Arbeidsgivere og jobbsøkere må forstå og tilpasse seg endrede forventninger i talentmarkedet

Randstad, verdens største talentsamarbeidspartner, har utgitt de tre utgavene av 2024 Market Outlook and Salary Guide-rapportene for å gi arbeidsgivere og jobbsøkere de nyeste innsiktene og prognosene for å navigere i jobbmarkedet i år.

Arbeidsgivere har økte forventninger til talent, og søker ofte kun etter personer med spesifikke ettertraktede ferdigheter og erfaring i et marked med knapphet på talent. Benjamin Elms, administrerende direktør hos Randstad Hong Kong, sier at arbeidsgivere også må være oppmerksomme på hvordan og hvor talentforventningene har endret seg. Talent vil ha mer enn bare lønn, de søker etter en balanse mellom arbeid og fritid, læringsmuligheter og en følelse av tilhørighet.

Den økende etterspørselen etter spesialiserte ferdigheter innen kunstig intelligens, dataanalyse og cybersikkerhet vil vedvare innenfor bank- og finanstjenester, helsevesen, forsyningskjede og teknologi. Innen bank- og finansbransjen forventer Randstad Hong Kong en økt etterspørsel etter talenter med ekspertise innen finansteknologi, blockchain og digitale eiendeler.

Den økte bruken av data vil også drive etterspørselen etter tjenester innenfor databeskyttelse og dataanalyse innenfor konsulentvirksomhet, markedsføring, salg og HR.

Ettersom det blir stadig vanskeligere å finne personer med de ettertraktede ferdighetene, ønsker arbeidsgivere løsninger som kan adressere talentutfordringer knyttet til fleksibilitet, smidighet og bærekraftig tilgang på talent med riktig kompetanse. Fleksibilitet med hensikt vil være nøkkelen for å imøtekomme talentkravene.

Etterspørselen etter bedre balanse mellom arbeid og fritid legger til en annen kompleksitet når det gjelder å håndtere talentforventninger. Etterspørselen etter fleksibelt arbeid vil fortsette å øke, og arbeidsgivere med retningslinjer basert på fleksibilitet med hensikt vil mest sannsynlig være de mest effektive og attraktive for jobbsøkere.

Arbeidsgivere som ønsker vekst må investere i læring og utvikling. En undersøkelse utført av Randstad Hong Kong i 2023 viser at selv om tre av fire i Hongkong mener at videreutvikling av ferdigheter er viktig, får mindre enn halvparten av dem muligheter for læring.

Kontinuerlig videreutvikling av ferdigheter vil være viktig for å skape en mer tilpasningsdyktig og smidig arbeidsstyrke som er bedre rustet til å møte de dynamiske kravene i den moderne økonomien.

FAQ:

1. Hva er formålet med Randstads Market Outlook and Salary Guide-rapporter?
– Rapportene gir arbeidsgivere og jobbsøkere de nyeste innsiktene og prognosene for å navigere i jobbmarkedet i år.

2. Hvilke forventninger har arbeidsgivere til talent?
– Arbeidsgivere har økte forventninger til talent, og søker ofte kun etter personer med spesifikke ettertraktede ferdigheter og erfaring.

3. Hva er noen av de ettertraktede ferdighetene i dagens marked?
– Noen av de ettertraktede ferdighetene inkluderer kunstig intelligens, dataanalyse og cybersikkerhet.

4. Hvilke bransjer vil ha økt etterspørsel etter disse ferdighetene?
– Bransjer som bank- og finanstjenester, helsevesen, forsyningskjede og teknologi vil ha økt etterspørsel etter disse ferdighetene.

5. Hvilke andre tjenester vil ha økt etterspørsel knyttet til data?
– Etterspørselen etter tjenester innen databeskyttelse og dataanalyse vil øke innen konsulentvirksomhet, markedsføring, salg og HR.

6. Hva er viktig for arbeidsgivere som ønsker å takle talentutfordringer?
– Fleksibilitet med hensikt vil være nøkkelen for å imøtekomme talentkravene.

7. Hva vil være attraktivt for jobbsøkere når det gjelder arbeidsbalanse?
– Etterspørselen etter fleksibelt arbeid vil fortsette å øke, og arbeidsgivere med retningslinjer basert på fleksibilitet med hensikt vil være mest attraktive for jobbsøkere.

8. Hva viser en undersøkelse utført av Randstad Hong Kong?
– Undersøkelsen viser at selv om tre av fire i Hongkong mener at videreutvikling av ferdigheter er viktig, får mindre enn halvparten av dem muligheter for læring.

9. Hvorfor er kontinuerlig videreutvikling av ferdigheter viktig?
– Kontinuerlig videreutvikling av ferdigheter er viktig for å skape en mer tilpasningsdyktig og smidig arbeidsstyrke som er bedre rustet til å møte de dynamiske kravene i den moderne økonomien.

Definitions:
– Talentsamarbeidspartner: Et selskap som hjelper arbeidsgivere med å finne og håndtere talenter.
– Ettertraktede ferdigheter: Ferdigheter som er i høy etterspørsel på arbeidsmarkedet.
– Kunstig intelligens: Bruk av datamaskiner og programvare for å simulere intelligent atferd og utføre oppgaver som vanligvis krever menneskelig intelligens.
– Dataanalyse: Prosessen med å analysere og trekke innsikt ut fra store mengder data.
– Cybersikkerhet: Praksisen med å beskytte datamaskiner, servere, mobil enheter, elektroniske systemer, nettverk og data mot digitale angrep.
– Finansteknologi: Bruken av teknologi i finanssektoren for å forbedre og effektivisere tjenestene.
– Blockchain: En digital registerteknologi som lagrer informasjon i form av blokker som er lenket sammen kryptografisk.
– Digitale eiendeler: Digitale ressurser som kan eies og handles på digitale plattformer.
– Databeskyttelse: Tiltak og prosesser for å beskytte data mot uautorisert tilgang, bruk, ødeleggelse eller manipulasjon.
– Konsulentvirksomhet: Virksomhet som gir faglig rådgivning og ekspertise innen et spesifikt fagområde.
– HR: Forkortelse for “human resources”, som refererer til avdelingen eller funksjonen som er ansvarlig for å administrere de ansatte i en organisasjon.

Suggested related links:
Randstad