Job Fair in Bardstown: Explore Diverse Career Opportunities

The Kentucky Career Center-Lincoln Trail (KCC-LT) is excited to announce a not-to-be-missed job fair event in Bardstown. On Thursday, Feb. 29, the Nelson County Civic Center will open its doors to job seekers from 1 to 6 p.m. The best part? Admission is free, and no registration is required for those seeking employment opportunities. Employers, on the other hand, need to secure their spots by signing up before Feb. 23 via email to Cathy Williamson at [email protected].

This job fair provides an prime opportunity for candidates to engage with a wide range of regional employers representing various industries. Discover a plethora of career prospects and gain valuable insights into the workforce demands of our region. Participating employers include renowned companies like Flowers Baking Company of Bardstown, Komatsu, TG Kentucky LLC, Transamerica Agency Network, NPR of America Inc., Goodwill of Kentucky, The Koetter Group, Communicare Inc., Bardstown Bourbon Company, and My Old Kentucky Home.

By attending this job fair, you open doors to endless possibilities. Whether you are a seasoned professional seeking a new challenge or a fresh graduate eager to kick-start your career, this event aims to connect talent with opportunity. Embrace this unique occasion to network, exchange ideas, and make a memorable first impression on recruiters and potential employers.

Don’t miss your chance to advance your career or embark on an exciting new professional journey. Mark your calendars and head over to the Nelson County Civic Center on Feb. 29. Your dream job might be just an interaction away!

Kentucky Career Center-Lincoln Trail (KCC-LT) gleder seg over å kunngjøre et ikke-å-gå-glipp-av jobbmessearrangement i Bardstown. Torsdag 29. februar vil Nelson County Civic Center åpne dørene for jobbsøkere fra kl. 13.00 til 18.00. Det beste? Adgangen er gratis, og det er ikke nødvendig med registrering for de som søker etter jobbmuligheter. Arbeidsgivere derimot, må sikre seg plass ved å melde seg på før 23. februar via e-post til Cathy Williamson på [email protected].

Denne jobbmessen gir en unik mulighet for kandidater til å engasjere seg med et bredt spekter av regionale arbeidsgivere som representerer ulike bransjer. Oppdag et hav av karrieremuligheter og få verdifulle innsikter i arbeidsstyrkens behov i vår region. Deltakende arbeidsgivere inkluderer anerkjente selskaper som Flowers Baking Company of Bardstown, Komatsu, TG Kentucky LLC, Transamerica Agency Network, NPR of America Inc., Goodwill of Kentucky, The Koetter Group, Communicare Inc., Bardstown Bourbon Company og My Old Kentucky Home.

Ved å delta på denne jobbmessen åpner du dører til uendelige muligheter. Uansett om du er en erfaren profesjonell som søker en ny utfordring eller en fersk nyutdannet som vil kickstarte karrieren din, har dette arrangementet som mål å koble talent med muligheter. Benytt anledningen til å nettverke, utveksle idéer og gjøre et minneverdig førsteinntrykk på rekrutterere og potensielle arbeidsgivere.

Ikke gå glipp av sjansen til å utvikle karrieren din eller starte en spennende ny profesjonell reise. Marker kalenderen din og dra til Nelson County Civic Center den 29. februar. Din drømmejobb kan være bare et møte unna!

Nøkkelord:
– Jobbmesse
– Stillingssøkende
– Arbeidsgivere
– Nelson County Civic Center

Relaterte lenker:
Kentucky Career Center-Lincoln Trail
Flowers Baking Company of Bardstown
Komatsu
TG Kentucky LLC
Transamerica Agency Network
Goodwill of Kentucky
The Koetter Group
Communicare Inc.
Bardstown Bourbon Company
My Old Kentucky Home