker aktivt etter arbeid) som ikke har en jobb.
– Nedbemanning: Å redusere antallet ansatte i en organisasjon.

Suggested related links:
Bureau of Labor Statistics – Official Website
Indeed – Job Search Website
healthcare.gov (Helsevesenet)
Retail Industry Leaders Association (Detaljhandelen)