Australske dollar stiger da dollar svekker seg og risikovilje øker

Australske dollar klarte å hente seg inn igjen på onsdag og steg med 0,55% mot den amerikanske dollaren. Dette skyldtes fallende amerikanske statsobligasjonsrenter og økt risikovilje på markedet. AUD/USD konsoliderte seg rundt 0,6450-0,6490-området, og ved begynnelsen av torsdagens handel ble paret omsatt til 0,6490.

AUD/USD hopper fra årlige bunner, men jobbdata kan fortsatt påvirke

Den økonomiske kalenderen var tynn etter den hotte inflasjonsrapporten fra USA på tirsdag. Chicago Fed-president Austan Goolsbee uttalte at høyere inflasjon i noen måneder ville være i tråd med å nå Fed’s mål på 2%. Han la til at den nåværende pengepolitikken er restriktiv.

Etter årets første pengepolitiske beslutning har Fed-representanter inntatt en mer nøytral holdning. Powell har avvist forventninger om rentekutt i mars, og dataene fra februar viser at økonomien fortsatt er robust. Likevel er det en god del data som må fordøyes før møtene i mars og mai, før Powell & Co. kan veilede markedene.

I mellomtiden viser bytteavtalene at markedet forventer at Fed vil senke rentene med 110 basispunkter fra dagens nivå på 5,25%-5,50%.

I tillegg vil den australske økonomiske kalenderen inneholde publiseringen av arbeidsmarkedsdata. Estimatene tilsier at det australske arbeidsmarkedet har lagt til 30 000 nye jobber, mens arbeidsledighetsraten forventes å stige til 4% fra desember’s 3,9%.

Teknisk analyse av AUD/USD: Utsikten er fortsatt nedadgående

Selv om AUD/USD hadde solide gevinster på onsdag, har paret fortsatt en nedadgående bias. Kjøpere må gjenerobre 0,6500-nivået hvis de ønsker å nå det 100-dagers glidende gjennomsnittet (DMA) på 0,6537. Et brudd over dette vil eksponere det 200-dagers glidende gjennomsnittet på 0,6565, deretter 0,6600. På den annen side, er det første støttenivået på 0,6442, som er lavpunktet fra 13. februar, etterfulgt av 0,6400-nivået.

Vanlige spørsmål (FAQ):

1. Hva var årsaken til den australske dollarens styrking mot den amerikanske dollaren?
– Australske dollar steg med 0,55% mot den amerikanske dollaren på grunn av fallende amerikanske statsobligasjonsrenter og økt risikovilje på markedet.

2. Hvilken kurs ble AUD/USD handlet til i begynnelsen av torsdagens handel?
– AUD/USD ble handlet til 0,6490 i begynnelsen av torsdagens handel.

3. Hva uttalte Chicago Fed-president Austan Goolsbee om inflasjon og pengepolitikk?
– Austan Goolsbee uttalte at høyere inflasjon i noen måneder ville være i tråd med å nå Fed’s mål på 2%. Han la til at den nåværende pengepolitikken er restriktiv.

4. Hvordan ser markedets forventninger ut for rentekutt fra Fed?
– Bytteavtalene viser at markedet forventer at Fed vil senke rentene med 110 basispunkter fra dagens nivå på 5,25%-5,50%.

5. Hva er estimatene for arbeidsmarkedsdata i Australia?
– Estimatene tilsier at det australske arbeidsmarkedet har lagt til 30 000 nye jobber, mens arbeidsledighetsraten forventes å stige til 4% fra desember’s 3,9%.

6. Hvordan er den tekniske analysen av AUD/USD?
– Selv om AUD/USD hadde solide gevinster på onsdag, har paret fortsatt en nedadgående bias. Kjøpere må gjenerobre 0,6500-nivået hvis de ønsker å nå det 100-dagers glidende gjennomsnittet (DMA) på 0,6537. Et brudd over dette vil eksponere det 200-dagers glidende gjennomsnittet på 0,6565, deretter 0,6600. På den annen side, er det første støttenivået på 0,6442, som er lavpunktet fra 13. februar, etterfulgt av 0,6400-nivået.

Nøkkelord og begreper:

– AUD/USD: Forkortelsen for valutaparet som representerer australske dollar mot amerikanske dollar.
– Fed: Forkortelse for den amerikanske sentralbanken, Federal Reserve.
– Inflasjon: En økning i generelle priser på varer og tjenester over tid.
– Pengepolitikk: Sentralbankens tiltak for å regulere pengemengden, rentenivået og kredittforholdene i økonomien.
– Rentekutt: Nedsatt rentesats av sentralbanken for å stimulere økonomisk vekst.
– Arbeidsledighetsrate: Andelen arbeidsføre som er uten jobb og søker aktivt arbeid.
– Teknisk analyse: Analyse av markedsdata og historiske priser for å predikere fremtidige bevegelser i en finansiell instrument.

Relaterte lenker:

Australsk dollar på Wikipedia
Federal Reserve
Pengepolitikk forklart