Den blå banen til en jobb på Olive Garden

Mens den amerikanske jobbmarkedet blir stadig tøffere, har store selskaper som McDonald’s, Wendy’s og Citizens begynt å inkludere en ny og merkelig evaluering i ansettelsesprosessen. De har introdusert en personlighetstest som involverer blå avatarer som har forvirret og irritert mange potensielle jobbsøkere.

Personlighetstesten er utviklet av selskapet Paradox.ai, som har flere milliard-dollar-selskaper som kunder. Testen, som innebærer å klikke på “meg” eller “ikke meg” basert på avatarens beskrivelse av ens handlinger og følelser, har blitt sett på som unødvendig og til og med krenkende av mange søkere. Kandidater har til og med uttrykt forvirring over hvorfor disse testene blir pålagt, spesielt når selskapene stadig klager over mangel på arbeidskraft.

Ifølge økonomer har jakten på jobber blitt lengre og vanskeligere på grunn av disse type tester og intervjuer. Gjennomsnittlig tid for å ansette en medarbeider har nådd et rekordhøyt på 44 dager. Dette har ført til at mange jobbsøkere blir utmattet og skeptiske til tilstanden i arbeidsmarkedet.

Mange har delt sin frustrasjon på sosiale medier og spekulert i hvorfor disse testene blir brukt. Noen har til og med foreslått å ikke være ærlig under testene, da svarene kan bli brukt mot dem. Men ifølge Paradox.ai er formålet bak personlighetstestene å gjøre ansettelsesprosessen enklere og mer effektiv. Ved å automatisere visse deler av prosessen, kan de eliminere potensielle hindringer og konflikter.

Men denne tilnærmingen har også skapt frustrasjon blant ansatte. Det ser ut til å være en motsetning mellom å forenkle arbeidsgiveres erfaring og jobbsøkeres opplevelse. Hvis den ene parten er misfornøyd, er det et tegn på at det er noe galt med systemet.

Til tross for Paradox.ai’s intensjoner har personlighetstestene skapt negative reaksjoner blant folk. Mange har følt seg urettferdig representert av denne typen tester og har trukket tilbake søknadene sine. Dette har ført til spekulasjoner om arbeidskraftmangel versus kresne arbeidsgivere. Schawbel sier at bedrifter kan tillate seg å bruke disse testene fordi de mener de har rett til det, selv om de klager over manglende ansatte.

Søkeres frustrasjon og selskapenes behov for et solid matchende system indikerer at det er behov for en bedre løsning som tar hensyn til begge partene. Jobbsøkere trenger en enkel og rettferdig prosess, mens selskaper trenger effektiv rekruttering for å fylle stillingene sine. Dette er en balanse som må oppnås for å sikre et vellykket ansettelsessystem.

Vanlige spørsmål basert på hovedtemaene og informasjonen presentert i artikkelen:

1. Hva er personlighetstesten som flere store selskaper bruker i ansettelsesprosessen?
2. Hvilket selskap har utviklet denne personlighetstesten?
3. Hvordan har jobbsøkere reagert på testen?
4. Hvorfor blir disse testene brukt, spesielt når selskaper klager over mangel på arbeidskraft?
5. Hvordan har bruken av personlighetstester påvirket jobbsøkere og arbeidsmarkedet?
6. Hva har folk nevnt som en mulig strategi for å håndtere testene?
7. Hvorfor har personlighetstestene skapt negative reaksjoner blant folk?
8. Hva indikerer behovet for en bedre løsning i ansettelsesprosessen?

Definisjoner:

– Ansettelsesprosessen: Prosessen med å ansette en person til en jobb.
– Personlighetstest: En evaluering som bruker spørsmål og situasjoner for å vurdere en persons personlighetstrekk og egenskaper.
– Avatarer: Digitale representasjoner av en person eller karakter i en virtuell verden eller datamaskinprogram.
– Arbeidskraftmangel: Mangel på tilgjengelige arbeidstakere i et bestemt område eller industri.
– Rekruttering: Prosessen med å identifisere og tiltrekke seg potensielle ansatte til en organisasjon.
– Balanse: En tilstand der flere faktorer eller interesser blir hensyntatt og opprettholdt i likevekt.

Foreslåtte relaterte lenker:
McDonald’s nettsted
Wendy’s nettsted
Citizens nettsted
Paradox.ai nettsted