Den amerikanske sentralbanken kan senke rentene mer enn forventet i 2024

Den amerikanske sentralbanken, Federal Reserve, kan komme til å senke rentene mer enn forventet i løpet av 2024. Dette er i tråd med hva Wells Fargo-strategen Erik Nelson har antydet. Bakgrunnen for dette er en svekkelse i arbeidsmarkedet, som trolig ikke er så robust som det nyeste datagrunnlaget gir inntrykk av.

I en samtale med Bloomberg TV estimerte Nelson at sentralbanken kunne senke rentene med 100-125 basispunkter i løpet av de neste ni månedene. Dette reflekterer en raskere takt med økonomisk lettelse enn det investorer eller sentralbankene har antydet tidligere.

Markedet priser forventet et kutt på 100 basispunkter innen utgangen av året, ifølge CME FedWatch-verktøyet. Samtidig har sentralbankens tjenestemenn antydet at det kan forventes kutt på 75 basispunkter i 2024. Ifølge Nelson vil kuttene bli dypere enn antatt, da økonomien fortsetter å svekke seg.

Nelson pekte på nødvendigheten av en katalysator, en viss informasjon som viser at den siste positive utviklingen kun var midlertidig. Han mener at denne katalysatoren kan komme allerede i løpet av de kommende ukene. Jobbmarkedet er et område der han er sikker på at styrken ikke er like stor som tallene tilsier. Til tross for at ansettelsen i USA fremstår som robust, er mye av denne styrken trolig sesongbasert og vil ikke nødvendigvis bli gjenspeilet i kommende arbeidsmarkedsrapporter.

Nelson mente at jobbveksten trolig er nærmere 150 000-200 000 ansettelser per måned, i stedet for 350 000 som tidligere tall har vist. Han påpekte at når sesongeffektene er borte i løpet av februar og mars, vil narrativet endre seg og peke mot at arbeidsmarkedet ikke er så sterkt som tidligere antatt.

Noen aktører innen markedet har allerede advart om at ansettelsesaktiviteten kan avta, spesielt som følge av strammere finansielle forhold i bedriftene. Selv om arbeidsledigheten er lav, viser data fra Federal Reserve at antallet fortsatte arbeidsledige ligger på omtrent 1,9 millioner. Dette er nær “resepsjonsnivåer”, ifølge markedsveteranen Paul Dietrich. Økonomene ved New York Federal Reserve anslår en 61% sjanse for at økonomien kan tippe over i en resesjon innen januar 2025.

Til tross for disse risikoene er optimismen blant investorer på børsen fortsatt høy. Ifølge en sentimentindikator fra Yale School of Management er vanlige investorer mer positive til aksjemarkedet nå enn på 17 år. S&P 500-indeksen fortsetter å nå nye høyder så langt i 2024.

Oftest stilte spørsmål:

1. Hva indikerer artikkelen om den amerikanske sentralbanken, Federal Reserve, og rentesenkninger i 2024?
– Artikkelen indikerer at Federal Reserve kan komme til å senke rentene mer enn forventet på grunn av en svekkelse i arbeidsmarkedet.

2. Hva estimerer Wells Fargo-strategen Erik Nelson om rentesenkninger?
– Nelson estimerer at rentene kan senkes med 100-125 basispunkter i løpet av de neste ni månedene, noe som er raskere enn tidligere antatt.

3. Hva er markedets forventninger til rentekutt?
– Markedet forventer et kutt på 100 basispunkter innen utgangen av året, ifølge CME FedWatch-verktøyet. Sentralbankens tjenestemenn har derimot antydet kutt på 75 basispunkter i 2024.

4. Hvorfor tror Nelson at kuttene vil bli dypere enn antatt?
– Nelson mener at økonomien vil fortsette å svekke seg, og at det trengs en katalysator for å vise at den siste positive utviklingen kun var midlertidig.

5. Hva peker Nelson på angående jobbmarkedet?
– Nelson peker på at jobbveksten trolig er nærmere 150 000-200 000 ansettelser per måned, i stedet for 350 000 som tidligere estimert. Han tror at jobbstyrken ikke er så stor som tidligere antatt.

6. Hva sier data fra Federal Reserve om antallet arbeidsledige?
– Data fra Federal Reserve viser at antallet fortsatte arbeidsledige ligger på omtrent 1,9 millioner, som er nær “resepsjonsnivåer” ifølge markedsveteranen Paul Dietrich.

7. Hvordan er optimismen blant investorer på børsen?
– Til tross for risikoene, er optimismen blant investorer fortsatt høy. Ifølge en sentimentindikator fra Yale School of Management er vanlige investorer mer positive til aksjemarkedet nå enn på 17 år. S&P 500-indeksen når også nye høyder i 2024.

Definisjoner:
– Sentralbank: tilsynsorgan for pengepolitikken i et land
– Rentesenkning: reduksjon av rentenivået for eksempel for å stimulere økonomisk vekst
– Arbeidsmarked: summen av jobbmuligheter og arbeidssøkere
– Basispunkter: en måleenhet for renteendringer, 1 basispunkt utgjør 0,01%
– Katalysator: en hendelse eller informasjon som forårsaker en reaksjon eller endring

Forslag til relaterte lenker:
Federal Reserve
Wells Fargo
Bloomberg
CME Group
Yale School of Management
S&P 500