Den økende interessen for bærekraftige jobber i Storbritannia

En nylig undersøkelse bestilt av Indeed viser at stadig flere britiske arbeidstakere verdsetter jobber som har en positiv innvirkning på miljøet. Av de 1 047 respondentene oppgir 55% at det er viktigere for dem nå enn i begynnelsen av karrieren å ha en jobb som bidrar til bærekraft og miljøvern.

Undersøkelsen avslører også at 26% av de spurte er villige til å godta en lønnskutt for å jobbe i en stilling som fremmer bærekraftige tiltak. Videre sier hele 44% at de er åpne for omskolering for å kunne jobbe innenfor bærekraftsektoren.

Likevel oppgir 42% av arbeidstakerne at det er for mange hindringer for å komme seg inn i bærekraftig arbeid. En av fem respondentene sier at det ikke er nok betalte stillinger tilgjengelig. For de stillingene som betales, gir 33% av de ansatte uttrykk for at dårlig lønn er et fristende hinder.

En ytterligere 25% av arbeidstakerne sier at de ikke søker bærekraftige stillinger fordi de ikke har riktig kvalifikasjon. Nesten halvparten av de som svarte (44%) mener at arbeidsgivere ikke er åpne nok for overførbare ferdigheter.

Faktisks seniorøkonom Jack Kennedy sa til HR magazine at arbeidsgivere trenger mer støtte for å dra nytte av den økende etterspørselen etter bærekraftrelaterte stillinger. Han mente at det er behov for mer utdanning, investeringer og incentiver for å støtte både jobbsøkere og arbeidsgivere gjennom ansettelsesprosessen.

Arbeidsgivere bør vurdere kandidater med en ekte lidenskap for bærekraft når de rekrutterer til bærekraftrelaterte stillinger, ifølge Jonathan Firth, visepresident for rekruttering hos HR-løsningsleverandøren LHH. Han mener at arbeidsgivere bør aktivt søke etter kandidater som kan vise en lidenskap for bærekraft, enten det er gjennom relevant erfaring, utdannelse eller frivillig arbeid.

Undersøkelsen utført av Censuswide for Indeed viser også at en av fem jobbsøkere ikke søker bærekraftige stillinger fordi de mener at arbeidsgivernes bærekraftsløfter ikke stemmer overens med virkeligheten. Dette blir også bekreftet av en av fem arbeidsgivere som frykter å bli oppfattet som “greenwashers” og derfor ikke rekrutterer til bærekraftige stillinger.

Firth forklarer at arbeidsgivere må kommunisere sin forpliktelse til bærekraft gjennom hele ansettelsesprosessen for å unngå å bli oppfattet som “greenwashers”. Samtidig viser en undersøkelse fra Culture Amp at selskaper som oppfattes av ansatte som genuint opptatt av bærekraft har en 16% høyere engasjementsrate.

HR bør også tilby ansatte muligheter til å være involvert i bærekraft gjennom hele karrieren, og tilby profesjonell utvikling og deltakelse i bærekraftsprosjekter for å styrke organisasjonens engasjement for miljøbevaring og samfunnsansvar.

For å øke tilgangen til bærekraftrelaterte stillinger i Storbritannia, bør arbeidsgivere være åpne for fjernarbeid. For øyeblikket føler 42% av arbeidstakerne at deres geografiske beliggenhet hindrer dem i å jobbe innenfor bærekraftsektoren.

I det store bildet vil økt støtte for ansatte og et bredere spekter av muligheter innen bærekraft bidra til å møte den økende etterspørselen etter bærekraftige jobber i Storbritannia. Samtidig vil det bidra til landets innsats for å oppnå netto nullutslipp.

Ofte stilte spørsmål:

1. Hva viser en nylig undersøkelse bestilt av Indeed?
– Undersøkelsen viser at stadig flere britiske arbeidstakere verdsetter jobber som har en positiv innvirkning på miljøet. 55% av respondentene oppgir at det er viktigere for dem nå enn i begynnelsen av karrieren å ha en jobb som bidrar til bærekraft og miljøvern.

2. Hva er prosentandelen av arbeidstakere som er villige til å akseptere lønnskutt for å jobbe i en stilling som fremmer bærekraft?
– 26% av de spurte er villige til å ta lønnskutt for å jobbe i en stilling som fremmer bærekraftige tiltak.

3. Hvor mange arbeidstakere er åpne for omskolering for å kunne jobbe innenfor bærekraftsektoren?
– Hele 44% av arbeidstakerne er åpne for omskolering for å kunne jobbe innenfor bærekraftsektoren.

4. Hvilke hindringer for å komme seg inn i bærekraftig arbeid oppgir arbeidstakerne?
– 42% av arbeidstakerne oppgir at det er for mange hindringer for å komme seg inn i bærekraftig arbeid. Noen påpeker at det ikke er nok betalte stillinger tilgjengelig, mens andre mener at de ikke har riktig kvalifikasjon.

5. Hva mener Jack Kennedy, seniorekonom hos Indeed, at arbeidsgivere trenger mer av?
– Jack Kennedy mener at arbeidsgivere trenger mer støtte for å dra nytte av den økende etterspørselen etter bærekraftrelaterte stillinger. Han foreslår at det er behov for mer utdanning, investeringer og incentiver for å støtte både jobbsøkere og arbeidsgivere gjennom ansettelsesprosessen.

6. Hva bør arbeidsgivere vurdere når de rekrutterer til bærekraftrelaterte stillinger ifølge visepresident Jonathan Firth hos LHH?
– Jonathan Firth mener at arbeidsgivere bør vurdere kandidater med en ekte lidenskap for bærekraft når de rekrutterer til bærekraftrelaterte stillinger. Han oppfordrer arbeidsgivere til å aktivt søke etter kandidater som kan vise en lidenskap for bærekraft gjennom relevant erfaring, utdannelse eller frivillig arbeid.

7. Hva forhindrer jobbsøkere i å søke bærekraftige stillinger ifølge undersøkelsen utført av Censuswide for Indeed?
– En av fem jobbsøkere oppgir at de ikke søker bærekraftige stillinger fordi de mener at arbeidsgivernes bærekraftsløfter ikke stemmer overens med virkeligheten.

8. Hvilke tiltak kan arbeidsgivere gjøre for å unngå å bli oppfattet som “greenwashers”?
– Arbeidsgivere må kommunisere sin forpliktelse til bærekraft gjennom hele ansettelsesprosessen for å unngå å bli oppfattet som “greenwashers”. Dette innebærer å være ærlige og oppriktige i sin kommunikasjon og handlinger angående bærekraft.

9. Hva viser en undersøkelse fra Culture Amp om selskaper som er opptatt av bærekraft?
– Undersøkelsen viser at selskaper som oppfattes av ansatte som genuint opptatt av bærekraft har en 16% høyere engasjementsrate.

10. Hvordan kan arbeidsgivere styrke organisasjonens engasjement for miljøbevaring og samfunnsansvar ifølge artikkelen?
– HR bør tilby ansatte muligheter til å være involvert i bærekraft gjennom hele karrieren, og tilby profesjonell utvikling og deltakelse i bærekraftsprosjekter for å styrke organisasjonens engasjement for miljøbevaring og samfunnsansvar.

11. Hvilken andel arbeidstakere føler at deres geografiske beliggenhet hindrer dem i å jobbe innenfor bærekraftsektoren?
– For øyeblikket føler 42% av arbeidstakerne at deres geografiske beliggenhet hindrer dem i å jobbe innenfor bærekraftsektoren.

12. Hva vil økt støtte for ansatte og et bredere spekter av muligheter innen bærekraft bidra til i Storbritannia?
– Økt støtte for ansatte og et bredere spekter av muligheter innen bærekraft vil bidra til å møte den økende etterspørselen etter bærekraftige jobber i Storbritannia og bidra til landets innsats for å oppnå netto nullutslipp.

Suggested related links:
Indeed
HR magazine
LHH
Culture Amp